Ülkemiz Açısından Önümüzdeki Dönem

Öncelikle 2000 yılından bu yana devam eden uzun bir süreyi tamamlama aşamasındayız. Vedik astroloji de Atma Karaka dediğimiz önemli bir nokta vardır. Türkçesi kader noktası olarak aktarabilecek bu enerji, bakılan harita da önemli dinamiklerin hangi bağlantı ile çalışacağına işaret eder. Diğer önemli bir nokta da Daşa sisteminde yatar ki bu iki gösterge sadece Vedik Astroloji teknikleri arasında kullanılır. Daşa içinden geçtiğiniz gezegen dönemi demektir ve gerek bireyler gerekse ülkeler haritalarında majör döngüleri her zaman Daşa süreçleri belirler.

Ülkemiz haritasında 2000 yılında başlayan ve 20 yıl süren Venüs Daşa etkili idi. Ve neredeyse 20 yıldır devam eden bu süreci genel hatları ile Venüs döngüsüne göre yaşadık. Ancak Venüs’ün ülke haritamızda etkin olan diğer bir özelliği de Atma Karaka, yani kader noktası ile buluşmuş olmasıydı. Vedik literatürü Atma Karaka dönemlerinin Daşa süreçleriyle buluşmasını kadersel etkilerin yoğun yaşandığı döngüler olarak işaretler ki aynı zamanda bu tip aralıklar karma veya kader temizliği de yapar. Kısacası biz 2000 yılından bu yana 2020 Şubat ayına kadar olan devrede Venüs Daşa’dan yani periyodundan geçiyoruz ve bitirmemize az kaldı.

Venüs  ülke haritasında karışık etkilerin olduğu bir alanda bulunmakta. Bir yandan güçlü bir yerleşime işaret ederken, diğer yandan ana harita ve ek haritalarda ki tüm göstergeleri fazla dünyevi ve yüzeysel çalışan enerjiler vermekte. Bu nedenle de 20 yıldır devam eden döngü derinleşmekten, sorunlar dibine inmekten bizi adeta alıkoydu. Öte yandan Venüs lüks ve konfor göstergelerinden biridir ki yine bu aralığın özellikle son 10 yıllık dönemi lüks ve şatafatın arttığı bir süreci baskın tuttu. Her şey yüzeysel algılanırken, maddi ihtiyaç ve beklentiler artarak öne çıktı. Venüs aynı zamanda ülkeler astrolojisinde İslam dini ile bağlantılıdır. Yine içinden geçtiğimiz sürecin bir devamı olarak bu döngü de dinsel konular sürekli gündemde kaldı. Venüs ayrıca ülke haritamızda 12.evin yani düşmanlar ve gizli işler alanının yöneticisi olarak karma ve kader bağlantıları güçlü bir gezegen. Her haritanın kendine has dinamikleri ve kader noktaları vardır. Ülke haritamızda 20 yıla yakın bir süreçte etkin olan Venüs; gizli işleri, gizli düşmanlarımızı farkında olalım veya olmayalım oldukça aktif kıldı. Bu dönem biterken ki Daşa döngüsü değişiminin etkisi 2019 ikinci yarısıyla başlayacak, bir anlamda Lale Devri bitiyor.

Ülke finansal kaynaklarının çok akıllıca değerlendirilmesi gereken bir döneme giriliyor. Dünya hızlı ve güçlü bir dönüşüme geçerken, dünya ölçeğinde 2020 ile başlayan yeni bir döngü aktif olacak ve bizim iç dinamiklerimizi etkileyecek kendi iç değişimimiz de başlıyor. Bu süreçte Venüs’ün verdiği lüks ve konfor etkileri yerini 6 yıllık Güneş döngüsüne bırakıyor, 2019 ikinci yarısı etkin olmaya başlayacak yeni Daşa dönemi 2020 Şubat ayından itibaren kendini gösterecek ve 2026 ya kadar da aktif olacak. 20 yıldır etkin olan Venüs döngüsü sırasında Ülke haritamızdaki Venüs’ün hangi yıldıza bağlı olduğu da önemliydi ki ülke haritamızda Venüs Vişekha yıldızında bulunuyor ve bu yıldız keskin yapısı, ele aldıklarına güçlü şekilde odaklanma yönüyle dikkat çekicidir. Venüs’ün yıldızı her şeyi kendi açısından görme ve empati kurmakta zorlanma etkilerini genel olarak aktif kıldı. İç huzursuzlukları, aşırılıkları öne çıkan bir yıldız olduğu için Vişekha kontrolünde geçirdiğimiz Venüs döngüsü de hayli hareketli ve sürekli bir değişen dengeler içinde geçti.

Yeni başlayacak Güneş Daşa döneminde ise Swati yıldızı hakim olacak. Bu yıldızın etkisi 6 yıl sürerken daha diplomatik, komşu ülkelerle olan süreci yönetmeye dönük (Güneş 3.evin yöneticisi), sosyal ve kültürel bir yapılanmaya başlayacağımız bir dönemi yaşama potansiyelimiz yüksek görünmekte. Diğer yandan Güneş; yönetimi, idareyi ve hukuk ve benzeri alanları da temsil etmekte. Adalet ve hukuk alanında değişimlere açık olurken, önümüzdeki süreçte ekonomi ve finansal alanlar da hayli etkin olmakla birlikte daha girişimci ve kobi ve benzeri küçük organizasyonları destekleme enerjisi içermekte. 2000 ve 2020 arasında ülkemiz haritasında etkin olan Venüs dönemi maddi alanlara ve refah düzeyine odaklanmayı yükseltirken, ne yazık ki kültürel birçok dinamiğimizi yerinden oynattı ve bizi biz yapan birçok unsuru bir anlamda kaybetmemize neden oldu. Bu süreç 2020 de biterken yeni dönemde Güneş’in etkileşimleri Venüs’den farklı argümanları ortaya koymaya aday görünmekte.

Güneş ve Ay arasındaki uyumlu enerji bu süreçte 2020’den itibaren ekonomik ve sosyolojik olarak aktif bir dönemin başlayacağına işaret etmekte. Kısa vadede ise 2019 Mayıs’a kadar olan dönem ekonomik ve sosyolojik olarak hassas bir döngüye işaret ederken, 2020 sonuna kadar olan yıllar ülke ekonomisi, bankacılık sistemi ve turizm açısından dikkat gerektirmekte. Uluslararası arena da 2020 ye kadar tek başımıza kalacağımız bir döngü Satürn tarafından vurgulanırken, Satürn turizm ve dışa ticaret alanlarında yeniden yapılanmayı gerektiriyor.

Diğer yandan uzun süredir devam eden inşaatlar üzerinden giden büyüme 2020 de Satürn’ün Vedik Astroloji de Oğlak burcuna geçmesiyle var olan sistemin değişmesini etkin kılacak ve sanayi ve üretime dayalı büyük bir dönüşüm dönemi de başlayacak. Öncesinde ise 2020 ye kadar olan dönemde doğum haritamızdaki Ay ile Satürn karşıtlığı ve ülke haritasındaki Merkür, Venüs, Güneş, Satürn enerjilerine karşıtlık içinde olan Uranüs ile var olan ve devam eden düzene karşı çıkışlar, tepkiler artabilecek. Uranüs ile karşıtlık yapan gezegenler 2018 ve 2019 döngüsünde etkin olmaya başlarken, önümüzdeki dönemde ve seçim sürecinde çıkacak sonuçları gençlerin oyları belirleyecek gibi duruyor.

Geçmişe dönük taramalar yaptığımda ülkemiz haritasında majör tetiklemelerin altından ağırlıklı olarak Uranüs döngüleri çıkmakta. Bu etki her ülke haritasında farklı dinamiklerde işler. Bazı haritalarda Satürn, bazılarında Mars etkin enerji olarak görev alırken, bizde ise Uranüs yüksek bir paya sahip. Uranüs 2017 yılında Koç burcuna geçerken 2018 başıyla birlikte (Sideral Zodyağa göre) aktif bir rol oynamaya başlayarak değişim rüzgarlarını estirmeye başladı ki beklenmeyeni bekleme dönemine geçmiş olduk…2020 yılına kadar devam edecek transit Satürn ile natal Mars arasındaki etkileşim 2020 ye kadar olan dönemin sert değişimlere açık olacağımıza işaret etmekte. Ve haritasında Koç, Aslan, Kova ve İkizler etkileri güçlü liderler bu süreçte daha etkin rol oynarken, her durumda değişime ve farklı bakış açılarına yatkın olanlar bu dönemi daha iyi biçimde yönetme şansına sahip olacaklar.

Önümüzdeki seçimlere baktığımda, Akşener’in ve partisinin meclise gireceğini ama başkanlık yarışında şansının diğer adaylar yanında 3. Sırada olduğunu düşünüyorum. İnce’nin Uranüs enerjisi ile yakaladığı çıkışı 2.tura taşıma ihtimali hayli güçlü duruyor. Doğum haritası belli olmamakla birlikte 1964 Nisan ayında doğduysa, Koç burcu haritasında aktif ve her durumda Venüs ve Rahu’su Türkiye’nin yükseleninde yerleşmiş oluyor ki halk tarafından ilgi görmesi ve sevilmesi bu enerjilerinden geliyor. Diğer yandan Uranüs transitini etkin yaşayan siyasetçi olarak beklenmedik şekilde yaptığı büyük çıkış haritasına göre gayet uyumlu durmakta.

Her durumda önümüzdeki dönem ülke siyasetinde etkin bir rolü olacak görünüyor. Seçim sonuçları ne olursa olsun, İnce önümüzdeki 5 yıllık dönemde önemli bir lider olarak ülke siyasi hayatında hayli aktif. Diğer yandan 2. turda Erdoğan ve İnce’nin seçim yarışında olma ihtimali yüksek olmakla birlikte elimde İnce’nin kesin bir doğum haritası olmadığı için net bir yorum yapmak doğru olmaz. Her durumda 2. Tur da öne çıkacak liderin küçük bir farkla sonucu alması mümkün olmakla birlikte önümüzdeki dönem parlamento alanımızda bulunan Uranüs’ün parlamento üzerinde etkin olacağı ve beklenmedik yeni süreçleri aktif kılarak, koalisyon ihtimalinin parlamento için yüksek olduğunu söyleyebilirim.

24 Haziran seçim günü Türkiye haritasında Güneş yükselenin (Lagna) üzerinde bulunmakta ve natal AY ile tam kavuşumda, ancak Nadi’si yanma dediğimiz bir noktada ki yani sıkıntılı. Bu durumda Güneş var olan hükümeti veya lideri gösterirken, Ay ise halkı temsil ediyor. Ve transit Güneş ile transit Satürn karşıt etkide. Ancak Transit Güneş ile natal Güneş olumlu bir eksende olacaklar. Dolayısı ile hükümet açısından etkiler bir miktar daha etkin durmakla birlikte her durumda Uranüs önümüzdeki seçimler ve sonrasındaki dönem açısından ani ve beklenmedik gelişmeleri yine beklenmedik şekilde önümüze koyabilir. Türkiye haritasında Vedik Astroloji’ye göre 11.eve yeni yerleşen gezegen, bu alanla ilgili hayli ilginç gelişmeler getireceğe benziyor. 11. Ev ülke haritalarında meclisi temsil ederken, bu alanda değişimlere, beklenmedik dönüşümlere ve farklı bir yönetime işaret etmekte. Ülkenin hedefleri ve ülke bağımsızlığı, yeni yapılanma vurgulu olacak.

Dönüşüm dönemine girdik. Bu dönüşüme açık olanlar bu süreci daha aktif şekilde karşılayacaklar ve öne çıkacaklar. Bu süreçte maneviyattan ayrılmadan ve akıllıca ve öfke kontrolüne dikkat ederek hareket etmek gerekiyor. Öncelikle şartlar çok hızlı şekilde değişme potansiyelinde ve görünenin birden farklı bir akışa geçme ihtimalleri ile enerjiler bize değişmeyen tek şeyin değişim olduğu fısıldayacaklar.

2018’in seçimden sonra ki en önemli konusu ekonomik etkiler olacak ki Temmuz tutulmaları özelikle 27 Temmuz tutulması piyasalar açısından oldukça hassas enerjiler vermekte. Temmuz sonuna denk gelen tutulma ülke haritamızın direk parasal kaynaklar ve finans alanında gerçekleşiyor. Mars’ın Haziran sonunda başlatacağı Retro huzur ve güven ortamına dikkat etmek gerektiğine işaret ederken, yaz aylarının en önemli vurgusu istikrar olacak ki Temmuz ayı bol Retro’lu geçerken, ilerlemek kolay olmayacak. Önümüzde Türkiye için önemli etkiler verecek tutulmalar var. Özellikle 2019 tutulmaları Yeni yıla hayli sert etkilerle girileceğine işaret ederken, 2019 tutulmalarının bir kısmı Türkiye’den görülecek ki özellikle 21 Ocak 2019 tutulması dikkate değer…Kısacası suların kolay durulmayacağı bir buçuk yıllık bir döneme girdik ve 2019 ikinci yarısına kadar hareketli dönem devam edecek.

Sevgilerimle…

Şebnem Ekşib

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

Mesaj Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *