Astrolojide gezegen transitleri önemlidir. Transit dediğimiz şey ise gökyüzünün sürekli hareket halinde olması nedeniyle bizim doğum (natal) haritalarımız üzerinden gezegenlerin geçiş süreçlerinizi hesaplama biçimlerimizdir. Transitler içinde belki en önemli yeri kuşkusuz “Tutulmalar Serisi” olarak da aktarabileceğimiz Ay ve Güneş tutulmaları oluşturur. Tutulmalar Ay veya Güneş şeklinde ve birbiri ardından gerçekleşir ve iki tutulma arası yaklaşık 14 gündür. Bir yıl içinde 4 tutulma yaşarız ve tutulmalar büyük bir enerjiyi açığa çıkarmaları ile büyük dönüşümlerin, yapılanmanın, hayatımızda taşların yerine oturmasının ve bazen de yerinden çıkmasının önemli göstergeleridir. Tutulmalar öncelikle toplumsal olaylar üzerinde büyük etkiler verirler. Toplumların bir anlamda kadersel dönüşümlerini yönetirler. Öyle ki Astroloji de büyük bir olayın, durumun veya öngördüğümüz her hangi bir majör değişimin ardında veya öncesinde mutlaka tutulma ararız. Tutulma olmadan başlayan büyük ve majör bir toplumsal olay neredeyse yok gibidir. Bu nedenle tutulmalar özellikle toplumsal olayları anlamlandırmak veya çözmek, hatta bir ülkenin o sene ki kaderini, öngörülerini ve gidişatını belirlemek adına olmazsa olmaz gibidirler. Eski kadim kaynaklar ve astroloji üstatları, savaşları, barışları, krallıkların dönüşüm dönemlerini hep tutulma süreçleri ile hesaplamışlardır.

Tutulmalar dolunay ve yeni ay süreçleri ile oluşurlar. Bir tutulmanın teknik ve matematiksel olarak içeriğinde Ay’ın döngüleri vardır. Bu nedenle Ay tutulması her zaman Dolunay fazında, Güneş tutulması ise Yeni Ay fazında gerçekleşirken, Güneş tutulması eril enerji ile Ay tutulması ise dişil enerjiyle temsil edilir ve en genel haliyle Ay tutulması kadınlarla, Güneş tutulması ise erkeklerle ilgilidir.

Tutulmalar dönüşüm zamanlarıdır. Bu dönüşümler hayatımızda bir süredir beklettiğimiz kırılma noktalarımızın aniden öne çıkması, harekete geçmemiz, bir şeyi bırakma ve yeni bir sürece geçme olarak kendini gösterebileceği gibi, bitişler, yapılanmalar, ani ve şok edici gelişmelerle de iç içe geçebilir. Ama her durumda tutulma ışıkların yani Güneş ve Ay’ın hayatımıza farklı yansımalarıyla bağlantılı olduğu için önemli geçişlere sahne olurlar. Dolunay veya Yeni Ay döngülerinden en önemli farklarıysa etki süreçlerinin uzun olmasıdır. Aslında hepimiz hayatlarımızda tutulma yansımalarının uzun soluklarını yaşarız. Bu yansımalar bir kaç sene öncesinden başlayan bir döngünün tamamlanmasına veya yaşadığımız tutulmanın etkilerini uzun bir süre devam ettirmemize de neden olabilir. Tutulmalar öncelikle bir taşın suya düşüşü gibi ilk süreçte yani kısa vadede güçlü etkiler verirler. Bu etki genellikle tutulmanın olduğu günden bir hafta, on gün öncesi başlar ve tutulma sonrası bazen aylar bazen de bir kaç yıllık bir döngüye etki edebilir. Ay tutulmaları gerçekleştiği dakikanın ay ile çarpılmasıyla hesaplanır. 2 dakika süren bir ay tutulması yaşanacaksa etkisi 2 ay çok volümlü olabilir. Güneş tutulması ise yıl ile hesaplanır. Kaç dakika sürdüyse o kadar yıl etkisi sürecek demektir. Genellikle de bir önceki yıl gerçekleşen tutulmalar bir sonraki yıllarda döngüyü tamamlarlar. Tüm bunlar esasen hayatlarımızda aktif rol oynarken biz bunları fark etmez veya anlamlandırmayız. Tutulma süreçleri uzun vadelere yayılan etkiler vermekle birlikte en yoğun enerjiyi ilk iki veya üç aylık döngüde hissettirler. Tutulma bir seri halinde olur. Ay düğümleri olarak bilinen Rahu ve Ketu ile birlikte gerçekleşirler. Bu nedenle de kadersel enerjileri oldukça yüksektir. Daha spritüel düzlemde baktığımızda kendi kaderlerimizin bir anlamda vuku bulduğu zamanları başlatan enerjiler içerirler. İşte tutulmalar astroloji de bu denli önemli yapı taşlarından biri olarak güçlü enerjileri ile bir anlamda hayatlarımıza yön verme potansiyelindedirler.

11 Şubat 2017 de Ay tutulmasıyla bu yılın tutulma sezonunu da açmış oluyoruz. Şubat Ay tutulması gölgeli bir tutulma yani etkisi elbette var ama tam bir tutulma değil. Bunu daha çok kuvvetli bir dolunay olarak da görebiliriz. Hint Astrolojisine göre Yengeç- Oğlak aksında gerçekleşiyor ve huzursuz ve gergin takımyıldızlar eşliğinde oluşuyor. Özellikle Ay’ın tutulma sırasında içinden geçtiği Aşlesha yıldızı gizemi, gizlenenleri, zorlayıcı spritüel enerjileri, majiyi, ortaya dökülmeyenleri aktarırken, kadim bilgiler bu yıldızı toplumsal olaylar açısından hayırlı bulmazlar. Öncelikle endişe ve kaygıları arttıran, iç gerginlikleri yükselten etkileri fazladır. Gizli işleri, açık ve net olmayan, sinsilikleri temsil eder ki gizli yürütülen işlerin aniden ortaya çıkması veya gizli bir takım planların yürürlüğe girmesine işaret edebilir. Kişisel hayatınızda endişe halinin artması gözlenebilir. Bu nedenle sürekli felaket tellallığı yapıp, kendine prim toplamaya çalışanlara itibar etmeyin. Zaten ülkemiz ve dünya adına hassas bir sene geçiriyoruz ki bunu bir çok astrolog meslektaşımla öngörülerimizde sıklıkla aktarıyoruz. Enerjilerin arttırmaya meyil ettiği endişe ve kaygı halinizden kimsenin daha fazla beslenmesine izin vermeyin ve sizi bu anlamda uyarı adı altında korkuya sürükleyenlere prim vermeyin. Unutmayın ki tutulmalar tamamlama döngüleridir. Bir şekilde tamamlamamız gerekenler yüzleşmek zorundayız. Bu yüzleşmeler olmadan ve karanlıktan geçmeden kimse aydınlığa ulaşamaz. Şems-i Tebrizi’nin çok güzel bir sözü vardır. “Hayatım alt üst oldu diyorsun, nerden bilirsin altının üstünden iyi olmayacağını” …

11 Şubat Ay tutulması, en yoğun Hint Astrolojisine göre Yengeç yükselenleri etkileyecek. Yanı sıra Oğlak, Kova, Balık, Akrep, Koç ve Aslan burçları yine tutulma etkilerini biraz daha volümlü hissedebilirler.

Tutulma özellikle ilişkiler üzerinde etkisini yoğun yaşatacak. Ay tutulmaları kadınlar ve ilişkiler, duygularla daha fazla haşır neşirdir demiştim. Dolayısı ile Yengeç gibi dişil bir enerji de gerçekleşen 11 Şubat Ay tutulması döngüsü, ebeveynleriniz, özellikle anneniz veya sizin anneliğiniz, aile, yuva ve iç konularınız ve bu alanlarla ilgili sahip olduklarınızı koruma iç güdülerinizi öne çıkarabilir. Ebeveynleriniz, aileniz, kişisel alanlarınızla ilgili çözmeniz halletmeniz gerekenlerle daha fazla karşılaşmanız Şubat ayında hayatlarınızda vurgulu olacaktır. Emin olmadığınız hislerinizin yerine oturması, görüştüğünüz ama belirsizliklerini fark ettiğiniz biriyle ilgili netleşmeniz, duygusal veya ailevi bir konuda şartların aniden değişerek bakış açınızın belirginlik kazanması söz konusu.

Ülkemiz adına 11 Şubat Ay tutulması, kadınlar, toplumsal konular, toplumdan gizlenen bir konunun gün yüzüne çıkması, finansal alanlar, bankacılıkla ilgili konular, finans piyasalarında hareketlenme, ülkenin maddi kaynaklarıyla ilgili gelişmeler verebilir. Ülkemiz adına 11 Şubat Ay tutulması finans, para ve bankacılıkla ilgili yoğun etkiler verecek.

26 Şubat Güneş tutulması

Bu tutulma tam bir tutulma ve gergin bir hat üzerinden oluşmakta. Kova burcunda 26 Şubat 2017 de oluşacak ve Kova, Aslan, İkizler, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Balık ve Başak burçlarını yoğun etkileyecek. Bu tutulma hepimiz üzerinde oldukça güçlü enerjiler verme eğiliminde. Tutulma yıldız haritanızda nereye denk geldiyse o alanlarda önemli gelişmeler, tamamlanmalar, ani durumlar yaşama potansiyeliniz var demektir.

Tutulma ülkemiz haritasında 10 ve 9. evlerde aktif etkiler verecek. Manası; hükümet, yönetim, üst düzey yöneticiler, ünlü kişiler, ülke yönetiminde aktif kişiler, üniversiteler, akademisyenler, eğitim merkezleri, yabancılarla ilgili yerler, konsolosluklar, turistik mekanlar, dini yerler veya ibadet merkezleri, yolculuklar, hava alanları, terminaller açısından risk barındırmakta ve ne yazık ki bu alanlara terörist bir saldırı ihtimalini 20 Şubattan itibaren Mart 15 e kadar aktif kılarken, özellikle 20 Şubatla 5 Mart arasında riskli bir döneme işaret etmekte.

Bu tutulma hayli sert etkiler barındırmakta birlikte, bireysel işlerimiz ve güncel hayatlarımızda duygusal konular, ilişkiler adına da tamamlama etkilerimizi öne çıkarıyor. İlişkilerinizde karar veremediğiniz noktalarda daha net olmak, inisiyatif almak, kararlar vermek ve adım atma, başlangıç yapma cesaretini göstermek adına hareket kazanmamıza neden olacak.

Bu tutulmanın etkilerini vakit yaklaşınca tekrar ele alacağım. Ama bu noktada zorlayıcı olayları körükleme etkisinin güçlü olduğunu söyleyebilirim. Tutulma sırasında su grubu olan Balık’ta kavuşum yapacak Venüs, Mars ve Uranüs bilhassa ilişkiler adına duygularınızı dinleme ve ani kararlar verip, harekete geçmeye neden olabilir. Venüs gerilemesinin de Güneş tutulmasından hemen sonra devreye girmesiyle kişisel hayatımızda iki nokta fazlasıyla vurgulu diyebilirim. İlişkiler ve maddi gelirlerimiz, para akışlarımız. Venüs ilişkiler kadar parasal konularla da bağlantılı çalışır ve tutulma serisi sonrası ilişkiler adına önemli karar arifelerinde kendinizi bulmanıza neden olabilir. Bilhassa Balık, Başak, Terazi, Boğa, Koç, Aslan ve Yay burçları önümüzdeki 3 aylık süreçte ilişkilerle ilgili önemli döngülerden ve karar verme durumundan geçeceksiniz.

Kova, İkizler, Yengeç, Oğlak, Akrep burçları ise ilişkilerin yanı sıra maddi konularda riskli adımlardan uzak durarak kararlar vermeliler. Bu burçların gündeminde maddi alanlar da söz konusu.

Bu süreçte dikkat etmeniz gereken en önemli nokta endişe ve kaygı bozukluğuna kendinizi bırakmadan, sakin ve akışta kalabilmeyi başarmak. Panikle, fevrilikle adım atmak en son gideceğimiz yer olmalı. Evinizin, yaşam alanlarınızın enerji dengelerine daha fazla özen gösterin. Zaman zaman özellikle mekan enerjilerinin dengeleri için uygulayabileceğiniz ritüelleri aktarmaktayım. Şubat ayı tutulmalarıyla ilgili de baş vurabileceğiniz ritüelleri kısa zaman içinde sosyal sayfa hesaplarımda ve web sitemde yine aktaracağım.

Şubat 2017 yorumlarıma Aylık Yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Huzur, sevgi ve bolluk enerjileri içinde bir tutulma süreci geçirirken, hakkınızda hayırlı tamamlamalar yaşamanız dileklerimle.

Sevgiler.

Astrolog Şebnem Ekşib

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

3 comments

Mesaj Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *