Genel

HİNT ASTROLOJİ İLE MESLEK SEÇİMLERİNİZ

Hint Astroloji ile Meslek Seçiminiz

Zor bir coğrafyada, sadece genç nüfusun birçok ülke nüfusuna denk geldiği bir ülkede yaşıyoruz.

Agresif bir eğitim sistemi, sürekli zorlayan ve engellerle uğraştıran, birkaç yılda bir değişen öğrenim biçimimizle bu nüfusu yetiştirecek, eğitecek destekten yoksun, bireylerin kendi çabasıyla büyütmeye çalıştığı çocuk ve genç kalabalığımız var. Ne yazık ki çok küçük yaşta hedeflerini ve ne istediğini belirlemiş mutlu azınlık, gerçekten istediği ve sevdiği işi veya mesleği yapabilme şansına sahip oluyor. Bizim ülkemizde 30’lu yaşlarınıza geldiğinizde, pardon! bunu yapmak istemiyordum! “Gerçekten istediğim bu değilmiş” deme şansınız nerdeyse yoktur. Zira geçim derdi, işsizlik, sürekli arkadan gelen bir genç nüfus nedeniyle rekabet içinde, kazımak zorunda olduğunuz kariyeriniz, çoğunlukla günü yaşamanıza, gerisini de çok fazla düşünmemeye sebep olur.

İşte bu nedenle yeni nesil anne babalar çocuklarının, bizim kuşağımızın henüz bahçelerde oynadığı yaşlarda, çocuğunun neye yeteneği var, hangi konuda başarılı olacağı telaşına düşüyorlar. Kişilik belirleme, yetenek ölçümleme testleri havalarda uçuşurken, birçok özel okulun kadrosunda Öğrenci Koçları, Danışmanlar, Psikologlar bulunuyor. Zira çıta yüksek, koşu ise ağır engelleri olan bir pistte gerçekleşiyor. Anne-baba, çocuk, okul, öğretmenler… Herkes başarı ipini göğüslemek derdinde! Gelişen ve büyüyen beklentilerle birlikte, ebeveynlerinde çocukları üzerindeki hayalleri de değişti. Bir testten öbürüne, bir sınavdan diğerine, piyanodan, resim kursuna, falanca dershaneden, okul etüdüne savrulan çocuklar, hem kendi idealleri, hem de hırslı ebeveynlerin yüksek çıtaları arasında depar atmak zorunda.

Astroloji, hayatın her yönünü ile ilgilenir. İçinden geçtiğimiz yaşamda kendi yol haritamız üzerindeki ışıklı ve bazen karanlıkta kalan her noktayı çok rahat şekilde aydınlatır, bize yol gösterir. Astrolojinin dünyevi amacı kendi yol haritamızda ilerlerken, potansiyellerimizi, yeteneklerimizi doğru biçimde kullanmayı bize bir anlamda öğretmesidir. Ruhsal yönü ise kendi ruh yolculuğumuzun duraklarında, geçmiş ve gelecek ortasında bugünü nasıl biçimlendirdiğimizdir.

Hepimiz çeşitli potansiyellerle dünyaya geliriz. Tüm bunlar bizi doğum anında aldığımız yapı taşları ile biçimlendirirken, seçim şanslarımız kendi yeteneklerimizi aklımız ile ne kadar yoğurabildiğimizle orantılıdır. Seçimlerimiz bizi işte bu noktada yönlendirir. Sonuçta hepimizin yürümek zorunda olduğu bir yol vardır ve biz ne kadar zorlarsak zorlayalım, kendi şifrelerimizi çözerken, elimizdeki en önemli argüman bilincimiz ve kendi potansiyellerimizdir.

Astroloji, potansiyelleri ölçümlemede en önemli argümanlardan biridir. Zira bir yıldız haritası açık ve net olarak, bizi biz yapan yapı taşlarından oluşur. Lider özelliklerimiz, yönetici vasıflarımız, sayısal veya sözel kapasitelerimiz, müzik veya resim yeteneklerimiz, mesleki eğilimlerimiz gibi birçok unsur bir yıldız haritasının şifrelerinde gizlenmiştir. İşte bu argümanlar elbette aldığımız şans enerjilerinin de desteği ile yolumuzu çizmekte yardımcı olur.

Bir yıldız haritasında kariyer veya eğitimle ilgili birçok bulgu mevcuttur. Diğer yandan astrolojide hayat alanlarını 12 parçaya böler ve bunları ev olarak adlandırırız. Evler, farklı yeteneklerimizi ve alanlarımızı temsil ederler. Klasik anlamda 10.ev kariyer evi olarak anılsa da, bu ev genellikle kariyerimizin kalitesini ve yükselme potansiyellerimizi verir. Her zaman belirttiğim gibi bir yıldız haritası bütündür ve ancak ana resmi gözden kaçırmadan, bütünü daha rahat görürüz.

Dolayısı ile kariyer ve mesleki başarılar tek bir alandan bakılmaktan çok, genel etkiler göz önünde tutularak ele alınmalıdır. Örneğin bir kişinin mühendislik eğilimi, sayısal alana yatkınlığı ile paralelken, İnşaat Mühendisliği türü bir eğilim haritada Mars, Ketu ve Satürn gibi gezegenlerin iyi yerleşimleri, güçlü duruşları ile desteklenir. Mimarlıkta ise daha belirgin olan gezegenler Mars ve Venüs olarak dikkat çeker. Mimarlık için Hint astrolojisinde Chitra takımyıldızı yine öne çıkan yıldızlardan biridir. Öte yandan bilgisayar mühendisliği türü bir eğitim ve bu alandaki kariyer, iyi bir Merkür ve Mars yerleşimi ile desteklenirken, Güneş ve güçlü Satürn etkileri de kişiyi teknolojik bir konuda başarılı kılabilir.

Daha sözel bölümlerde örneğin Avukatlar, savcı veya hâkimlerde öncelikle Jüpiter ve Terazi enerjileri çok belirgin olmalıdır.

Terazi, adaleti, hukuk sistemini temsil ederken, haritada olmazsa olmaz biçimde “Hava” etkisi gösteren alanlar öne çıkmalı, (Terazi, İkizler, Kova) Jüpiter, Güneş’te iyi yerleşimlere sahip olmalıdır. Ancak, özellikle iyi bir avukat için Terazi; yükselen, Ay, kariyer veya meslek evi ile bağlantılı olmalıdır. Tek başına güçlü bir Jüpiter kişiyi hukukçu yapmaya yetmez. Eğer haritada eğitim ve meslek evi ile bağlantılı güçlü bir Jüpiter varsa, Güneş iyi bir durumdaysa, Satürn’de örneğin Terazi’de güçlü bir yerleşimdeyse kişinin devlet ile bağlantılı çalışması, hâkim-savcı olması mümkündür.

Askerlikle ilgili alanlarda olmazsa olmaz, Mars öne çıkmalı ve zayıfladığı bir alanda yerleşmemelidir. Örneğin, Mars’ın Yengeç, Terazi ve Boğa alanlarında 12. Evde yerleşimi askeri alanda çalışmayı desteklemez. Öte yandan Koç, Oğlak, Akrep’te yerleşen ve köşe evlerde, kariyer bağlantılı alanlarda, yükselende veya meslek evinde bulunan Mars, askeri alanlara merak ve istek verecektir. Benzer şekilde sportif bir konuda profesyonel başarı elde edecek birisi, öncelikle iyi bir Mars yerleşimine sahip olmalıdır. İyi bir spor eğitmeni olmak istiyorsanız, hem Mars, hem de Jüpiter sizi desteklemelidir.

İletişimle ilgili konular, entelektüel işler, akademik başarılar, gazetecilik, basın yayın, medyaya bağlı meslekler Merkür ile ölçümlenir. Özellikle yazarlık, gazetecilik, basın alanlarında başarılı olan kişilerin haritalarında Merkür, Jüpiter, Venüs iyi çalışır. Bunun içinde özellikle Merkür ve Venüs, yazmayı gösteren bir alana (3.ev) denk geldiyse tadından yenmez.

Sanatçıların haritalarında özellikle görsel sanatlarla uğraşanlar aktörler, balerinler veya müzikal alanlarda çalışanların haritalarında, 3.ev, 5. Veya 9.ev öne çıkmalı, Venüs ve Ay tarafından desteklenmelidir. Ya da Venüs haritada kıymetli alanları yönetmelidir. Bu konuda verilebilecek iyi bir örnek Angelina Jolie’nin haritasıdır.

Angelina Jolie, Hint astrolojisine göre Yengeç yükselendir. Venüs yükselen derecesi ile kavuşumdayken doğmuş. 1. Ve 5.evin yöneticisi Mars, 9.evde, 9’un yöneticisi ile kavuşum halindedir ki bu haritaya oldukça önemli bir güç katar. Ünlü olmayı temsil eden enerjiler de tam randıman çalışınca ve üstüne de yükselene yerleşen Venüs, Rahu ile görünümde ve yükselen derecesi ile kavuşumda olunca, ona hepimizin bildiği farklı güzelliği vermiş, artistik yetenekleri ve şansları sonuna kadar açmıştır.

Sanatsal yeteneklerde aktör veya aktrisler için 3.ve 5. Ev alanları öne çıkarken, şarkıcılar ve şairler için 2 ve 3 daha öndedir. Bu noktada bilinmesi gereken Venüs, sanatın doğal temsilcisi olurken, iyi bir sanatçının Venüs’ünün kuvvetli olması çok önemlidir. Diğer yandan Sanat için Venüs’ü, Jüpiter, Ay ve Merkür’ün de desteklemesi gerekir.

Politika eğilimi veya mesleki bir seçimi için öncelikle Güneş’in iyi yerleşimi, Satürn’ün çok zayıf olmaması, kendini ifade evinin ki bir politikacının iyi bir hatip olması çok önemlidir, iyi çalışması gerekir. Politika eğiliminde yükselen ve haritanın köşe evler dediğimiz kıymetli evlerinin güçlü olması son derece önemlidir.

Mesleki alanlarda ki ölçümlemeler takımyıldızlar ve burçlarla da ilintilidir.

Burçlara göre mesleki etkilere göz atacak olursak:

Koç enerjisi yüksek kişiler, girişimci yapıları önde olduğu için, Merkür’de destekliyorsa ticari konularda başarılı olurlar. Doğal liderlerdir. Mücadeleci yapıları, çabuk hırslanan, hedefe yönelik kişilikleri iş hayatında, özellikle liderlik gerektiren konularda çok başarılı olmalarına neden olabiliyor. Ancak kimle çalıştıkları özellikle üstleri açısından çok önemli zira Koç girdiği yerde başka lidere pek tahammül edemez. İnisiyatif kullanmayı severler.

Cerrahlar, diş hekimleri, askerler, polis departmanlarında çalışanlar, öğretmenler, üst düzey yöneticiler, mühendisler bu burçtan sıklıkla etkilenirler.

Boğa enerjisi yüksek kişiler, finansal işlerde, gıda üzerine konularda, tarımla ilgili alanlarda, aktörlerde, müzisyenlerde (Venüs destekliyorsa), endüstriyel konularda, tekstille ilgili işlerde, her türlü bankacılık ve benzeri konuda, ticari konularda başarılıdırlar. Yeme içme sektörü, restoran ve benzeri yerlerde çalışanlar veya sahipleri, özellikle Ay burçları Boğa’da olanlar arasından sıklıkla çıkmaktalar. Sabit bir enerjidir. Dolayısı ile sürekli hareket halinde saha veya aşırı aktivasyon gerektiren işlerde çabuk yorulabilirler. Ofis ortamlarında daha başarılı olurlar.

İkizler, teknolojik her türlü konuya ilgilidirler. Satış ve pazarlama, gazete ve basınla ilgili işlerde, yayıncılıkta, sekreterlerde, danışmanlarda, çevirmenlerde, öğretmenlerde, bilgisayar teknolojileri içerikli konularda, sosyal içerikli mesleklerde, işletme ve iktisat bazlı konularda öne çıkarlar.

Genel olarak konuşma ve ifade yetenekleri yüksek oluyor. Bu nedenle konuşma içerikli işlerde başarılı oluyorlar. Birlikte çalışılması eğlenceli, çabuk adapte olan ama çabukta sıkılan bir yapıları olduğu için, iş hayatında tekdüze işlerden çok aktivasyonu yüksek, pratik zihinlerini daha rahat kullanabilecekleri alanlarda başarılı oluyorlar. Renkli kişilerdir.

Yengeç enerjisi yüksek kişilerde, toplumsal işler (Ay nedeniyle), sosyoloji, psikoloji, psikiyatri gibi, su ile bağlantılı işler, liman işletmeleri ve deniz ve gemi endüstrisi bağlantılı konular, kimya sektörü, eğitimciler, ev ile ilgili konular, dekorasyon, iç mimari gibi öne çıkar. Kadın yengeçlerde çocuk ve aile enerjisi de yüksek olduğu için özellikle kariyer-ev hayatı uyumu için kendini fazla hırpalama eğilimi olabiliyor ama göründüklerinden daha hırslı ve başarı odaklılar.

Aslanlar, politika, sahne sanatları, devletle bağlantılı işler, seyahatle ilgili işler, turizm, eğlence sektörü, yöneticiler CEO gibi, askeri bağlantılı işler, her türlü yönetsel konu, kuyumculuk gibi konularda öne çıkarlar. Koçlarla birlikte lider özellikleri en yüksek burçlardan biridir. Dolayısı ile üst kademelerde çalışırlarsa sorun yoktur ama daha orta veya alt kademelerde otorite konumundaki kişilerle sorunlar yaşanabilir.

Başak enerjisi yüksek kişilerde, bilgisayar ve veri uzmanları, şifa işleri, doktorlar, hemşireler, sağlık sektörü çalışanları, hastane çalışanları, psikoloji, matematik uzmanları, ara kademe çalışanları sıklıkla görülür.

Burçlar âleminin işçi arılarıdır. Ne iş yaparlarsa yapsınlar çok çalışırlar. Detaycı yapıları, eleştirel bakış açıları özellikle altlarında çalışanlarla sorun yaşamalarına neden olabilir. Detay isteyen konularda diş hekimliği, el becerisi gerektiren veya el sanatlarıyla ilgili konular, kuaför ve benzeri işler gibi başarılı olduklarını sıklıkla gördüm.

Terazi etkisi yüksek kişiler, daha öncede aktardığım gibi, hukuksal konularda doğal yetenekleri vardır. Avukatlar, savcılar, hâkimler bu burçtan sıklıkla çıkarlar. Diğer yandan diplomatik işler, diplomatlar, yönetim kademeleri, aktör ve sanatçılar, dekoratörler, mimarlar, parfüm sektörü, kimya sektörü, moda tasarımcılığı, hostes ve pilotlar, takı tasarımı, kuyumculuk, güzellik uzmanları da Terazi enerjisi yüksek kişilerde sıklıkla görülür. Her türlü estetik konuya yatkınlıkları olması yanı sıra, diplomatik yapıları hem siyasette başarılı olmalarına neden olur. Özellikle Ay burcu Terazi’de olan kişilerin aşırı strese, çok agresif çalışma ortamlarına dayanaklığı çok yüksek değildir.

Akrep etkisi yüksek olan kişilerde; Sigortacılık, brokerlik, askeri işler, polisler, kimya endüstrisi, makine mühendisleri, kriminolog, adli tıp, denetçiler, müfettişler, hemşire, doktor, ilaç sektörü, gizli birimler, ajanlar ve dedektifler, filozoflar sıklıkla bu burç ile bağlantılıdır. Özellikle su ve gizlilikle bağlantılı işlerde çok başarılıdırlar. Bu nedenle gizli istihbarat çalışanlarının bu burçla bağlantısı vardır. İş hayatında hırslı ve akıllı olmaları ile bilinirler.

Yaylar, hukuksal konularla ilgisi vardır. Terazi’den sonra hukukla ilgilidir. Eğitimciler, gezginler, turizm işletmeleri çalışanları, finansal eksperler, medya ve televizyon sektörü bu burç ile bağlantılıdır. Yay enerjisi yüksek kişiler ofis ortamından ziyade, sürekli hareket halinde olabilecekleri, saha işlerinde oldukça başarılı olurlar. Sık iş değiştirebilirler. Çabuk sıkılırlar. Disipline pek gelemezler.

Yay burcu eğlenceli, hayata dönük bir yapıda olduğu için yaptığı işten eğlenmesi, zevk alması çok önemlidir. Eğer Yay enerjisi yüksek bir çocuğunuz varsa, bilin ki sırf para kaygısıyla sevmediği bir işte çalışması çok zor olabilir. Birlikte çalışılması eğlenceli, sürekli aktivasyon ve organizasyon yapan tiplerdir.

Oğlak burçları, burçlar âleminin doğal yöneticileridir. İş ve kariyer hayatlarında en önemli alan olabilir. Ne iş yaparlarsa yapsınlar, ele aldıklarını ciddiyetle ve disiplinle uygularlar. İş odaklı yapıları vardır. Üst düzey yöneticilerin çoğu bu burçtan çıkar. Profesyonel hayatta oldukça başarılı, kriz yönetiminde usta bir yapıları vardır.

Finans sektörü, üretim alanları, üretim yapılan fabrikalar, büyük holdingler, eğitim kurumları, ticari işletmeler, tarımsal konular genel olarak Oğlakların sıklıkla başarılı oldukları alanlar olsa da, onlar ele aldıkları her işte eğer yıldız haritasında çok rahatsız etkiler almadılarsa, başarı etkileri yüksek kişilerdir.

Kovalar, halkla ilişkiler, sivil toplum dernek ve vakıf çalışmaları, özellikle danışmanlar, astrologlar, yaşam koçları, filozoflar, bilgisayar sektörü, uçak, havaalanı çalışanları, hostes ve pilotlar, elektrik elektronik mühendisleri ve ilgili alanlar, bilim insanları, yaratıcı meslekler, eğitimciler arasından sıklıkla çıkarlar.

Eğer bir haritada Kova etkisi yüksek bir kişiyseniz, toplumsal olaylara karşı hassas ve çalışmaya istekli biri olabilirsiniz. Ancak bu duyarlılık Koç gibi lider olup başı çekmekten ziyade, toplumla ilgili konularda hizmet verme, çalışma şeklinde olacaktır.

Yaratıcı enerjileri yüksek kişilerdir. Hava etkisi nedeniyle hareket halinde olmayı severler. Pilot ve uçaklarla ilgili işlerde çalışanlar sıklıkla bu burçla bağlantılı oluyorlar.

Balık etkisi yüksek kişilerde, şifa enerjisi yüksek oluyor. Bu burçtan başarılı doktorlar, tıp çalışanları, hemşirelerin çıktığını gördüm. Diğer yandan su enerjisi yüksek kişiler oldukları için Su bağlantılı işlere de çekim hissedebiliyorlar. Kaptan veya gemi personeli gibi…

Öte yandan sanatçılarda, ressamlarda Balık enerjisi öne çıkabiliyor. Yaptıkları işe kendilerini adama eğilimleri vardır. Fedakâr çalışırlar. İşin gereğini yapmaktan çekinmezler ama ağır ve zor işlerde çabuk yorulurlar. Fiziksel güçleri çok yüksek değildir. Bu nedenle bedensel enerjisi yüksek işlere çok uygun değildirler. Sportif, agresif işler gibi… Uluslararası firmalarda, seyahat gerektiren işlerde başarılı olabilirler.

Sevgilerimle.

Astrolog Şebnem Ekşib

 

©Şebnem Ekşib. Yazının hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden tamamı veya bir bölümü yayınlanamaz.

 

1 comment

Mesaj Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *