GÜNCEL YAZILARIM

2016 YILINA MARS DAMGASINI VURACAK

Hint astrolojisine göre 20 Şubatta burç değiştirecek olan Mars, bu yıl uzun bir süre Akrep ve Terazi burcu bağlantılı bir yolculuğa da adım atmış olacak. Mars, astrolojide savaşçı ve mücadeleye dönük enerjileri temsil eder. Eril bir gezegendir. Sert ve ani başlangıçların, temel iç güdülerimizin, hırslı ve gözü kara yönlerimizin baş aktörüdür.

Hint astrolojisi literatüründe Mars, “Mangal” olarak bilinir. Bildiğiniz mangal 🙂 bu kelime onlardan mı bize geçti, bizden onlara mı bilmiyoruz ama ateş ile Mars arasındaki bu büyük dostluk gezegenin ismine bile bulaşmış diyebiliriz. Ateş ile temsil edilen bu ele avuca sığmaz enerji bizi harekete geçiren, çabuk öfkelendiren, aynı zamanda sevdiklerimizi ve kendi alanlarımızı korumaya iten, gerekirse savaşmaktan kaçınmayan tüm dürtülerimizi temsil eder. Gölge yönüyle düşünmeden hareket eden, adım attıktan sonra girdiği yolu fark eden Mars, her şeyden önce cesaret ve liderlik ile özdeş bir alanın yegane temsilcisidir. Hint Astrolojisinde gezegenlerin bir hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşi içinde Mars, komutanı, kralı koruyan ve ülkeyi savunan generali temsil eder. Dolayısı ile o, esas itibari ile kendi sınırlarımızı koruma, defansta kalma ve gerektiğinde savaşa liderlik etme potansiyelini hayatlarımıza yansıtan önemli enerjilerimizden biridir.

Mars, 20 Şubatla birlikte Hint astrolojisine göre Akrep burcuna geçecek ve 18 Eylüle kadar  burçtaki yolculuğunu sürdürecek. Normal koşullarda bir burçtaki yolculuğunu iki aylık bir döngüde tamamlar. Bu yılki durumunu farklı yapan, Akrepte başladığı yolculuk sırasında bu alandan ayrılmaya fırsat bulamadan, 17 Nisandan itibaren bir de geri harekete başlayacak olması. Mars, yaklaşık 2,5 yılda bir retro etkisine geçer ve gerileme hareketini üç aya yakın bir süre devam  ettirir. Durum böyle olunca, Akrep burcunda başlayacak Mars gerilemesi 3 aylık döngüde Teraziye geri dönmesi ve gerileme bitince tekrar Akrep alanına ilerlemesi ile gezegenin uzun bir süre Akrep konaklaması yaşayacağını göstermekte.

Akrep burcu ve Mars Neler Getirecek?

Öncelikle Mars, Akrep burcunda kendi alanındadır. Akrep ve Mars etkileşimi iç gerginlikleri yüksek, öfkesini stratejik kullanabilen, derinden ilerleyebilen, agresyonu tavan enerjiyi temsil eder. Kontrolü seven akrep burcu, Mars enerjisi ile kontrol etme dürtüsünü tetiklerken, her şeyi bilmek, kontrol etmek ve bunu yaparken gerekirse baskıcı bir tutum izlemekten çekinmez. Akrep ve Mars kombinasyonunda daha çok kontrol etme dürtüsü vardır. Savaşçı bakış açısı Koç ile daha fazla vurgulanırken, Akrep etkisindeki Mars yöneten, kontrol eden, liderlik etmek isteyen bir enerji ile doludur. Girdiği ve dokunduğu yere hareket ve ivme getirme potansiyeline sahip bu savaşçı gezegen, doğal olarak Akrep burçları için 18 Eylül’e kadar olan döngüde hareketli, lider ve kontrolcü bir bakış açısı verecek.

Öncelikle Mars’ın Akrep burcuna geçiş haritasında anlık geçiş zamanına baktığımızda, Mars yeni burca geçerken ufukta İkizler burcu yükseliyor ve an haritası yükseleniyle Türkiye haritası yükseleni aynı derecede. Bu etki ülke gündemi adına sağlam karışıklar olacağına işaret ederken, ülkeyi üst düzeyde yönetenlerin ani ve düşünmeden hareket etme etkilerini de tetikleyecek. Sınırlarımızı ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi gösteren alanda yerleşmiş bulunan Rahu’nun sürekli dalgalı ve ani etkilere yol açabilecek enerjisi ile Mars’ın Akrep burcu transitinin 9.evde bulunan Ketu’ya olan görünümü derken, dış ilişkiler açısından hayli zorlu bir süreç de başlamış oluyor. 9.ev ülke haritasında turizm sektörünü de temsil eder. Terör saldırıları, turizm ve ülkemizdeki yabancılar adına hayli gergin bir döneme Mars imzasını atmış olacak. Bu zorlayıcı enerji yıl boyunca devam ederken özellikle 20 Şubattan itibaren 18 Eylül’e kadar olan dönemde terör saldırıları ve Turizm adına karışıklıklar var. Ayrıca üniversiteler açısından yine bu dönem olaylara açık enerjiler barındırıyor.

Mars’ın 20 Şubatta başlayacak olan Akrep Burcu seyahati (Hint Astrolojisine göre) hemen başlangıcında sert bir dolunay ile karşılaşacak. 22 Şubatta gerçekleşecek Dolunay, Satürn Mars etkileşimi, Satürn Venüs görünümü, Mars Ketu görünümü, Güneş Jüpiter ve Rahu karşıtlığı ile çok da iç açıcı bir tablo çizmiyor. Ülke gündemi adına dikkatli ve akılcı olunması gereken bir dönem söz konusu. Lider pozisyonunda biri hakkında şok edici bir haber veya durum açığa çıkabilirken, hükümet, devlet erkanı adına da bir durumun tamamlanması veya gizli tutulan bir konunun aniden duyulması söz konusu. Dolunay dönemini hassas kılan diğer bir etki ise Mars, Ay ve Güneş’in içinden geçtiği takımyıldızlar kadersel etkileri tetikleme, üst düzeyle ilgili konuları vurgulama enerjilerine sahip. Savaş sınırında dolandığımız bu dönemde sınırlarımız, sınır güvenliğimiz ve düşünmeden askeri bir operasyonun içine girmemiz söz konusu. Sınırlarımız adına gergin olaylar veya operasyon içine girme etkisi 20 Şubat, özellikle de 22 Şubat haftası hayli yüksek potansiyel taşımakta.

Kısacası Mars, yeni burç geçişini Şubat’ın son haftasında 22 Şubatla birlikte hareketli ve ani gelişmeleri tetikleyerek başlatıyor.

Mars uzun bir süre Hint Astrolojisine göre Akrep ve Terazi burçlarını etkileyecek dedik. Doğum haritalarında Akrep ve Terazi alanları nereye denk geliyorsa bu alanlarda mücadele ve savaş var demektir. Diğer yandan bu etki kalıcı sonuç elde etmek adına da ilginç içimde destekleyici. Dikkat etmeniz gereken düşünmeden hareket etmeyin ve atacağınız adımların yılın tümüne yayılacağını bilin.

Mart ayında başlayacak tutulma sezonu Şubat sonrası Mart ayı adına da suların durulmayacağına işaret etmekte. Yılın Eylül’e kadar olan dönemde koşullar sürekli değişerek, planlarınızı sıklıkla revize etmenize neden olabilir.

Mars’ın kişisel olarak üzerimizdeki etkisi ne olacak?

Mars, yeni burç geçişinde en hassas etkisini Satürn ile kavuşumu nedeniyle veriyor. Mars ve Satürn kavuşumu Hint Astrolojisi adına özel bir durumdur. Büyük mücadele anlamına gelen bu birliktelik, zorlayan ve mücadele etmeye dönük kılan etkileri açığa çıkarır. Biri sabrı, diğeri sabırsız enerjileri temsil eder. Biri ne kadar aklı başındaysa, öbürü de bir o kadar düşünmeden hareket etmekten yanadır. Dolayısı ile belirsizliği arttıran bu kavuşum, gelişmeleri kontrol etmeyi zor bir hale getirir. Diğer bir etkisi de koşulların sürekli değişecek olmasıdır. Mars Akrep burcunda güçlüdür. Satürn ise güçsüz. Bu etkileşim içinde Mars ateş etkisini daha rahat ortaya koyabilen taraf olacağı için, sabrınız, metanetiniz tüm sınırları ile zorlanacaktır. Şunu bilin ki özellikle  Eylül’e kadar olan dönemde adeta sınırlarınız ve sabrınız zorlanıyor hissi hakim olabilir. Alıp başını gitme isteği, tüm gemileri yakma arzusu ve ne olacaksa olsun bakış açısı sizi ruhsal olarak zorlayabilir. Sakin olmak çok ama çok önemli. Haritanızın vaat ettikleri nispetinde kafaya koyduğunuz bir iş, ilişki veya karar adına körü körüne bağlanma, sizin için önemli gördüğünüz bir durumdan zor kopma, alışkanlıklarınızı bırakma veya bir ilişkiyi, durumu, ortaklığı serbest bırakmakta kendinizi hazır hissedememe gibi aynı çember içinde dönüp durma enerjisi söz konusu. Bu noktada neyi anlamanız, idrak etmeniz gerektiğini fark etmek önemlidir. Bırakmanız gerekenlerden artık vazgeçme zamanı gelmiş olabilir.

Mars, Eylül ayına kadar devam ettireceği transiti sırasında Satürn ile sırt sırta ve savaşmadan pes etmeyeceğim diyecek. Hayat sizi ne kadar zorlarsa zorlasın, savaşma ve mücadele etme iç güdünüz de gayet aktif olacaktır. Çok çalışabilir, elde edeceklerinizi bu süreçte mücadele ile almak durumunda kalabilirsiniz. Enerjinizi iyi koordine etmek, planlı hareket etmek, strateji belirleyerek çalışmak veya hedefe yönelmek gerekmekte.

Mars, Eylüle kadar sürecek transitinde;

Şubat ayı son haftası ile ruhsal, fiziksel ve güncel hayatla bağlantılı olarak karışıklıklar verebilir. Bunun baş nedeni geçişin hemen akabinde gerçekleşecek Dolunay ile duygusal olarak da sizi tutkulu ve gergin kılacak olması.

Mart ayı enerjinizin yükseldiği, tutulma ile önemli sonuçlar alabileceğiniz zamanlar var. Aktif ve hedefe yönelik olma durumu öne çıkacak.

Nisan ayında 17 Nisanla birlikte geri harekete başlayacak olan gezegen, 1 Temmuza kadar ameliyatlar, kazalar, öfke patlamaları, uzun süredir biriktirdiğiniz konuların yüzeye çıkması açısından hassas ki bu aralığa çok dikkat etmek gerekmekte.

Sözün özü, önümüzdeki yaklaşık 7 aylık döngüde bu yılın belki de en sert aralığından geçeceğiz. Enerjinizi iyi kullanmaya, fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi zorlamadan hareket etmeye, sonuca giderken duruma çok yönlü bakmaya gayret edin. Mars’ın hareket getirecek, arzuları körükleyecek, hedefe yönelmeyi isteyecek etkilerini doğru ve akıllıca kullanırsanız bu transit sonuçları uzun vadeye yayılacak önemli başarıları da vaat etmekte. Zira neyi elde etmek istiyorsanız, onu gidip alma, beklemeden hareket etme eğiliminde olacaksınız. Bu eğilimi düzgün kullanmak ise size kalmış…

SAĞLIK AÇISINDAN MARS TRANSİTİ

Mars; kaslar, kırmızı kan hücreleri, kasları bağlayan bağ dokusu (tendonlar), ateşli hastalıklar, enfeksiyonlar, cerrahi operasyonlar ve cerrahlarla bağlantılıdır. Öncelikle Terazi, Akrep, Koç, İkizler burçları yükselenler sağlık açısından daha dikkatli olsunlar. Operasyon ve cerrahi müdahale adına yaptırmanız gereken işlem ve ameliyatları 17 Nisan ile 1 Temmuz arasına acil değilse denk getirmeyin. Kazalar, yaralanmalar açısından bu dönem hassas olacak. Tehlikeli veya risk içeren zorlayıcı sporlardan uzak durun. Bağ dokunuza ve kaslarınıza yüklenmeyin, spor yaparken aşırıya kaçmayın. Ateşli hastalıklar ve virüs kaynaklı sorunlara karşı hijyene özen gösterin, bağışıklık sisteminize önem verin. Ruhsal ve sinirsel olarak fazlasıyla gergin ve iç öfkelere dönük bir yapıya geçmek söz konusu. Geçmişten gelen konulara özellikle Nisan ile Temmuz aralığında takılmayın ve strese bağlı rahatsızlıklara karşı sindirim sisteminize ve alerjilere karşı dikkatli olun. Çok çabuk enfeksiyon alabileceğiniz için bu dönemde piercing, dövme ve benzeri uygulamaları yaptırmayın! Veya çok ama çok emin olduğunuz yerleri tercih edin. Bilhassa Mart ayında Venüs ve Mars görünümü başlıyor ki estetik operasyonlarda dikkatli olmak gerekecek. Yaptıracağınız cerrahi bir müdahalede uzman kişiyi iyi araştırın.

BURÇLARA GÖRE MARS TRANSİTİ VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM

Burç okumalarında Hint Astrolojisine göre Yükselen burcunuzu dikkatinizi almanızı tavsiye ederim.

Koç burcu: Dönüşüme hazır olun. 8.evinizde gerçekleşecek bu transit, kontrol etmekte zorlanacağınız dönüşümler getirebilir. Mayıs döneminde ilişkiler ve evlilik alanlarınızda gelişmeler olabilir. Kazalar, ameliyatlar, ateşli enfeksiyonlar adına sağlığınıza özen gösterin. Sakin olmanız hayli önemli. Ele aldığınız işleri mücadeleye çevirmeden sonuçlandırmak kazançlı çıkmanıza yardım edecektir. Vergiler veya benzeri konularda Nisan ile Temmuz arası sürprizler yaşanabilir. Üreme organları, idrar yolları adına bu dönem hassassınız. Kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Boğa Burcu: İkili ilişkiler, ortaklı konular, partneriniz veya eşinizle ilgili konularda kararlar almak veya önceden aldığınız bir kararı daha cesur şekilde uygulamaya geçirmek söz konusu. Adım atarken duygusal değil, mantıkla hareket etmek önemli. Evlilik kararı almak, süregelen beraberliğinizde karşı tarafı evlilik veya ciddi bir ilişki adına harekete geçirmek isteyebilirsiniz. Şartları zorlamadan ilişkilerinizi yönlendirmeye çalışın. Yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa, sık seyahat, bu konularda ani beliren gelişmeler yaşanabilir. Mayıs ortasından itibaren, Haziran sonuna kadar olan süreçte sağlığınıza ve çalışma alanlarınıza özen gösterin.

İkizler Burcu: Sağlığınıza dikkat edin. Mesleki konularda, iş alanlarında aktif bir koşturma, yoğun bir tempo söz konusu. Sağlığınızı geri planda tutmayın. Yediğiniz içtiğinize bu dönemde dikkat edin, fiziksel olarak kendinizi zorlamamak gerekiyor. Düşmanlar, özellikle erkeklerden gelebilecek beklemediğiniz tepkiler yaşamak söz konusu. Defansta olmanız, bir konuya veya işe odaklanırken, etrafınızda ne olup bittiğini de fark etmeye, anlamaya çalışmanız başkalarından gelebilecek sıkıntıları yenmeniz adına size destek verecektir. Özellikle Haziran ayında çocuklarla ilgili eski konular tekrar gündeme gelebilir. Bu alanda zorlanabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler adına Haziran ayı hassas bir döneminiz olacaktır. İlişkileri zorlamayın. Bağışıklık sisteminize ve enfeksiyonlara dikkat edin.

Yengeç Burcu: Evli iseniz, çocuklar ve çocuklarınızla ilgili konularda Mars’ın Eylüle kadar olan transiti hassas etkiler verecek. 17 Nisan ile 1 Temmuz arasında eski konular yüzünden zorlanabilirsiniz Bekarsanız aşk hayatınızda hayli hareketli bir dönem başlıyor. Özellikle kadın Yengeç yükselen burçları adına karşı cins ile ilişkilerinizde hareketli bir dönem var ancak sakin ve yapıcı olmalısınız. Yeni ilişkiler aniden hayatınıza girebilir. Ancak devam eden ilişkilerinizde gerginliklere açık bir dönem söz konusu. 10 Hazirandan itibaren aile ve ev alanlarınızda gergin bir dönem yaşanabilir. Taşınmalar, evde su ve tesisat sorunları, teknik problemler açısından dikkatli olun. Elektrik ve su tesisatlarınızda üstünde durmadığınız problemler vurgulanabilir. Ebeveynler açısından da Haziran ve Temmuz dönemi dikkatli olmakta fayda var.

Aslan Burcu: Ev ve yuva alanlarınız, aile konuları, anneniz veya ailevi meseleler, ebeveynlerle alakalı etkiler bu dönemde öne çıkacak. Mars transiti adına sizin için en fazla dikkat etmeniz gereken nokta iç huzurunuz olacaktır. Kendi hayatınız ve kişisel konularda temponuz ve koşturmanız artarken, kontrolcü davranma eğiliminizde artacak ama unutmayın ki bu dönem olayları ve hayatı kontrol etmekten ziyade daha sakin ve esnek durmak gerekmekte. Aile büyükleriniz adına ani gelişen durumlar dikkatinizi kendiniz kadar yakın çevrenize de odaklanmanızı gerektirebilecek. Özellikle Ay burcu Aslan olanlar bu konuda daha hassas olabilirsiniz. Mart ayında tutulma ile Mars transiti enerjileri özellikle aile ve ev konularında hassas bir ay olabilir. 10 Hazirandan itibaren yakın çevreniz ve kardeşler, arkadaşlarla ilgili konular öne çıkacaktır. Mide ve sindirim sisteminiz, omuz ve boyun bölgeniz hassas olacak.

Başak Burcu: Yakın çevreniz, kardeşler, kuzenler, hatta komşular, arkadaşlarınızla ilgili konular en fazla odaklanacağınız alanlar olacaktır. Kısa seyahatler, yakın çevrenize yolculuklar artarken, sürekli hareket etme eğiliminiz söz konusu. Ruh haliniz beklettiğiniz konuları aktive etme, cesur adımlar atma, sabırsız davranmaya yöneliyor. Bu süreçte düşünmeden hareket etmemeli, isteklerinizi tutkulu bir hale getirmeden, mantıkla orta yolu bularak yerine getirmelisiniz. Takıntılarınız artabilir. Bu durum bir meseleye fazla takılmanızı, kendi açınızdan bakmanıza neden olacaktır ki bu süreçte sakin olmak hayli önemli olacak. Maddi konularda riskli adımlar atmayın. Haziran ve Temmuz aylarında mars transiti maddi alanlarınızda dikkatli olmanızı gerektirmekte. Sağlıkta ellere ve omuzlara dikkat edin.

Terazi Burcu: Mars transiti boyunca konuşma şeklinize dikkat edin. Normalde söylemeyeceğiniz şeyler birden ağzınızdan çıkabilir. İfade şeklinizin sizin bile alışık olmadığınız tarzda sertleşmesi söz konusu. Ailevi konular, ebeveynlerinizle ile durumlar kendi işleriniz dışında yönetmeniz gereken alanlar olabilir. Erkeklerle olan ilişkilerde, bilhassa karşı cins ile diyaloglarda en son söyleyeceğinizi ilk sıraya almamalısınız. Kısacası ilişkiler, ifade şekliniz adına bu dönem biraz daha kendinizi kontrol etmekte fayda var. Dünyevi alanda maddi konular, finansal girişimler adına radikal kararlar almaya yönelebilirsiniz. Özellikle gayrimenkul alımlarında veya yatırımlarında beklettiğiniz konuları sonuçlandırmak için cesur adımlar atmak söz konusu. Gelir gider dengelerinizi iyi ayarlayın ve riskli, sonunu iyi göremediğiniz veya çok uzun vadeli ödeme planlı alımlarda dikkatli ve mantıklı olmaya çalışın. 10 Hazirandan itibaren burcunuza geçecek olan Mars, sizi aktif ve yoğun ama agresif bir tempoda tutacaktır. Sağlığınıza, kesik ve kazalara dikkat edin. Boyun bölgeniz ve boğaz alanınız bu transit sırasında hassas olacaktır. Boğaz enfeksiyonları ve boyun fıtıklarına karşı eğilimli olabilirsiniz.

Akrep Burcu: Hint astrolojisine göre burcunuzda gerçekleşecek bu transit, özellikle yükselen Akrepler adına daha da vurgulu olacak. Koşturma içinde, hayli hareketli, yüksek bir temponuz olacak. Gerginliğiniz artarken, çabuk sinirlenme söz konusu. Kontrol etme isteğiniz artacaktır. Olayları akışa bırakmak gerekirken, bırakmak veya vazgeçmek zorlandığınız alanlar arasında. Ailevi konular, ilişkiler, eşinizle ilgili durumlar, partnerinizle alakalı konular, maddi konular, cinsellikte üzerinizde Mars etkisi var. Bu enerji ele aldığınız konularda fazla tutkulu ve ısrarlı olmanıza neden olabilir. Sakin olun ve şartları zorlamayın. Gerek ilişkilerde, gerekse güncel hayatınızda durumlara kendi açınızdan bakmayın. Öte yandan ilerlemeyen konuları yola koymak, yarım işleri bitirmek, kendinizi bir anlamda ispat etmek adına hareketli bir dönem. Haziran ayında iç gerginlikler ve ilişkilerde denge sorunlarınız olabilir. Bağışıklık sisteminiz, enfeksiyonlar, kazalar, cerrahi müdahaleler adına hassas olabilirsiniz.

Yay Burcu: Yurt dışı işleriniz, planlarınız, projeleriniz varsa bu anlamda hareketli bir dönem yaşayacak, yarım kalan, tamamlamak isteyip bir türlü toparlayamadıklarınızı çaba ve uğraşı hatta mücadele ederek sonuca ulaştırabileceksiniz. Bu süreçte özellikle yükselen Yay burçları adına düşmanlara, rakiplere, sizinle bir şekilde uğraşan kişilere karşı oldukça dikkatli olmanız gereken bir dönem söz konusu. Öncelikle defansta kalmanız, savunma alanlarınızı iyi belirlemeniz, herkese güvenmeden hareket etmeniz ve bu transit boyunca ki yaklaşık eylül ayına kadar olan dönemde herkese koşulsuz güvenmeden hareket etmelisiniz. Gelir gider dengenizi iyi ayarlamanız önemli olacak. Eğer planlı olmazsanız, önünüzdeki 6 aylık süreçte maddi dengeleriniz kayabilir. Şansınıza her koşulda güvenmeyin ve her konuda tedbirli ve dengeli olun. İç öfkeleriniz artabilir, kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılabilirsiniz. Ayaklarınızla bağlantılı sağlık sorunları dikkate almalısınız ayrıca üreme organları bağlantılı enfeksiyonlara dikkat etmek gerekmekte.

Oğlak Burcu: Hedeflerinize yöneleceğiniz bir dönem söz konusu. Özellikle Oğlak yükselen için daha yoğun olmak üzere, bir süredir planladığınız ama şartları oluşturamadığınız veya cesaret edemediğiniz konularda oldukça atak olabilirsiniz. Liderlik etmek isteyeceksiniz, hayatınızda sorumluluklar artarken, kendinizi göstermek, sosyal çevreniz, aile ilişkileriniz, iş alanlarınızda kontrol sizde olsun isteyebilirsiniz. Organize olursanız, mücadele etmekten çekinmeyeceğiniz için başarı gelebilir. Olayların üzerine gitmek isteyeceksiniz, ancak şartları zorlamayın. Ne istediğinizi bilir ve iyi planlarsanız bu dönemde sonuç odaklı olacaksınız. Gittiğiniz yoldan ziyade neye ulaştığınız önemli olacak. Çalışan oğlaklar için Haziran ayında kariyer alanlarınıza dikkat etmek gerekecek. Fevri olmayın ve düşünmeden adım atmayın. Yakın dönemde sosyal konular, arkadaşlarla ilgili işler, aile büyükleriyle ilgili konular ani gelişmeler verebilir. Sağlıkta, bacak bölgenize dikkat edin. Damar ve kalp sağlığınıza bu dönemde önem verin. Varis sorununuz varsa, kendinizi yormayın ve tedbirli olun.

Kova Burcu: Mars enerjisi kariyer ve toplum önündeki statünüz adına etkili olacak. Öncelikle iş ve kariyer alanlarınızda hayli yoğun bir temponuz başlıyor. Yoğun şekilde koşturacağınız, aktif olacağınız bu dönem içinde, önceden başlayan veya hedeflediğiniz konularda girişimci ve cesur adımlar atmanız söz konusu. Daha sabırsız ve sonuç odaklı olacaksınız. İş projeleriniz adına riskli adımlara dikkat edin, planlı olmanız gereken bir süreç yaşanacak. Risk almaya özellikle iş konularında daha yatkın olacağınız için takıntılı davranmamak gerekiyor. Diğer yandan ele aldığınız konularda mücadele etmekten çekinmeyecek, olayların üzerine gidebileceksiniz. Kariyer açısından Mars’ın geri harekette olacağı 17 Nisan ile 1 Temmuz arasına dikkat etmekte fayda var. Haziran ayında eğitim, yurtdışı ve yolculuklar açısından temkinli olmak doğru olur. Sağlıkta diz bölgesi, kemikler hassas olacaktır.

Balık Burcu: Seyahat ve hareket içeren bir işiniz varsa, masa başından ziyade hareket halinde olduğunuz bir iş ile meşgulseniz temponuz hızlanıyor. Bir çok işi bir arada çözmeniz gerekebilecek. Seyahat, turizm konuları, yabancılarla kontaklar, yurtdışı bağlantıları ve çalışmaları adına sonuç alacağınız ve hareketli bir dönem var. Hayata bakışınızın daha sert ve mücadeleye dönük olacağı Mars transiti boyunca, sonuç odaklı ve mücadeleci bir tutum sergileme eğiliminiz var. Mart ayında ilişkiler ve duygusal alanlarda radikal kararlar alma, etrafınızı bu anlamda şaşırtma söz konusu. Zorlanarak devam ettirdiğiniz bir ilişkiniz varsa yine Mart ayında ilişkiler adına sert etkiler yaşanabilir. Radikal kararlar alarak, sizi yoran kişileri artık hayatınızdan çıkarmak gibi sizden beklenmeyen adımlar atabilirsiniz. Haziran döneminde ilişkiler konusunda Mars transiti sizin için yine vurgulu olacak. Sizi, özellikle aşk ve ilişkilere bakış açınızda daha net ve kendinize göre dizayn etmeye yöneltecek Mars etkisi önünüzdeki 6 aylık döngüde kişisel alanlarınızda yoğun ve tutkulu bir dönem yaşamanıza neden olacak.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

 

                                                                                        

 

 

                                                  

Mesaj Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *