GÜNCEL YAZILARIM

Kaderin Gezegenleri Burç Değiştirdi

Rahu ve Ketu Burç Değiştirdi!

Vedik (Hint) Astroloji yıldız haritası yorumlaması, kaderimizi hangi potansiyeller doğrultusunda yaşadığımızı hesaplayan özel teknikler içerir. Kader, bu hayata gelişimizde kendi seçimlerimizle elde ettiğimiz bize has bir yolculuktur. Her birimiz kendi yolumuzu, kendi karmamızla baş başa yaşarken, yıldız haritamızda bize bahşedilen potansiyeller ve özel etkilerden geçerek ilerleriz. Bu dünya hayatı bir sınavdır. Eğer bilimin bir süredir kanıtlamaya çalıştığı üzere paralel evrenler varsa, biz evrensel boyutun belki de en zor şartlarında yaşamayı seçmiş, sınavlardan geçmeyi tercih etmiş ruhlarız. Bu dünya, ruhsal boyutta kendi tekamülümüzü tamamlamak adına belki de seçebileceğimiz en zor yolculuklarımızdan birine ev sahipliği yaparken, güzel ama bir o kadar da meşakkatli bir döngümüze şahitlik etmekte.

Vedik (Hint) Astroloji’ye göre çıkarılmış yıldız haritanızda sizin kişisel kaderinizi bir çok alandan inceleyip, ölçümlemeye çalışırken, teknik olarak elimizdeki en güçlü argüman kuşkusuz Rahu ve Ketu olarak adlandırdığımız iki gölge gezegendir. Rahu ve Ketu cisimsel olarak varlıkları olmayan iki nokta veya gölge gezegenler olmalarına rağmen sembolize ettikleri alanlar o kadar güçlüdür ki bu sistemde aynı gezegen gibi çalışır ve bir haritaya çok önemli iz düşümlerini yansıtırlar.

Rahu; Kuzey Ay düğümü olarak bilinir. Ketu ise Güney Ay Düğümü. Esasen orijinal isimleri Rahu ve Ketu‘dur. Batı astrolojisi yıllar boyunca bu noktalardan sadece Rahu/Kuzey Ay Düğümü’nü dikkate alırken,  Ketu’yu sembolik olarak bile göstermedi. Son bir kaç yıldır bu iki gölge gezegen Batı astroloji tarafından da devreye alınırken, Vedik (Hint) Astrolojisi 5000 yıllık uzun geçmişinde Rahu ve Ketu‘yu birincil ölçümleme noktaları olarak kullandı ve haritadaki yerleşimlerine çok önem verdi.

Doğu Mitolojisinde Rahu ve Ketu ejderha ile temsil edilirler. Rahu ejderhanın başı iken, Ketu kuyruğu olarak betimlenmiştir. Bu sembolik anlatım aslında bizim iç dinamiklerimizde gitmek istediğimiz (arzularımız) ve kontrol edemediğimiz ve (karmamızdan) getirdiklerimizdir. Yine bu sistemde bu iki enerji haritada tek başlarına bile önemli bir ölçüm merkezidir. Rahu ve Ketu, bizim kişisel yolculuğumuzda gideceğimiz, gidemeyeceğimiz, gidersek zorlanacağımız veya kontrol edemeyeceğimiz veya geliştirebileceğimiz alanları gösterirler. Dolayısı ile bu iki nokta o kadar önemlidir ki yine doğu mitolojisinde tüm gezegenlerin esasen bu iki gölge krallığa hizmet ettiğine inanılır.

Yıldız haritanızda Rahu ve Ketu nerede yerleşmiş ise yani hangi burç ve evde konumlanmışsa, bu alanlar sizin karmik giriş ve çıkış kapılarınızdır. Bu kapılar içinde Ketu; girişi- Sizin hangi borçlarla geldiğinizi, ödemeniz gereken diyetleri temsil ederken, Rahu‘nun bulunduğu yer nereye gitmeniz gerektiğini ve gücünüzü, enerjinizi sarf etmeniz gereken, yani bir anlamda başarılı olabileceğiniz, kapasitenizi daha iyi kullanabileceğiniz alanlarınızı gösterir. Bu gezegenlerin bulundukları burçlar, yöneticileri, ortaklık yaptıkları Nakshatra (takımyıldızlar) diğer ev ve gezegenlerle görünümleri kader yolculuğunuzun alt başlıklarını, içeriğini ve bu içeriği nasıl yorumlayacağımız konusunda kişiye ışık tutar. Ketu’nun temsil ettikleri yaşanmışları, biten durumları, artık değiştirmenin çok da mümkün olmadığı alanları temsil eder ve bu nedenle Ketu dokunduğu yerleri tahrip eder. Özellikle Ketu’nun her hangi bir gezegenle kavuşum yapması, o gezegenin etkilerini ve özelliklerini sabote etmesine yol açar. Rahu ise gelecekle bağlantılıdır. Değiştirebileceklerimiz burada gizlidir. Olacak olanı, değiştirme gücümüzü, potansiyel gücümüzü ve potansiyellerimizi nerede büyütebileceğimizi temsil eder. Klasik Vedik kaynaklarında, Rahu Satürn ile (dayanma, uzun vadede gerçekleştirme ve tekamül ile bağlantılı olduğu için) Ketu ise Mars ile (geçmişte neyle savaştığımız, geçmiş mücadelemizi temsil ettiği için) bağlantılıdır. Ama herkesin haritasında bulunan Rahu ve Ketu’nun kişiye ait yönetici gezegenleri bulunur ki bu gezegenler Rahu ve Ketu kadar etkindirler.

Yıldız haritanız doğum anınızla belirlenir ve değişmez. Haritada bulunan bir dereceyi veya yerleşimi değiştiremezsiniz. Ancak gökyüzü durmaz, uyumaz, sürekli hareket eder, bu hareketlerine “Transit Gezegen Geçişleri” deriz. Sizin kendi doğum haritanız üzerinden gezegenlerin belli süreler içinde yaptıkları bu transit geçişler, sizin haritanızdaki uyuyan devleri de uyandırırlar. Vedik Astroloji‘de yıldız haritanızın sahip olduğunuz potansiyeller, gezegenlerin transit geçişlerini veya zamansal periyotları temsil eden Daşa döngüleri sırasında harekete geçerler. Dolayısı ile gökyüzünde bir gezegenin veya gezegenlerin transit geçiş içinde olması sizin haritanızda mutlaka bir yerlere dokunur ve hayat yolunuzda yeni bir deneyimle karşılaşmanızı sağlar. Bunlar içinde ağır hareket eden gezegenler önemli etkiler verirler. Rahu ve Ketu bir burçtan diğer burca geçişini bir buçuk yılda tamamlarken, birlikte hareket eden ikiz kardeşler gibidirler. Zira biri burç değiştirdiğinde diğeri de değiştirir. Yıldız haritasında ve gökyüzündeki yerleşimleri her zaman karşılıklı bir duruş içindedir. Yani biri hangi burca yerleştiyse, diğeri de o burcun tam karşısında durur ve hep geriye doğru hareket ederler, hiç ileri gitmezler. Bu iki karmik nokta, 12 Eylül’de bir buçuk yıldır konakladıkları Aslan ve Kova aksından ayrılarak (True Node’ a göre) Rahu Yengeç burcuna, Ketu ise Oğlak burcuna geçti. 2019 Nisan başına kadar da bu burçlarda konaklayacaklar.

Öncelikle, yıldız haritanızda natal dediğimiz yani doğum anınızdaki Rahu ve Ketu nerede ise bu alanlarla yapacakları iletişim oldukça önemli olacak. Biz buna gezegen görünümleri (veya açıları) deriz. Diğer yandan her durumda Yengeç ve Oğlak burçları, Ay burçları, yükselenleri bu alanda olanlar bu iki gezegenin karmik etkilerine daha yoğun maruz kalacaklar. Bu nokta da iki önemli etkileşimleri daha dikkat çekici olacak. Birincisi, eğer yıldız haritanızda natal (doğum anınızdaki) Rahu ve Ketu (hepimizin haritalarında doğum anında bir yerlere yerleşmişlerdir) zaten Oğlak ve Yengeç aksında duruyorsa, bu durumda özel bir dönem tamamlayacaksınız. Rahu ve Ketu 9 yıllık etkiler verirler. Esasen hayatımızdaki kadersel dönüşümlerimiz de 9 yıllık periyotlar halinde çalışır. 9 tekamül seviyemizde özel bir rakamdır. Haritalarını bilmeyenler için hatırlatayım. Eğer;

 • 1960- 1961 doğumlu iseniz,
 • 1980 – 1981 doğumlu iseniz,
 • 1999 – 2000 yıllarında doğduysanız, yıldız haritanızda Rahu Yengeç ve Ketu Oğlak aksında yerleşmiş demektir. Bu durumda hayatınızda ve tekamül seviyenizde bir döngüyü başlatıyorsunuz. Yeni bir deneyim dönemi yaşamınızda aktif olacak ve bu süreç 9 yıl devam edecek.

Eğer;

 • 1952- 1953
 • 1971-1972
 • 1990 – 1991
 • 2008 – 2009 yıllarında doğduysanız,

Bu seferde yıldız haritanızda Ketu Yengeç’te ve Rahu Oğlak’ta demektir ki bu durumda yine 9 yıllık bir döngüyü tamamlıyorsunuz ve tekamülünüzün, getirdiğiniz ruhsal borçlarınızın bir bölümü bitti, yeni bir sürece geçiyorsunuz demektir.

Her durumda son 9 yıldır ne ektiyseniz, şimdi biçme zamanları geldi…

Rahu -Ketu Yengeç Ve Oğlak’ta Ne Etkiler Verecek?

Rahu yapısı gereği hırs, tutku ve kontrol etmekte zorlandığımız alanları temsil eder. Uranüs’e çok benzeyen etkiler verirken, iç yapısı hava enerjisinden oluşmuştur. Bu etki bir durumdan öbürüne çabuk geçmesini, tahmin edilemez değişimleri aniden tetiklemesini sağlar. Rahu, Yengeç burcunda rahat değildir.  Huzursuz bir yapı sergiler. Duygusal Yengeç enerjisi iç dalgalanmalara fazlasıyla açık iken, güvenlik duygusuna ve kendi alanlarına, sevdikleriyle ilgili koruma dürtüsüne sahiptir ve öncü bir burçtur. Rahu bu alanda sevdiğiniz, önem verdiğiniz, yapmak istediğiniz alanlarda liderlik dürtülerini alevlendirecek. Aile kavramı, değerler, köklerinize olan bağlılık veya ailenizle ilgili halletmeniz, çözmeniz, düzenlemeniz gerekenler önünüze gelecek.  Anneliği, beslemeyi, bakmayı temsil eden Ay’ın evi Yengeç, bakıma muhtaç insanlarla yüzleşmenizi, bu konuda sınavlardan geçmenizi, anneliğinizi veya ihtiyacı olan insanlarla olan ilişkilerden gelen deneyimler yaşamanızı sağlayacak. Eviniz, yuvanız, ülkeniz yani kökleriniz önem kazanırken, duygusal tepkileriniz artacak. Duygusal ihtiyaçlarınıza ve bu ihtiyaçlarınızın giderilmesine dönük olmak söz konusu.

Ketu ise Yengeç’in tam karşısında Oğlak bölümünde sizi organize olmaya, hassasiyetlerinizi düzene koymaya, ihtiyaçlarınızla, sorumluluklarınız arasında denge bulmaya çağıracak. Düzen ve tertip içinde olmak bu aralıkta çok önemli. Eğer dağılırsanız, tam dağılırsınız. Ketu duygusal tepkilerinizi, acı ve üzüntü ile bilemeden, sonuç odaklı ve planlı olmaya davet ediyor sizi. Yani, aile, eviniz, duygusal ihtiyaçlarınız, kökleriniz, yaşadığınız topraklar adına istek ve arzularınızı düzene koyun, sadece istemek yetmez, çalışmak, bir şeyler yapmak ve elinizi taşın altına koymak gerek diyor. Yengeç ve Oğlak aksı bu iki gölge gezegen için duygusal tatmin ve başarı istiyorsan; çalışarak, organize olarak, duygusallığını dizginleyerek, düzenli bir şekilde sonuca ulaşırsın diyor. Bu şuna benzer. Birini çok seviyorsunuz, ama onunla ilgili almanız gereken sorumluluklarla da uğraşmak istemiyorsunuz. Oysa sevmek tek başına yetmez diyor Rahu ve Ketu yeni yerinde ve istiyorsan, tercihler yaparsın ve bu tercihlerin sorumluluğunu da alırsın.

Ülkemiz Adına Rahu  Ketu Yengeç-Oğlak Ne Getirecek?

Karmikler olarak adlandırdığım Rahu ve Ketu’nun yeni yolculuğunun ülkemiz üzerindeki etkisini aktarmadan önce bir evvelki transitleri olan Aslan-Kova burçlarına yeni geçtikleri sırada yazdığım yazıyı okumak isteyenler bu linkten o yazıya da geçiş yapabilir. Linkini vereceğim bu yazı 2016 başı Ocak ayında yazılmıştı ve Rahu ve Ketu 2016 Ocak ile 2017 Eylül arası Aslan-Kova aksında kaldılar.  Kader Gezegenleri Burç Değiştirdi (2016) yazısı

Bugüne dönersek, Rahu ülkemiz haritasında 2.evde bir buçuk yıllık bir yolculuk yapacak. Ülkeler Astrolojisinde ülke haritasının ikinci evi demek, finansal alanlar, para piyasaları, likit para akışı, bankalar ve bankacılık sektörü anlamına gelir. Ülkenin milli değerleri, yatırımları, üretimleri sonucu kendi kaynaklarıyla elde ettiği gelirler olarak aktarılabilir. İşte tam bu alanlar içinde bir buçuk yıl seyahat edecek Rahu, milli duygular, değerlerimiz (zira bu alan sadece para ile alakalı değildir, aynı zamanda bu ev bizim milli değerlerimizi de ifade etmekte) bankacılık sektörümüz adına inişli çıkışlı etkiler verecek. Ama asıl milli değerleri, öz varlıklarımızı ve ülke kaynaklarıyla elde ettiğimiz gelirlerimizi (tarımcılık, turizm, madenler vs gibi) zorlayacak etkiler söz konusu. Rahu bankacılık sektörü adına da ani gelişmeler verebilir. Eğer ülke finansal dengelerimiz adına ciddi tedbirler alınmazsa 2019 Mart ayı ile birlikte aktive olacak ciddi bir ekonomik krizi deneyimleyebiliriz.

Öncelikle 1999- 2000 yılında Rahu yine ülkemiz haritasında aynı noktada Yengeç’te ve ülke haritamızda 2.evden ilerliyordu. Ketu ise 8 evimizde büyük dönüşüm ve kayıpları gösteren noktadaydı, 17 Ağustos büyük depremi sırasında keza Rahu ve Ketu şu dönemki akslarında konaklamışlardı. 1999 ve 2000 yılları milli değerlerimiz, ülke finansal kaynakları adına deprem sonrası gelen sıkıntı ile bize ülke değerlerini toparla yapılanmaya git, düzenle diyen Ketu’ya pek de kulak asılmadan ilerlendi. Ve 2001 yılında Rahu ülke haritamızda yükselenin üzerine geçtiğinde büyük ekonomik krizi yaşadık. Benzer bir süreç yaşamamak adına ekonomik olarak ve ülke değerleri açısından hayli dikkatli olunması gereken bir dönem var önümüzde. 2018 başında  gerçekleşecek tutulmalar yeni yılın Ocak ve Şubat ayında bu alanda oluşuyor ki tutulmalar ülke ekonomik gidişatıyla zorlayıcı gelişmelerin ayak seslerini kuvvetlendirebilir. En azından bu dönemi, 2019 Mart ayına kadar ekonomik anlamda ciddi bir yapılanma ile geçirmemiz gerekiyor.

Deprem açısından baktığımızda 2018 yılı ile birlikte ülkemiz tekrar ciddi bir deprem yaşayabilir. Bu süreç esasen 2021 e kadar devam etmekte. 2018 Ocak ve Şubat tutulmaları depremler açısında tetikleyici etkiler verebilir. Tabi depremlerle ilgili en önemli sıkıntı 2019 Nisan ayına kadar Ketu’nun Oğlak burcunda ilerleyecek olması ki burası ülke haritamızda depremleri tetikleyen bir nokta, özellikle 2018 sonu riskleri attıran etkiler mevcut. 2018 Kasım ile 2019 Şubat arasına dikkat etmek gerekiyor.

Sektörel bazlı baktığımızda, Rahu ve Ketu’nun yeni transiti (Yengeç-Oğlak) finans dünyası, bankacılık alanları, borsa, ülke değerleri, madenler ve yer altı zenginliklerimiz, vergi sistemimiz, vergiler üzerinde değişimler, depremler, yer altı faaliyetleri, organize suçlar açısından etkili olacak.

Burçlar açısından Rahu ve Ketu Transiti

Rahu ve Ketu Yengeç ve Oğlak burçlarında 2019 yılı başına kadar konaklayacak demiştik. Doğal olarak bu iki burç bu süreçten en yoğun etkilenecek olanlar. Son bir buçuk yıldır Aslan ve Kova’lar üzerinde etkili olan gölge gezegenler, şimdi ibreyi Yengeç ve Oğlak burçlarına çevirdi.

Koç Burcu / Yükselen Koç / Ay Burcu Koç olanlar

Kariyer ve iş alanlarınızda planlı ve düzenli olmanız gereken bir döngü olacak. Ailevi konular, ev değişimleri, ebeveynlerinizle ilgili konular gündeminizde kalırken, bu alanları bir yandan da iş konularıyla dengelemeniz gerekebilir. İş alanlarında duygusal davranmadan, düşünerek hareket etmelisiniz. Riske girmek için çok uygun zamanlar olmayabilir. İş alanlarınızda egoya, öfkeye yenilmeden hareket ederseniz önemli başarılar yakalayabilirsiniz.

Boğa Burcu / Yükselen Boğa / Ay Burcu Boğa olanlar

Yakın çevrenize, kardeşler, yakın arkadaşlar veya yakın akrabalara odaklanmanız bu alanlardan gelen sorunları, biriken konuları çözmeniz gerekebilecek. İnatlaşmadan ve kendi önceliklerinizi de iyi belirleyerek bu dönemi geçirmelisiniz. Girişimleriniz, yapmak istedikleriniz, hayatınızda beklettikleriniz adına hızlanma dönemi ama tüm bu konuları planlı ve istikrarlı şekilde ele almalısınız. Eğitim ve hayat hedefleriniz, idealleriniz, felsefeniz adına değişim döneminden geçeceksiniz. Bu bir buçuk yıllık döngü size yeni bir bakış açısı ve kendi yeteneklerinizi fark etme, gerçekleştirme gücü tanıyacak.

İkizler Burcu/ Yükselen İkizler / Ay Burcu İkizler

Maddi konularda dönüşüm döneminden geçiyorsunuz. Bu süreçte maddi beklentileriniz, istekleriniz ve hedeflerinize dönük olma öne çıkarken, etikten, doğru yoldan ayrılmadan finansal beklentilerinizi düzenlemelisiniz. Dönüşüm etkileriniz kuvvetlenirken, başkalarından gelen kaynaklar, kendi kazançlarınız dışında ki gelirlerinizde kadersel değişiklikler olabilir. Haritanızın enerjilerine göre bu alanlarda sürpriz gelişmeler olabileceği gibi kazançlarınız açısından kendi başınıza elde etme, kendi gücünüzü fark etmeyle yüzleşmeniz de söz konusu.

Yengeç Burcu/ Yükselen Yengeç / Ay Burcu Yengeç

Yengeç burçları ailevi konular, ilişkileri, evlilik ve eşleriyle ilgili konular, özel hayatları, korumak istedikleri alanlar, parasal konularda önemli gelişmeler yaşayacaklar. Tüm bu alanların içerikleri ancak bireysel haritalarınızda netleşir. Ama hırslarınız, istekleriniz artarken, başarmak istedikleriniz adına uğraşmanız ve disiplinli olmanız da çok önemli. Tüm bunları etikten ayrılmadan ve egonuza yenilmeden halletmeniz gerekiyor. Eğer haritanızda Ay iyi bir yerleşimde ise, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Aslan Burcu / Yükselen Aslan / Ay Burcu Aslan

Spritüel alanlar, ruhsal konularda önemli gelişimler elde edebilirsiniz. Yurtdışı alanlarınız hareketlenecek. Yurtdışı ile temaslarınız, kontaklarınız artabilir. Bu alanda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Düşmanlarınız, rakiplerinizle yüzleşeceğiniz bir dönem olacak. Gizli olanlar ortaya çıkabilir veya siz hayatınızdaki gizemlerle yüzleşebilirsiniz. Rekabet içinde olduğunuz kişilere dikkat edin ve beklemediğiniz kişilerden umulmadık durumlar yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza önem vermeniz gerekiyor. Günlük hayatınızı, mesleki konuları yeniden düzenleyeceğiniz bir dönem olacak. Bu konuda beklentileriniz, amaçlarınız değişebilir. Her durumda mesleki konularda disiplinli ve planlı olmaya bakın.

Başak Burcu/ Yükselen Başak / Ay Burcu Başak

İlişkiler ve aşk hayatınızda yeni bir döneminiz başlıyor. Karmik gelişmeler, hayatınızda iz bırakacak insanlarla karşılaşma söz konusu. Öte yandan ilişkilerde zorlayıcı deneyimler yaşanabilir. Diğer yandan çocuklar, çocuklarla ilgili konularda özel bir dönem geçireceksiniz. Çocuklarla ilgili deneyimleriniz artabilir. Hedeflerinize dönük olduğunuz, hayatınızı bir anlamda toparlamak istediğiniz bir süreç başladı. Bu konuda adım atarken duygusal ihtiyaçlarınızla, sorumluluklarınız arasında denge kurmanız gerekebilir. İlişkilerinizle, hedefleriniz arasında kalabilirsiniz. Duygusal hayatınızda dikkatli ve aşkta akıllıca gitmeniz gereken bir süreç var.

Terazi Burcu / Yükselen Terazi / Ay Burcu Terazi

Kariyer ve iş konularında yeni bir dönem başlıyor size. Uzun bir süredir beklediğiniz, hızlanmayı planladığınız konular aniden yön değiştirerek yeni girişimlere, bakış açısına geçmenizi sağlayabilir. Kendi iç alanlarınızda, duygusal dünyanızda kendinizi yorgun ve mutsuz hissedebilir, duygusal olarak huzursuz olabilirsiniz. İç mutluluklarınızı beslemeniz bu döngüde önemli olacak. Kendinize vakit ayırmalı, sevdiğiniz şeylere de hayatında yer açmalısınız. Kariyer anlamında hızlı gelişmeler içinde olacaksınız. Hedeflerinize ulaşmak için planlı olmanız önemli. Etik ve doğru olandan ayrılmadan ve sınırlarınızı zorlamadan ilerlemeniz gerekmekte.

Akrep Burcu / Yükselen Akrep / Ay Burcu Akrep

Eğitim, yeni gelişmeler, inançlarınız, hayatınıza bakışınızda kökten değişimler yaşarken, aile ve yakın çevre, kardeşler, yakın arkadaşlarla ilgili sınavlardan da geçebilirsiniz. Girişimlerinizde dikkatli ve planlı ilerleyin. Kendi sınırlarınızı, kapasitenizi iyi dengelemeniz, bilmeniz gereken bir döngü geçiriyorsunuz. Yolculuklar, seyahatler artabilir. Yurtdışıyla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Eğitim ve kişisel gelişim alanlarında büyüme döneminden geçeceksiniz. Sakin olmak, şartları zorlamamak önemli olacak. Takıntılardan uzak durun. Hayatınızdaki gelişmelere çok yönlü bakmaya çalışın. Hayatınızda sizi tutan, gelişiminizi engelleyen konu ve sabit baktığınız alanları değiştirme dönüştürme zamanından geçiyorsunuz.

Yay Burcu/ Yükselen Yay / Ay Burcu Yay

Maddi konularda hayatınızdaki taşların oturma zamanlarından geçiyorsunuz. Bu konularda akılcı ve disiplinsiz olduğunuz noktalar, gereksiz maddi giderler, dikkat etmediğiniz veya önem vermediğiniz noktalardan deneyimler yaşanabilir. Finansal konularda düzenli olmanız gereken bir süreç olacak. Dönüşümlere, kendinizi yeniden yapılandırmaya geçtiğiniz bir dönem söz konusu. Spritüel konularda önemli ilerlemeler yaşanabilir. Başkalarından gelecek maddi gelirler, miras, eş veya aileden gelecek yardımlar, başkalarından size gelecek maddi kaynaklar açısından şanslı bir dönem olmakla birlikte, elde ettiğiniz kazançları iyi değerlendirmeyi, parasal konularda düzenli olup, planlı hareket etmeyi de ihmal etmemelisiniz.

Oğlak Burcu/ Yükselen Oğlak / Ay Burcu Oğlak

Oğlak burçları evlilik ve ilişkiler adına yine önemli gelişmeler yaşabilirler. Bu noktada dikkat etmeniz gereken bırakmanız gerekenlerle vedalaşıp, süregelen ilişkilerinizde halletmeniz gereken konularla yüzleşmek, inatlaşmadan, duygusal beklentilerinizi dengeleyerek bu süreci yönetmeniz gerekecek. Satürn haritanızda iyi konumda ise karmik bir eş, sizin için kadersel bağları olan bir ilişki yaşanabilir. Bu dönemde ortaklıklarınıza dikkat etmek gerekiyor. Oğlak burçlarının dikkat etmesi gereken diğer bir nokta da sağlıkları adına olmalı ki sağlığınıza önünüzdeki bir buçuk yıl içinde her zamankinden daha fazla önem vermelisiniz. Kemikler, dişler ve diş eti sağlığınıza özellikle önem vermelisiniz.

Kova Burcu / Yükselen Kova / Ay Burcu Kova

Son bir buçuk yıldır sizi tutan Ketu enerjisi artık burcunuzdan ayrıldı ve duygusal ve dünyevi konularda değişimlerinizi tamamladınız. Yeni dönemde içe dönme, kendinizle kalma isteğiniz artmış olabilir. Yakınlarınız veya beklemediğiniz insanlarla yaşadığınız deneyimler, kendinizin değerini ve kapasitenizi, gücünüzü size bir anlamda kanıtlamış oldu. Yeni süreçte mesleki konular, iş ve günlük rutinlerinizde yeni planlar, gelişmeler yaşanabilir. Planlamadığınız işlerin, şartların içinde kendinizi bulabilirsiniz ama başarma ve kendinize yeni bir yön çizme etkiniz hayli güçlü olacak. Yeni dönem hayata daha gerçekçi bakmanız, kendi kapasitenizi fark etmiş olmanın gücünü kullanmanız adına hayli etkili olacak. Duygusal ve dünyevi anlamda bir önceki süreçte sınırlarınızı fark etmiş olarak bu döneme geçtiniz.

Balık Burcu / Yükselen Balık / Ay Burcu Balık

İlişkiler, aşk hayatınız, duygusal beklentileriniz adına isteklerinizin arttığı, sınırlarınızın genişlediği bir dönem olacak. Aşk adına ani gelişmeler yaşanabilir. Çocuk sahibi değilseniz çocuk sahibi olabilir veya ikinci bir çocuğu hayatınıza almaya karar verebilirsiniz. Evlilik, ilişkiler, aşk hayatınız adına renkli bir dönem olacak. Aile kurma isteğiniz, kendinizi daha güvenli bir ilişkinin içinde hissetme arzunuz artacak. Kişisel gelişim ve benzeri alanlarda uğraşılarınız varsa, yönünüzü bulma, gelişme ve önemli adımlar atma adına güçlü bir dönemden geçiyorsunuz. Kaçmadan, korkmadan en önemlisi de yorulmayı, çalışmayı göze alırsanız gelişim ve başarı gösterme şansınız yüksek. İdealize ettiğiniz şeyleri gerçekçi temeller üzerine oturtmanız bu dönemde ayrıca önemli. Dünyevi alanlarda gerçeklerle yüzleşmeniz ve planlı ilerlemeniz gerekmekte.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

1 comment

 1. elmon karsarvanian hançer 19 Eylül, 2017 at 19:14 Cevapla

  Sevgili Şebnem Hanım bu fevkalade aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Lakin benim
  Doğum yılım 1955 ve sizin verdiğiniz yıllar içine girmediğinden…size özel olarak sormak istedim…
  Eğer mümkünse benim hangi periyoda girdiğimi yazabilirseniz.. beni çok mutlu edersiniz.
  Zira duygusal olarak sıkıntılı bir süreçteyim ve belirsizlik beni çok üzüyor…tüm yaşamımı olumsuz etkiliyor…mantıklı düşünemiyor, aklımdan çıkaramıyor, kendime eziyet ediyorum. Belki vereceğiniz bu bilgi gelecek günlerimi sağlıklı görmeme yardımcı olacaktır.
  Esenlik, başarı ve güzellikler dileyerek…sevgiyle iyi akşamlar…❤️
  Dr. Elmon Karsarvanian Hançer
  Sanat Tarihçisi – akademisyen

Mesaj Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *