KVKK AÇIK RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ

VEDİK AKADEMİ LTD ŞTİ‘ne aktaracağım kişisel verilerimin VEDİK AKADEMİ LTD ŞTİ tarafından toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okudum, inceledim ve konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip oldum.

Bu kapsamda, Aydınlatma Metni dâhilinde bildirilen amaçlarla, kişisel verilerimin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurt içinde veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi vb. kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme açık bir şekilde muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda açıklanan hususlar hakkında bilgi sahibiyim, yazıyı ve aydınlatma metnini okudum ve anladım, bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle;

☐Kabul ediyorum.

☐Kabul etmiyorum.

Tarih                                                   :

Adı ve Soyadı   :

İmzası                                                 :