GÜNCEL YAZILARIM

KADER GEZEGENLERİ BURÇ DEĞİŞTİRDİ

Karmik gezegenler burç değiştirdi! Gölgelerin Gücü Adına!

Vedik (Hint) Astroloji Batı Astrolojisinden farklı teknik kullanımları ile sadece yorum farkları açısından değil, bizi bu yorumlara ulaştıracak bakış açısı ve teknik ayrımlar açısından da kendine has bir astroloji sistemidir.

Modern Batı Astrolojisi Satürn ötesi olarak adlandırabileceğimiz uzak mesafeli gezegenleri yoğun biçimde kullanırken, Hint Astrolojisi (Vedik Astroloji) Satürn ötesi olarak tabir edilen Uranüs, Neptün ve Pluto‘yu yorumlar içine dahil etmez. Diğer yandan Batı Astrolojisi düğümler olarak da bilinen Kuzey ve Güney Düğümlerini Hint Astrolojisi kadar vurgulu kullanmaz. Hint Astrolojisi ise Rahu ve Ketu olarak adlandırdığı bu iki noktayı kaderin ve karmanın ana arteli olarak binlerce yıldır belirlemiş ve sistemin içinde dahil etmiştir.

Rahu ve Ketu Hint mitolojisinde çeşitli biçimlerde sembolize edilirler. Bunların başında yılan veya ejderha benzetmeleri vardır. Hikayelerde genellikle Rahu ejderhanın veya yılanın başı iken, Ketu ise kuyruğudur. Rahu insani ve dünyevi alanları ve bu alanlarda ki büyük hırsları, arzuları, disiplini, hedefe ulaşma dürtüsünü temsil ederken, Ketu  ruhsal açılımları, kadersel planda bu hayata hangi potansiyeller, borçlar ve alacaklarla geldiğimizi gösteren önemli noktalarımızdır. Bu iki nokta gölge gezegenler olarak adlandırılırlar. Ancak gölge olmaları büyük marifetleri olmadığı anlamına gelmez. Aksine hayatlarımıza verdikleri titreşimler çok güçlüdür. Kadersel planda karmanın efendisi Satürn ise, karmanın sahipleri de Rahu ve Ketu’dur. Bu iki gölge gezegen bireysel hayatlarımızda önemli dönüşümlerin ve değişimlerin mimarları olarak gizli ama güçlü yerlere sahiptirler.

Rahu ve Ketu diğer gezegenler gibi belli dönemlerde yer değiştirir yani bir burçtan başka bir burca (alana) geçiş yaparlar. Astroloji tabirinde biz gezegenlerin bu yolculuklarına “Transitler” deriz. Transit kelimesi geçiş anlamına gelirken, gezegenler transitler vasıtasıyla belli dönemlerde hayatlarımız üzerinde etki veren geçişler yaparlar. İşte bu geçişler bizlerin yaşamlarında farklı kapıların açılması ve bazen de kapanması görevlerini de üstlenebilirler.

Sözün özü, Rahu ve Ketu Hint Astrolojisine göre özel bir dönemi başlatıp hayatlarımızda farklı bir sürecin titreşim ayarlarını değiştirecekler. Bu dönem gerek ülkemiz açısından, gerekse bireysel hayatlarımızda önümüzde yepyeni bir buçuk yıllık bir döngünün olduğunu göstermekte.

Rahu-Ketu aksı Aslan ve Kova burçları ile buluşuyorlar…Ocak 2016 da başlayan bu yolculuk, 2017 Eylül ayına kadar devam edecek.

KETU KOVA BURCUNDA NELER GETİRECEK?

Ketu, maddesel değildir. Derinlerdeki bir enerjiyi anlatırken, sezgiseldir ve net olmaktan uzak çalışır. Öncelikle Ketu’nun vereceği deneyimler, haritalarınızda Ketu’nun bulunduğu yerler, karmanızla bağlantılı olmakla birlikte kendi hayat yolculuğunuzda yüzleşmeniz gereken noktaları aktarır. Ketu, gerek transit süreçlerinde gerekse daşa dediğimiz zamansal periyotları içinde bizi dünyevi başarıdan ziyade içsel gelişime davet eder. Kendi korkularımız ve zorluklarımız ama en çokta eksiklerimizle yüzleşme zamanlarından geçirir. Ketu, Kova burcunda rahat değildir. Huzursuz bir enerjiyi açığa çıkarır. Diğer yandan Ketu’nun Kova burcu yolculuğu boyunca kendi haritanızda nereye ve nasıl dokunduğu ile bağlantılı olarak kendi deneyimlerinizle yüzleşeceksiniz.

Genel Hali ile Ketu Kova yolculuğunda Hangi Enerjileri Açığa Çıkaracak?

Öncelikle Kova burcu ve Ketu iyi anlaşamaz demiştik. Bunun nedeni Ketu’nun Kova burcunda huzursuz olması, yalnızlık duygusunu arttırması, kendi içimize çekilme ve toplumdan uzaklaşma halini arttırması ile duygusal dalgalanmalara neden olmasıyla bağlantılıdır. Depresyon ve içsel mutsuzluk duygusu artarken, kendimizi adeta kaybolmuş hissetme durumu açığa çıkar. Kova sabit bir burçtur. Dolayısı ile bu süreçte başlayan konular ve işler uzun vadeye yayılacak etkiler verebilecektir. Toplumları temsil eden Kova burcunda yol alacak Ketu, toplumları ve dolayısı ile ülkemizi ilgilendiren önemli değişimlere neden olabilir.

KETU Kova Yolculuğunda Ne Yapmak Lazım?  

Öncelikle duygusal ve ruhsal konularda sakin olmak, herhangi bir durum veya meseleyi gözünüzde büyütmemek önemli. Depresyonlar artacağı için gerektiğinde uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. Panik atak ve benzeri ruhsal sıkıntılar artabilir ki olayları kontrol etmeye çalışmaktan ziyade akışa bırakmayı tercih etmek gerekmekte. Gaipten haber aldığını iddia edenler ve benzeri şizofrenik durumlar artabilir. Bu nedenle herkese ve her iddiaya inanmamak gerekiyor.

Fanatik görüş ve durumları arttıracak olan bu yerleşim, inançlarda körü körüne inanma veya şiddetli ret edişler getirebilir. Kova burcu Astroloji ile bağlantılıdır. Kişisel görüşüm Ketu’nun Ocak 2016 ile 2017 Eylül arasındaki bu yolculuğunda astroloji konusunda karışıklıklar, yaptırımlar, düzenlemeler, bu alanda bilginin tuhaf ve dağınık biçimde ortaya çıkması söz konusu. Bu nedenle astroloji ve spritüel konularda herkese güvenmeyin ve dikkatli olun.

Bu dönemde ruhsal konular ile dünyevi etkilerin dengelenmesi gereken bir süreçten geçeceğiz. Dolayısı ile soyut ile somutun, bilim ile ilimin, ruhani bakış ile dünyevi konuların dengelenmesi, ele aldığınız konularda denge unsuruna dikkat etmeniz gerekecek. Her konuda fanatik olmamaya özen gösterirken, hayata büyük pencereden, kolektif bilinç açısından ve büyük resimden bakmaya gayret etmek çok önemli.

RAHU Aslan Burcu Yolculuğunda Neyi Vurgulayacak?

Öncelikle Aslan burcu ve Rahu çok ideal bir çift değillerdir. Yani, gerek Ketu gerekse Rahu gayet rahatsız olacakları bir aralıktan geçerek bir buçuk yıl boyunca kendi hayat alanlarımızda ruhsal ve dünyevi olarak bizi deneyimlere itebilir. Elbette tüm bunlar kendi bireysel haritalarınız ile bağlantılı çalışacak ama Rahu bu süreçte sizi tek başınıza mücadele etme ve kendi sınırlarınızı anlama deneyimleri ile buluşturabilir. Bu deneyimlerin neler olacağı ancak özel haritalarınız vasıtasıyla anlaşılır zira herkes kendi yolculuğunu ve kaderini yaşarken, burada anlattıklarım ancak çok genel etkilerdir.

Aslan Ego ile bağdaşık bir burçtur. Otoriteyi ve yönetimleri temsil eder. Kişisel olarak herkesin kendi krallığının kral veya kraliçesi gibi çalışır. Aslan alanınız neyi vaat ediyorsa, o konularda inatçı bir tutumda otoriter bir bakış açısına bürünebilirsiniz. İç huzursuzluklar Rahu Aslan yolculuğunda yine vurguludur. Bu noktada iç dengelerinizi iyi oturtmaya, bireyselliğin ayarını kaçırmamaya, güç gösterilerinden uzak durmaya gayret etmek önemli olacak. Egonuz ile büyük bir savaşınız olabilir. İnandığınız ve düşündüğünüz konularda kendi fikir ve isteklerinizi ısrarla kabul ettirmeye çalışma ve bunu yaparken de durumlara tek taraflı bakma eğilimi yükselebilir. Esnek olmak gerekecek.

RAHU Aslan Yolculuğunda Ne Yapmak Lazım? 

Yöneticilik ve liderlik öne çıkarken, iyi tarafı ile kendi liderlik özelliklerinizi ortaya çıkarma eğiliminde olacaksınız. İnisiyatif kullanmak, yönetsel konularda parlamak ve öne çıkmak adına bu süreç daha rahattır. Buradaki sorun kişinin her şeye kendi açısından bakma eğiliminde olması ki bu nedenle Rahu’nun Aslan burcu yolculuğunda ilk kural esnek olmak, ısrar etmemek, güç gösterilerinden uzak durmak diyebilirim. Güç sizi bileyebilir. Güç istemek en önemli önceliğiniz olabilir ki kendinizi ve özellikle hırslarınızı kontrol etmeye çalışın. Egonuz ile adeta bir sınav yaşayacaksınız. Gözü kara davranmadan önce iki kere düşünmeye bakın. Hiç bir konuda ısrarcı olmayın. İlerlemediği noktada akışa bırakın veya bekleyin bakalım hayat ne getirecek.

Türkiye Açısından Rahu ve Ketu Neleri Açığa Çıkaracak?

Rahu’nun Aslan yolculuğu otorite sembolü kişilerin ülke üzerinde baskın olmak isteyeceklerini, otoriter yönetiminin dozunun artacağını göstermekte. Türkiye haritasında özel bir durum var. Ülkenin yıldız haritasında zaten Rahu ve Ketu Aslan ve Kova aksında bulunuyor. Bu etkinin anlamı şudur; öncelikle doğum haritanızdaki karmik gezegenlerle, aynı gezegenlerin transitte kavuşumları bir döngünün kapanarak, yeni bir döngünün başlayacağına işaret eder. Kısacası ülkemiz yaklaşık 9 yıllık bir döngüyü bitirdi ve 9 yıl sürecek yeni bir döngüye başlıyor.  Buna Vedik Astroloji de döngüsel değişim denir. Bu değişimin en kuvvetli yaşanacağı 1,5 yılık süreç başlamış oldu. Başka bir değişle değişim dolu yeni bir dönemin başlangıcına girmiş olduk. Bu yıl tutulmalar da bu hat üzerinden olacak. Bu nedenle tutulma sonrası süreçlere dikkat edin. Hem bireysel haritalarınızda, hem de ülke açısından kuvvetli değişimler hissedeceksiniz. Mart, Ağustos ve Eylül tutulmaları karmik gezegenler bağlantılı olacak ki bu sene bu aylar içinde gerçekleşecek tutulmalar ve takip eden 15 günlük ve 1 aylık süreçler ilginç gelişmeler verecekler.

Ülke Haritamızda 3 Ve 9 Hattını Çalıştıracak Rahu Ve Ketu Transitleri Neler Vaat Etmekte?

Ülke haritalarında 3. ev komşular, komşularla olan sınırlarımız, ilk ve orta öğretim, iç ticaret, nakliye sektörü, ulaşım, internet ve internet üzerinden yapılan tüm kullanımlar, basın ve yayın, gazeteler, gazeteciler, radyo ve TV dünyası, haber alma sistemleri ve özgürlüklerimiz, teknolojik alan ve konular…

İlk ve orta öğretimle ilgili gelişme ve değişimler yaşanabilir. Bu alandaki sistem tekrar değişime geçebilir. Sınavlar ve benzeri konular ilk ve orta eğitimde yeni bir süreci başlatabilir.

Sınırlarımızla ilgili sorunlara çok açık olacağınız. Komşularla ilgili ciddi sorunlar yaşanabilir ki Rusya, Suriye ve İran’la bağlantılı ilginç gelişmeler yaşanabilir. Bu gelişmelerin tetiklenme zamanı Mart ayında gerçekleşecek ilk tutulma ile aktive olacak. Mart ikinci yarısı ile birlikte Nisan ve Mayıs ayları bu anlamda zorlayıcı olabilir.

Teknoloji ve başta internet ve basın dünyası üzerinde baskı artacak. Gazeteciler bu senenin en zor meslek alanında bulunuyor. Gazete kapatmaları, internet erişiminde sorunlar, bilgi paylaşımında kesilmeler, bu alanda yasaklar yaşanabileceği gibi yine bu konularda baskıcı kanunlar da gelebilir.

Ulaşımla ve bilhassa nakliye ve lojistik sektörü adına da 2016 sıkıntılı etkiler barındırmakta. Trafik ile ilgili yeni kanunlar ve yaptırımlar söz konusu olabileceği gibi, sektörel bazda sorunlar ve biriken konular gündeme oturabilir.

Ketu ise yıl boyunca 9.evimizde misafir olacak ki, 9.ev, ülke haritalarında başta inançlar, entellektüel alanlar, üniversiteler, akademik alanlar ve akademisyenler, turizm, seyahat şirketleri, oteller, hava yolları, yolculuk ve seyahat alanları, havaalanları, ülkede bulunan yabancılar, turistler, yayıncılık sektörü ve eğitim alanlarında aktiftir.

Ketu, daraltan, bu güne kadar yüzleşmediklerimizle bizi karşılaştıran, kadersel etkilere daha açık enerjileri temsil eder. Öncelikle başta üniversiteler olmak üzere, yüksek öğrenim kurumları, bu kurumları yöneten akademik alan ve mevkiler, YÖK gibi kurumlar açısından dönüşüm dönemi başladı. Ülke de üniversiteler açısından karışık bir süreç yaşanabilir. İç karışıklıklar olabileceği gibi, yüksek öğrenim konularında kanun değişimleri, yeni bir bakış açısı söz konusu.

Ketu, Kova burcunda değmiştik. Kova burcu hava enerjisini en yoğun taşıyan burçtur ve havacılıkla ile direk bir bağlantısı vardır. Bir çok pilotun ve hava yolu çalışanının yıldız haritasında dikkat çekici bir yere sahip bir burçtur. Dolayısı ile havacılık sektörü ile ilgili önümüzdeki bir buçuk yıllık döngüde, daralma söz konusu olurken, bu güne kadar göz ardı edilen sorun ve sıkıntılar art arda yüzeye çıkacaktır. Hava yolu şirketleri iflasları, kapanmaları, ilginç satın almalar ama en çokta uçak kazalarına açık bir dönem söz konusu. Güvenmediğiniz ve emin olmadığınız hava yolu şirketleri ile bu süreçte yolculuk yapmamaya bakın. Özellikle bahar ayları olan Nisan-Mayıs ile Eylül ve Kasım arası risk yüksek.

Turizm açısından 2017 nin sonuna kadar olan süreçte daralma yaşanabilir. Ketu’nun ülke haritasında turizm ve turistleri gösteren alana yerleşmesi ile bu alanda düzeltilmesi ve dikkat edilmesi gereken konular yüzeye çıkacağı gibi turizm ile ilgili oldukça sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Dış turizm bağlantılı işleriniz varsa, 2017 sonbahara kadar planlamalarınızı iyi yapmakta fayda var.

İnançlar konusunda çok dikkat etmemiz gereken bir sürece girdik. İnançlarla ilgili başkalarının düşünce ve inanma biçimlerine saygılı olmak çok önemli olacak. Bu alanda tuhaf gelişmeler yaşanabilir. İnanç ve din kaynaklı olay ve durumlarla karşılaşmak ne yazık ki söz konusu. Din amaçlı terör olayları adına da yine çok hassas bir dönemden geçmekteyiz. Öte yandan sahte medyumlar, inanç tacirleri, bilgisiz kişilerin ortalığa düşmesi de söz konusu ki başta da aktardığım gibi bu alanlarda herkese  güvenmeyin, dikkatli olun.

2016 yılında;  20 Şubat dan itibaren Mart-Haziran arası ve sonrasında Temmuz ile Ekim arası Ketu’yu görünümde tutacak olan Mars transiti ülke gündemini zorlayacak ve ani gelişmeler getirecek. Bu gelişmeler yukarda bahsettiğim alanlarda yoğunlaşacaktır. Bu süreçte bilhassa 17 Nisan ile 1 Temmuz arasına daha fazla dikkat etmek gerekmekte. bu süreç, havayolu kazaları, ulaşım sorunları, üniversiteler ve akademik alanlarda sıkıntılar, trafik ve yollar açısından oldukça hassas olacak.

BURÇLAR AÇISINDAN RAHU VE KETU ETKİSİ

Şüphesiz Kova ve Aslan burçları açısından kendi haritalarının potansiyelleri ölçüsünde önemli bir süreç söz konusu.  Özellikle Vedik astrolojiye göre Aslan, Kova yükselen, Ay burcu veya Güneş burcu (öz burcu) etkisine sahipseniz dönüşümlere açık olacağınız bir süreç yaşayacaksınız. Ancak bu noktada bu dönüşümün nasıl olacağı haritanız ile de bağlantılı. Özellikle Güneş veya Ay burçları ile yani öz burcunuz veya Ay burcunuz bu noktalarda ise öncelikle sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Fiziksel olarak kendinizi yormadan ve dikkatli olarak bu dönemi geçirmeye bakın. Aslan burçları fiziksel olarak daha güçlü hissedebilirler. Onlar Eylül den itibaren dikkatli olsunlar. Kova burçları ise sağlık açısından daha dikkatli olmalılar.

KOÇ BURCU VEYA KOÇ YÜKSELEN VEYA AY BURCU KOÇ OLANLAR

İlişkiler, çocuklar, sosyal alanlar, aile büyükleriniz, aşk hayatınız, hobileriniz, hedefleriniz ve idealize ettikleriniz adına bir buçuk yıllık döngüde ilginç olaylar geçireceksiniz. Aile büyüklerinin kayıpları veya sorunları, sosyal alanlarda yüzleşmeniz gereken konular, arkadaşlarla yol ayrımı yaşamak, yeni bir çevre veya alana geçmek yaşanabilir. Maddi açıdan dikkatli olun ve idealize ettiklerinizi yapmak adına özellikle maddi konularda göz kara davranmayın. Aşk ve çocuklar adına ise güzel bir dönem var. Çocuk sahibi olabilir, yeni bir çocuğu hayatınıza alabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler adına şubat ile eylül arasında özellikle nisan ve temmuz arasına dikkat edin.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

BOĞA BURCU VEYA BOĞA YÜKSELEN VEYA AY BURCU BOĞA OLANLAR

Kariyer ve ev, aile alanlarınızda dönüşüm dönemi yaşayabilirsiniz. Ev alma, gayrimenkulle ilgili işlerde özellikle Eylüle kadar olan dönemde genişleme, ailenize odaklanma, aileniz, annenizle ilgili konularda gelişmeler yaşama söz konusu. Kariyeriniz açısından dikkatli olmak önemli olacak. Bu süreç iş alanlarınızda tamamlamanız gerekenleri tespit etmek, kendinizi geliştirmek adına daha doğru bir zaman olacaktır. Yıl içinde özellikle Nisan ve Temmuz arasına iş konularında daha fazla dikkat edin ve bu dönemde esnek olmaya, gemileri yakmadan hareket etmeye özen gösterin.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

İKİZLER BURCU VEYA İKİZLER YÜKSELEN VEYA AY BURCU İKİZLER OLANLAR

Yakın çevreniz, kardeşler, kuzenler, yakın arkadaşlarla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Eğitim, yüksek öğrenim konularında araştırma, tez ve benzeri konularda çalışma yapıyorsanız bu süreç sizin için destekli olacaktır. Dini konular, inançlar açısından bakış açınızı yeniden belirlediğiniz hatta kendinizi geliştirdiğiniz ilginç bir dönem olacak. Spritüel alanda gelişecek, sezgilerinizin yükseldiğini fark edeceksiniz. Kişisel gelişim konularına yönelebilir, ilginizin elinizde olmadan bu konulara çevrildiğini hissedebilirsiniz. Seyahatler, yurtdışı çalışmaları, organizasyonlar adına dikkatli olun. Kutsal yerlerin ziyareti ile ilgili ani kararlar alabilirsiniz. Ama genel olarak yolculuklarda daha temkinli olmanız gereken bir dönem söz konusu.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

YENGEÇ BURCU VEYA YENGEÇ YÜKSELEN VEYA AY BURCU YENGEÇ OLANLAR

Maddi konularda hırslarınızın arttığı, kendi kazançlarınıza odaklandığınız, para kazanmanın önemli olacağı ve kazançlarınız adına arayışlara, farklı iş ve konulara odaklanabileceğiniz bir süreç söz konusu. Hırslarınızı iyi yönetin ve risk almadan, dikkatli hareket edin. Eylüle kadar olan dönemde maddi konularda güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Ancak kredi ile iş yapıyorsanız dikkat edin ve mümkünse 2017 sonuna kadar kredili işleri iyi organize ederek adım atın. Ruhsal olarak dönüşüm etkisinde olacaksınız. Ruhsal arayışlarınızın arttığı bir dönem söz konusu. Mantık ile ruhsal dengeleri iyi ayarlamanız önemli olacak.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

ASLAN BURCU VEYA YÜKSELEN ASLAN VEYA AY BURCU ASLAN OLANLAR

Özellikle yükselen veya ay burcu aslan olanlar, kendilerini daha rahat ortaya koyabilecekleri, isimlerinin duyulacağı, ün veya benzeri bir beklentiniz varsa, bu anlamda destekli olacağınız bir dönem söz konusu. Ancak anne, aile ebeveynler açısından hassas bir dönem olacak. Fazla çalışma, hırs ile hareket etme, kendi sınırlarınızı zorlama eğiliminizde artacak ki sakin ve esnek olmayı bu dönemde sakın unutmayın. İlişkiler, evlilik, eş veya partnerinizle ilgili konularda sıkıntılar veya kadersel döngüde önemli deneyimler yaşanabilir. Zor giden bir ilişkiniz, evliliğiniz adına da ani bir biçimde ayrılık kararı gelebilir. Daha önce yapmanız gerekenleri bilhassa ilişki adına önünüzdeki bir buçuk yıllık döngüde artık yapmak zorunda veya durumunda kalabilirsiniz. Dönüşüm sizi sürecin sonunda yeni bir hayata veya bakış açısına itebilir.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

BAŞAK BURCU VEYA BAŞAK YÜKSELEN VEYA AY BURCU BAŞAK OLANLAR

Sağlık, düşmanlar, rakipler, hastaneler adına deneyimlere açık bir dönem başladı. Öncelikle özelikle ay burcunuz veya yükseleniniz başak ise rekabet ettiğiniz kişilere, düşmanlara karşı dikkatli olun. Duvarlarınızı yükseltmeniz gereken bir dönem başladı. Herkese veya her şeye güvenmemeli, düşünmeden ve araştırmadan bir kişinin veya durumun peşinden gitmemelisiniz. Sağlık açısından da dikkatli olmalı, bedeninize bu dönemde iyi bakmalısınız. Dikkat etmeniz gereken önemli bir noktada, giderlerinize bu süreçte çok dikkat edin. Bütçenizdeki delik ummadığınız biçimde artabilir. Kandırılmaya karşı herkese inanmamalısınız.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

TERAZİ BURCU VEYA YÜKSELEN TERAZİ VEYA AY BURCU TERAZİ OLANLAR

Bekarsanız aşkta dikkatli olun. Evli iseniz toplum tarafından kabul görmeyen ilişkiler, yasak aşklar, tuhaf aşk ilişkileri açısından hassas bir döneminiz olduğunu unutmayın. Birliktelikler adına dersler, deneyimler yaşanabilir. Tuhaf ve anlaşılmaz insanları hayatınızda bulmanız söz konusu. Aşkta tedbirli olmak gerekecek. Bu süreçte sosyal alanlar, arkadaş çevreniz değişebilir veya çevrenizle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Çocuk sahibi iseniz bu dönemde daha dikkatli ve özverili olmak gerekebilir.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

AKREP BURCU VEYA YÜKSELEN AKREP VEYA AY BURCU AKREP OLANLAR

Aile, anneniz, ebeveynleriniz, yuva ve gayrimenkul alanlarınız, ev ve yaşam alanlarınız ama en çok ailenizle ilgili alanda transit geçiş yapacak Ketu, bu alanlarda tamamlamanız gerekenlerle sizi yüzleştirecek. Annenizle toparlamanız gereken bir ilişkiniz varsa bu konularda yüzleşme, ailenizle ilgili önemli gelişmeler veya durumlar sizi meşgul edebilir. Gayrimenkul ve ev yuva alanlarınız açısından dikkatli olun. Ev alımları, büyük borçlara girerek gayrimenkul değişimleri gibi risk içeren konular desteklenmiyor. Öte yandan kariyer alanınızı etkileyecek olan Rahu ile hırslı ve iş alanlarında yoğun olacaksınız. Özellikle Ağustosa kadar olan döngüde iş ve kariyer konularında önemli gelişmeler atlamalar söz konusu olabilir. Disiplinli olmalısınız. Vedik astrolojiye göre özellikle yükseleni Akrep olanların hayatlarında dönüşüm etkileri ve sorumlulukların artması söz konusu iken, fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi ve şartları zorlamadan ve disiplin ve plan içinde hareket etmeye bakın.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

YAY BURCU VEYA YÜKSELEN YAY VEYA AY BURCU YAY OLANLAR

Son bir buçuk yıllık döngüde, kariyer, aile ve ebeveynlerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem yaşadınız ki bu süreç artık değişiyor. Aile ve ebeveynlerin yerini kardeşler, yakın çevre, kuzenler, yakın arkadaşlarla ilgili konu ve durumlar almakta. Hayatınızda kısa dönem hedeflerinizi yeniden revize etmeniz gerekebilir. Hayata olan bakış açınız daha sert net bir hale dönüşürken, kendinizi, kendinizle ilgili yapmak istediklerinizi yeniden gözden geçirme söz konusu. Yurtdışı veya yabancılarla ilgili iş veya planlarınız varsa, bu süreçte sık seyahat, yolculuklar, yabancılarla olan kontaklar artacak. Halletmeniz gereken bir dil sorunu, eğitim, hukuksal bir iş adına da eksiklerinizi tamamlama adına yine yoğun bir temponuz var. Son bir buçuk yıllık döngüde dikkatiniz aileniz ve evinizle ilgili konulardan daha çok kişisel alanlarınıza doğru geçecek.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

OĞLAK BURCU VEYA YÜKSELEN OĞLAK VEYA AY BURCU OĞLAK OLANLAR

Maddi konularda dikkatli olmaya bakın. Riskli yatırımlar, sizi zorlayacak, sıkıntılı yatırımlardan uzak durun. Maddi konularda gelir gider dengelerinizi iyi ayarlamak önemli olacak. Bilhassa yılın ilk yarısı sonbahara kadar olan dönemde riskli krediler, maddi yatırımlar adına tedbirli olmak gerekebilir. Bu dönemde yüzünüzle ilgili önemli bir estetik operasyona da girişmemek bilhassa 2016 bahar ayları hatta temmuza kadar olan dönemde dikkat etmeniz gerekenler arasında. Daha sert bir ifade tarzınız olabilir, konuşmalarınıza dikkat edin. Diğer yandan miras veya benzeri bir beklentiniz, alacağınız veya planınız adına duran bekleyen işleriniz hızlanabilir. Başkalarının kaynaklarından beklediğiniz aile, eş veya bir miras kaynaklı maddi bir beklentiniz adına da daha iyi bir dönem. Ama parasa konularda yatırım yaparken seçici olmak önemli olacak.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

KOVA BURCU VEYA YÜKSELEN KOVA VEYA AY BURCU KOVA OLANLAR

Ruhsal açıdan gelişim döneminiz başladı. Önünüzdeki 1,5 yıllık döngüde, spritüel alanlar, ruhsal konular, kişisel gelişim konu ve işleri açısından gelişme, eğitim,  yeni konuları anlama ve genel olarak da gelişen idrak noktalarınız ile maddi alanlardan ziyade ruhsal gelişim açısından yoğun bir zamana geçtiniz. Dikkat etmeniz gereken ise hayata daha depresif bakma eğiliminiz bilhassa 2016 da vurgulu olabilir. Kendinizi keşfetme, manevi olarak gelişme için uygun olan bu süreç adeta kendi içinize yaptığınız bir yolculuk haline dönüşebilir. Ruhsallık ile dünyevi alanları iyi dengelemek sizin için önemli. Ortaklı işleriniz, iş teklifleri, ortaklı alanlarınızda gelişme, eşiniz veya partnerinizle alakalı konularda gelişme ve ilerleme söz konusu. İlginç ortaklıklara girebilir, evlenebilir, hayatınızda sizin için önemli olan biri varsa, duygusal olarak onu merkeziniz haline getirebilirsiniz. Eş ve partner sağlığına bu dönemde dikkat etsin.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

BALIK BURCU VEYA YÜKSELEN BALIK VEYA AY BURCU BALIK OLANLAR

Gardınızı almanız gereken ve savunma duvarlarınızı biraz daha yüksek tutmanız gereken bir süreç başladı. Halletmeniz gerekenleri kendi başınıza yapmanız, ilerlemeniz gereken yolda kişisel gücünüzü test edebileceğiniz, mücadeleye ve anlam veremediğiniz düşmanlıklarla uğraşmanız gerekebilecek bir süreç söz konusu. Bu dönem boyunca bilhassa 2016 nın tamamında kime ne kadar güvenebileceğinizi ve gerçek dostlarınızla, gerçek düşmanlarınızı anlayacağınız bu anlamda sınavlara dönük bir yıl olacak. Sağlığınıza dikkat etmeli, bedeninize iyi bakmalı, iyi beslenmelisiniz. Çalışıyorsanız, mesleki konularda size bağlı çalışanlar, evde veya işde hizmet edenler açısından zorlana bileceğiniz bir dönem var. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinize dikkat ederken, kimseye fazla güvenmeden yolunuzu çizmeniz en doğrusu olacak. İş hayatınızda hırslı ve tutkulu hareket edebilirsiniz. Ancak bu noktada disiplinli olmak önemli olacak. İdari ve yönetimsel konularda sorumluluklarınız artarken, daha fazla inisiyatif kullanmanız da gerekebilir.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz. 

 

 

 

 

1 comment

  1. Kaderin Gezegenleri Burç Değiştirdi - Şebnem Ekşib ile Hint Astrolojisi 19 Eylül, 2017 at 18:43 Cevapla

    […] Karmikler olarak adlandırdığım Rahu ve Ketu’nun yeni yolculuğunun ülkemiz üzerindeki etkisini aktarmadan önce bir evvelki transitleri olan Aslan-Kova burçlarına yeni geçtikleri sırada yazdığım yazıyı okumak isteyenler bu linkten o yazıya da geçiş yapabilir. Linkini vereceğim bu yazı 2016 başı Ocak ayında yazılmıştı ve Rahu ve Ketu 2016 Ocak ile 2017 Eylül arası Aslan-Kova aksında kaldılar.  Kader Gezegenleri Burç Değiştirdi (2016) yazısı […]

Mesaj Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *