26 Şubat 2017 Pazar günü  Vedik Astrolojiye göre Kova burcu ve Stabişha takımyıldızında Güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmalar düğümler yani Rahu ve Ketu enerjileriyle iç içe geçmiş özel döngülerdir. 26 Şubat tutulması Ketu’nun Ay ve Güneş’le yakın temasındayken gerçekleşiyor. Bu etki yani tutulma sırasında Ketu‘nun daha yoğun etkileşim içinde olması geçmişten gelen konuların, karmanın, kadersel döngülerin daha fazla vurgulanmasına neden olur. Tamamlama etkisi kuvvetli bir tutulma olduğu için halletmediğiniz konuları artık çözme, bırakmanız gerekenleri de bırakma etkileri öne çıkar. Merkür ve Ketu tutulma sırasında kavuşum etkisinde ve bu enerji Merkür’ün rahat çalışamayacağına, kendi özünü iyi ifade edemeyeceğini gösteriyor. Sinir sistemlerinde sıkıntılar, merkezi zihinsel karışıklıklar ve durumları değerlendirirken net ve keskin bir bakış açısından uzak olmak anlamına gelmekte. Ticareti de temsil eden gezegen, piyasalar ve ticari akış adına durgunluğun veya ekonomik sıkıntıların artacağına işaret etmekte.

Tutulmanın iki ana arteri var. Birincisi Merkür, Güneş, Ay ve Ketu Stabişha yıldızında konaklıyor ve Stabişha “Rahu” ile yönetilir. Öncelikle geçmişten gelen bir karma temizliği, tamamlama, bir döngünün tamamlanması hayatlarımızda aktif olarak yaşayacağımız enerjiler arasında.

Hint Astrolojisinde Satabişha yıldızı Varuna yani iklimlerle ilgili alanları yönetir. Sularla çok bağlantılı bir yıldızdır. Bu bağlantı bir yandan suyun getirdiği şifayı da temsil ederken, diğer ucunda sulardan gelebilecek ani değişimleri de ifade eder. Kova’da yerleşen Satabişha, Kova’nın kozmik ve ilahi bilinç enerjisini şifa ve tedavi, başka bir deyişle de sonuç almayla birleştirir. Öncelikle huzursuz ve huysuz bir etki verir ve yaydığı enerji değişen ruh hali ve içsel gerginlik içerir. Bu yıldızın tutulma sırasında bu denli aktif olması, öncelikle genel olarak dünya ve ülkemiz adına sularla bağlantılı ani değişimlere, hava şartlarındaki garipliklere ve sulardan gelebilecek sorunlara işaret etmekte. Önümüzdeki dönemde aşırı yağışlar ve özellikle tutulmanın daha net hissedileceği okyanuslar pasifik, atlantik ve hint okyanusu bölgelerinde doğal afetlere neden olabileceğine işaret etmekte. Önümüzdeki Temmuza kadar olan döngüde dünyamız ciddi bir tsunami veya sular kaynaklı sorunlara bilhassa okyanuslar kaynaklı sıkıntılara şahit olabilir. Yine denizcilik, denizler, denizlerde yaşayan canlılar açısından toplu felaketler yaşanabilir. Özellikle salgınlara dikkat etmek gerekir.

Ayrıca Satabişha yıldızının  şifa ve tıbbi alanlarla da bağlantısı yüksektir. Yakın bir süreçte bir hastalık açısından önemli bir ilaç veya tedavi yönteminin bulunduğunun açıklanması söz konusu.

Tutulmanın diğer bir etkisi de Güneş tutulmalarının eril enerji üzerinde aktif olmasıdır. Güneş tutulmaları özellikle erkeklerde kalp ve kalple ilgili rahatsızlık ve krizleri tetikleme etkisindedir. Kalp hastalarının bilhassa tutulma yakınında ve Mart ayı boyunca dikkatli olmaları önemli.

Güneş tutulması sırasında ülkemiz Ankara merkezli haritayı açtığımızda Vedik astrolojide tutulma anı haritasında Aslan burcu yükselmekte. Aslan, egonun, tek başlı yönetimlerin ve eski kadim bilgilerde krallığın burcudur. Tutulmanın Kova ve Aslan aksında gerçekleşmesi ülke yönetiminde kadersel dönüşümlerin etkili olacağına işaret etmekte. Tutulma bu bağlamda önümüzdeki referandum sürecini de etkileme potansiyelinde. Ancak büyük bir çekişmeye, gerginliklere de işaret ediyor. Önümüzdeki 3 aylık süreçte tutulma değişimlere açık, hareketli ve zorlayıcı bir döngüyü başlatırken, 1998 ve 2007 yıllarının tutulmalarını da bir anlamda tamamlıyor. 1998 yılında yine Satabişha yıldızında, Kova ve Aslan aksında gerçekleşen tutulma döngüleri 2007 yılında tekrar aktive oldu ve şimdi son tamamlamayı yaşatıyor. 1998 yılında başlayanlar 2007 yılında gelişerek, 2017 yılında tamama eriyor. Bu döngüler kişisel hayatlarımız adına uzunmuş gibi gelse de özellikle ülke haritalarında daha uzun süreli döngüler yaşanması nedeniyle belirgin çizgiler çizerler. Sonuç olarak Güneş tutulması bu yıl önemli bir döngüyü tamamlama sürecinden geçmemizi sağlıyor.

Tutulmanın diğer bir ucunda ise Balık burcunda birleşen Mars ve Uranüs ani ve şok edici gelişmeleri, gergin ve önceden ölçümlenmesi kolay olmayan olayları da tetikleme eğiliminde. Bu kavuşumun ülke yönetimi alanında gerçekleşmesi yine önümüzdeki günlerde birden gelişen durumların başladığı noktadan farklı bir alana savrulmasına da neden olacak.

Son olarak da tutulma sırasında Satürn’ün tutulmayı gerçekleştiren tüm gezegenleri görünümde tutacak olmasıyla gelişmelerin uzun vadeli sonuçlar üreteceğine, zorlayıcı olacağına ve karmanın efendisinin (Satürn) bize büyük bir dönüşümü hazırladığına işaret etmekte.

Bireysel haritalarınızda tutulma yani Kova alanı (Hint Astrolojisine göre) nereyi tetikliyorsa o alanlarda önemli bir tamamlama ve sonuç alma eğiliminde olacaksınız. Kova’da gerçekleşen tutulma doğal olarak en yoğun Kova burçlarını etkileyecektir. Ayrıca tutulma anında Venüs ve Mars’ın Uranüs’le olan iş birliği aşk ve ilişkilerle ilgili majör değişimlerin ani ve beklenmedik şekilde geleceğine de işaret etmekte. Özellikle Mart ve Nisan ayında, ummadığınız ilişkilerde ayrılıklar, bitişler veya ani evlilik haberleri alabilirsiniz. Başak yükselen, Terazi ve Boğa yükselenler adına da ani evlilik kararları gelebilir.

Toparlarsak, ülkemiz adına baktığımızda yönetim konularında önemli gelişmeleri, ülke yönetimiyle ilgili büyük bir dönüşümü işaret eden tutulma, bireysel hayatlarımızda ilişkiler ve maddi konularda beklenmedik gelişmeleri bize sunabilir.

Burçlara göre tutulma etkisi

Koç yükselen veya Koç Burcu

Güneş tutulması hedefleriniz, projeler, sosyal çevreniz üzerinde ani gelişmeleri Mart ve Nisan aylarında etkin kılıyor. Lüks tüketime dikkat etmek ve harcamalarınızda kontrollü olmak gerekiyor. Tutulma aşk hayatınızda gizli bir konu öne çıkabilir. Eski bir aşk veya sevgili ummadığınız şekilde hayatınızda belirerek karışıklık yaşamanıza neden olabilir. Tutulma sonrası duygusal konularda dikkatli olmanız, gerçekçi olmaya gayret etmeniz hayrınıza olacaktır. Tutulma süreci Mart ve Mayıs arasında hayatınızda belirgin değişimler yapabilir. Hedeflerinizi yeniden gözden geçirme, aile büyüklerinizle ilgili önemli durumların içinde olma veya müdahil olmak zorunda kalmak söz konusu. Sosyal çevreniz, arkadaşlarla ilişkilerinizde yeni bir döngünüz başlıyor. Özellikle arkadaşlıklar adına bir süredir zor ilerleyen veya size yük olan kişileri yaşamınızdan çıkarabilirsiniz. Yeni bir çevreye girme, ilgi alanlarınızı değiştirmeniz önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağınız konular arasında olacak.

Boğa yükselen veya Boğa Burcu

Kariyer ve iş alanlarınızda bilhassa çalışan boğa burçları adına ani gelişmeler söz konusu. Mart ve Nisan aylarında iş hayatınızda hareketli bir süreç yaşayacaksınız. Görüşmeler artabileceği gibi duran bir projenin yeniden aktif olması veya yeni bir iş beklemediğiniz şekilde hayatınızda aktif olabilir. Toplum önündeki sosyal statünüz değişiyor. Bu değişim iş ve kariyer konularında radikal gelişmeler şeklinde olabileceği gibi evlilik veya boşanma gibi medeni halinizin değişimi şeklinde de yaşanabilir. Etkilerin hangi yönde olacağı daha çok kişisel haritanızda gizlidir. Diğer yandan ev ve aile konuları, kişisel alanlarınızda alacağını önemli kararları ilk bahar döngüsünde bilhassa Mart ile Mayıs arasında uygulamanız, yeni bir süreci kişisel olarak başlatmanız söz konusu.

Yükselen İkizler veya İkizler Burcu:

Güneş tutulması hayata bakışınız, yaşam felsefeniz, ele aldığınız konu veya  işleri farklı açıdan değerlendirmeniz üzerinde etkili olacak. Tutulma döngüsü bir yandan da sizi yeni bir dönemin, önemli bir projenin içinde tutabilir. Eğitim, yurtdışı konuları, seyahatler, tanıtım ve organizasyon bağlantılı işleriniz varsa, bu ay boyunca ilginç gelişmeler yaşanabilir. Baba tarafından veya babanızla ilgili konularda ani gelişmeler yine önünüzdeki 3 aylık döngü de ilgilenmeniz gereken alanlar arasında olacaktır. Yurtdışı ve benzeri bir konuda kararlar alma, uygulamaya geçme, hayatınızda yeni bir süreci ama önceden planladıklarınız adına itici güç elde edecek, harekete geçeceksiniz. İlişkilerde ise özellikle bekar ikizler adına tutulma mart ve nisanı hareketli geçirmenize neden olacak.

Yükselen Yengeç veya Yengeç Burcu

Yılın ilk tutulma serisi Mart ve Nisan ayları boyunca ani gelişmelere açık olacağınıza işaret ediyor. Güneş tutulması önünüzdeki iki aylık döngüde ele aldıklarınızda gidişatı belirlemekte veya stabil olmakta zorlanabileceğinize işaret etmekte. Mart ve Nisan aylarında şartları zorlamayın ve olmayan, ilerlemeyen konularda ısrarcı olmamaya çalışın. Vergiler, krediler, banka ve parasal işler, finansal konularda riskli adımlar atmamak yerinde olacaktır. Bu konularda imzaladığınız evraklarda dikkatli olmak yerinde olur. Başkalarından gelecek veya beklediğiniz paralar, miras, nafaka, kira gelirleri, daha önce verdiğiniz bir borç veya alacak durumları açısından daha net ve belirgin etkiler söz konusu olurken, bu süreçte her durumda alacak verecek durumlarında dengeli ve akılcı olmalısınız. Spekülatif yatırımlar, riskli parasal işlerde dengede kalmaya özen gösterin. Tutulma etkileri hem duygusal hayatınızda, hem de maddi konularda değişimlerin, koşulların farklılaşmasının işaretlerini taşıyor. Duygusal kararları hayatınızın hiç bir alanına taşımamaya gayret edin.

Aslan Yükselen veya Aslan Burcu

Tutulma süreci ortaklı konular, yurtdışı kontaklarınız, anlaşma ve sözleşmelerde bekleyen ve ilerlemeye konularda tamamlamalar verecek. Evlilik veya partnerinizle ilgili önemli gelişmeler, sürpriz durumlar yaşanabilir. İlişkilere ve eşiniz, partnerinizle ilgili konulara odaklı olacağınız bir döngü var önünüzde. Kişisel ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekmekte. Bahar ayları boyunca ikili ilişkilerinizde karşı tarafa odaklanırken kendi ihtiyaçlarınızı da gözetmelisiniz. Yurtdışı planlarınız varsa bu ay ani bir kararla bir süredir beklettiğiniz bir seyahati organize edebilirsiniz. Bekar Aslanlar için aşk hayatlarında özellikle nisan sonuna kadar ani ve sürpriz gelişme ve ilişki söz konusu. İş ve kariyer konularında ortak projeler, teklifler, yurtdışı bağlantılı işler adına hareketli zamanları tutulma süreci başlatıyor. Bu döngüde tek başınıza hareket etmek için ısrarlı olmayın. Ortak çalışma ve işlerde güzel gelişmeler olabilir. Beklemediğiniz, ummadığınız bağlantılarla kontak içinde olma şansınız var. Dikkat etmeniz gereken ise teklif veya işleri hatta duygusal hayatınızla ilgili konuları değerlendirirken gerçekçi olmak, matematiksel veya hesaplı gitmeniz ve bir strateji dahilinde hareket etmeniz yönünde olmalı. Tutulmanın en hassas noktası size teklif ve olanaklar getirmesi yanı sıra hayalci veya görmek istediğiniz gibi davranma eğilimlerinizi de yükseltecek.

Başak Yükselen veya Başak Burcu

Tutulma sürecinde sizin dışınızdaki gelişmeler nedeniyle önceliklerinizi sürekli değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Planlı ve organize yönlerinizi bu ay ortaya koymak doğru olur. Detaycı ve akılcı yönlerinize ve iç güdülerinize bu süreçte ihtiyaç olacaktır. Mesleki konular, iş alanları, bu alanlardan gelebilecek veya beklediğiniz teklifler açısından hareketli bir döngüye işaret eden tutulma, bir yandan da vereceği etkilerle detayları görmekte zorlanma, gerçekçi olmaktan uzaklaşma veya şartları fazlasıyla zorlama eğilimlerini de tetikleyecek. Yoğun bir tempo içinde olabilir, sadece kendi işleriniz değil, ailenin veya yakınların özellikle anne soyundan gelen kişilerin sorumluluklarıyla da uğraşabilirsiniz. Lüzumsuz yükler almamaya çalışın. Vereceğiniz sözlere veya size vaat edilenlere de dikkat edin ve ele aldıklarınızı büyük resimden, her yönü ile değerlendirmeye özen gösterin. Tutulma sonrası sağlığınıza da dikkat etmek yerinde olacaktır.

Terazi Yükselen veya Terazi Burcu

26 Şubat Güne tutulması ilişkiler ve aşka hayatınız adına hareketli bir süreci başlatabilir. Bir süredir hayatınızda olan biriyle ilgili daha önce aldığınız bir kararı netleştirmek, aktive etmek söz konusu. İlişkiler açısından yüklerinizden kurtulma, sizi yoran ilişkilerden kopma ve duygusal hayatınızda yeni bir dönemi başlatma eğilimindesiniz. İyi giden ilişkinizde ise duygusal beklentileriniz artabilir, gerçekçi yaklaşımlardan uzaklaşmadan hareket etmelisiniz. Evlilik veya benzer bir karar gelebilir bu süreçte. Çocuk sahibi olan terazi burçları adına gelişmeler yaşanabilir. Önünüzdeki 3 aylık döngüde çocuklarınızla ilgili konulara daha fazla yoğunlaşmanız olası. Çocuk sahibi olmak istiyor veya düşünüyorsanız, bu döngüde ne yöne gideceğinize karar vereceksiniz. Maddi konularda spekülatif yatırımlar adına risk almadan ve dikkatli hareket etmeniz gerekiyor.

Akrep Yükselen veya Akrep Burcu

Güneş tutulması döngüsü ev ve aile konuları, ebeveynler, yaşam alanlarınız, kendi aileniz, yuvanız gibi tamamen kişisel alanlarınızda aktif oluyor. Ev değişikliği, ülke değişikliği ve hatta şehir değişikliği gibi planlarınız varsa aniden hareket etmek, bu konularda ilerleme kaydetmek olası. Ebeveynlerinizin sağlıklarına önünüzdeki iki aylık süreçte dikkat etmek gerekebilir. Tutulma civarında 24 Şubat ile 5 Mart arasında kendinizi gergin ve belirsizlik içinde hissedebilir, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Devam eden bir işi, hatta ilişkiyi bitirmek ve yeni bir sayfaya başlamak için istekleriniz artabilir. Unutmayın ki tutulma şartların değişime açık olacağına da işaret ediyor. Kontrol etme dürtünüzü dengelemeniz gereken bir döngü olacak. Özellikle süregelen  ilişkinizde kıskançlık veya bilginiz dışında karşı tarafın bir adımı yüzünden gerginlikler olabilir. Esnek olmak özellikle tutulma sonrası ilk on günlük aralıkta sizin için önemli.

Yay yükselen veya Yay Burcu

Bir süredir burcunuzda yolculuk eden Satürn, sorumluluklarınızı, iş yüklerinizi arttırırken, sizi gergin ve rahatsız bir duyguda, sanki hayattan tat alamıyormuş gibi hissettirme eğiliminde. Bu duygusal iniş çıkışlara eklenen tutulma enerjisi ani kararlar almaya yönlenmenize neden olabilir. Sakin ve esnek olmak, hiç bir şeyi gözünüzde büyütmemek önünüzdeki iki aylık aralıkta sizin için önemli. Yakın çevreniz, kardeşler, kuzenler, yakın arkadaşlar veya komşular gibi kendi alanlarınızda temas ettiğiniz kişilerle ilgili önemli değişimler yaşanabilir ve sizde buna müdahil olabilirsiniz. Bir süredir beklettiğiniz girişimleriniz adına hevesli olacağınız bir süreç başlıyor. Tutulmanın duygusal kararlar almaya yönelik eğilimlerini unutmadan, akılcı davranmak sizin için önünüzdeki 2 aylık süreçte önemli olacak.

Oğlak Yükselen veya Oğlak Burçları

Tutulma döngüsünde maddi konular, finansal alanlar, banka ve para işleri, aile içinde özellikle parasal konularda önemli kararların alınmasına yönelik adım atma eğilimleri yüksek bir tutulma seyri yaşayacaksınız. Maddi konularda beklentilerinizi önünüzdeki iki aylık döngüde planlamak ve harekete geçmek isteyebilirsiniz. Ancak tutulma sonra iki önemli gezegenin gerileme hareketi içinde olması adım atarken dikkatli olmanızı ve bilhassa 15 Nisana kadar olan süreçte acele etmemenizi gerektiriyor. Yurtdışı işleri, turizmle bağlantılı konular,satış ve pazarlama,  yabancılarla ilgili işler ve eğitim alanlarında yeni bir döneme giriyorsunuz. Eksik veya yürümeyen alanları toparlamak, düzene koymak için güzel fırsatlar gelecek. Bu süreçte önemli olan detaylara dikkat etmek ve acele ile hareket etmemek olmalı.

Kova yükselen veya Kova burçları

Burcunuzda gerçekleşecek tutulma uzun bir sürecin tamamlanması ve yeni bir döngünün hayatınızda aktif olmasına şahitlik etmenize neden olacak. Tutulma sizinle çok bağlantılı olduğu için bilhassa 26 Şubatla 15 Mart arası hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Kariyer, toplumsal statü, bir süredir üzerinde çalıştığınız konuların tamamlanması öne çıkmakta. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir döngü var. Özellikle dolaşım sistemi ve bağışıklık sisteminize kısa vadede önem verin. Hayatınızda size yük getiren işleri ayırın ve ek sorumluluklar almayın. Duygusal konularda fevri olmamak ve empati kurarak ilerlemek önemli olacak. Şartları zorlamamak gereken bir döngüde geçmektesiniz. Bu süreç bir kaç yıldır devam eden konuların yola girmesine destek verirken, hayatınızda bir çok alanda tamamlamalar yaşayacaksınız.

Balık Yükselen veya Balık Burcu

Duygusal ve ruhsal olarak bu süreci iyi yönetmeniz önemli olacak. Ayrılmalar, kopmalar, bir ilişkiyi, işi veya bir arkadaşla olan gidişatı yeniden düzene koymak söz konusu. İç dengelerinizi, psikolojik durumunuzu zorlayan bir süreç olabilir. Yakın çevrenizde bulunan bir çok insanın veya gelişen olayın iç yüzünü şaşırtıcı şekilde fark etmek zorunda kalabilirsiniz. Yüzleşmeler, fark etmediklerinizi görmek bu dönemde sık rastlayacağınız konular arasında. Hızlı gelişen ve keskin etkiler yaşarken iç dengelerinize önem verin. Bu süreç başkalarına değil, kendinize yardım etmeniz gereken zamanlara işaret etmekte. Duygusal fırtınalarda kaybolmadan ve akıldan uzaklaşmadan olayları yönetmeniz önemli olacak. Gizlediğiniz bir durum aniden açığa çıkabilir. Kaçtıklarınızla sıra dışı şekilde yüzleşmeniz gerekebilir.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

1 comment

Mesaj Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *