KOÇ BURCU

MEŞHA

(14 Nisan – 14 Mayıs)

Kozmik alemde, coşkuyu, serüveni, kendi kimliğimizi fark etmeyi deneyimlemek için var olmuştur. Koç, evrende çocuksu arzularımızı temsil eden ilk burçtur. Vedik astrolojisine göre bu burcun olgunlaşma süreci için tekamülünün devam etmesi gerekir. Yeni başlangıçları, hevesli yanımızı, düşünmeden hareket etmeyi ve atak, öncü olmayı temsil eder. Öncü ruhu adım attıktan sonra attığı adımın sorumluluklarını fark etmesine neden olur. Ondaki öncülük daha bireysel ve çocuksudur. Yönetici gezegeninin Mars olması onu atak, fevri, lider yaparken, çabuk sinirlenen ve ancak çabukta sakinleşen bir yapısı vardır. En büyük özelliği aceleci tavrı, çocuksu saflığı ve hareket içinde durağanlıktan uzak yapısıdır. Eril yönü onu cesaret ve özgüven ile donatırken, hevesli ama çabuk sıkılan yapıdadır. O, ideallerin, işlerin, arzuların, aşkların peşinden koşmayı sever. Kavuşunca çabuk sıkılır. Vedik astrolojisinde Koç burcunun öne çıktığı kişilerde tekamül seviyesinin henüz düşük olduğu, ruhun genç bir ruh olduğu ve bu hayatta öğrenmesi gereken önemli dersler olduğuna inanılır. Pitta olması, çabuk ısınan, terleyen ve kişilik olarak çabuk kızan öfkelenen bir yapı verir. Rajastik olması ise, olgunlaşmasının kendisine de bağlı olduğunu ve hayatında kendi dışındaki varlıkları da anlaması, empati kurmayı öğrenmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Koç burcu yıldız haritanızda hangi alana düştüyse, o alanda büyümeniz ve öğrenmeniz gereken önemli dersler vardır. O alanda sabırsız, aceleci ve empati kurmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda bu alan sizin coşkulu ve atak olduğunuz bölümdür.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

BOĞA BURCU

VRİŞHİBHA

(14 Mayıs – 14 Haziran)

Kozmik alemde güzellik, seks, maddi hayat, konfor için var olmuştur. Boğa güzelliği, kreatif potansiyelimizi, seks dürtümüzü temsil eder. Boğa iki yönü olan bir burçtur. Öncelikle dişil özellikleri ile üremeyi, güzelliği fark etmeyi ve güzel olanla yaşamayı temsil ettiği gibi, sabit ve güçlü yönü ile ayakları yere sağlam basan bir etkisi de vardır. Boğa’da güzeli ve konforu arayan ruh, doğal olarak bunları maddiyat ile elde edeceğini bilir. Bu nedenle maddeci ve dünyevi alana dönük bir enerjidir. Güçlü ve kuvvetli duruşu onu sağlam biri yaparken, aynı zamanda dünyevi zevklere ve keyfine olan düşkünlüğünü dengelemek zorundadır. Yıldız haritasında Boğa alanı öne çıkan kişilerde ruh, maddi konularda tekamül içinde olabilir. Aynı zamanda çalışmayı ve elde edecekleri için emek vermesi gerektiğini de öğrenecektir. Seçimler bizi vazgeçişlere de iter. Ruh burada hayatın maddeden oluşmadığını ve dünyevi zevkler içinde kaybolmamak gerektiğini deneyimlemek durumundadır. Bir yandan da bu dengeyi kurmayı öğrenecek ve arzuları için çalışmayı ve gerekirse zorlanmayı da deneyimleyecektir. Boğa tembeldir. Sabit tarafı Koç’tan sonra enerjinin durağanlaştığı alanı gösterir. Hem fazla yorulmayacak, hem de dünyevi zevkler içinde olacak, bu onun anlaması gereken bir köprüdür. Rajastik etkilerinin yoğun olması onu hırslı ve ihtiraslı yapar. Başarı ve maddi gelir onun için önemli hale gelir. Koç’un daha bireysel alanlarında olan hırsı, Boğa da maddeye ve konfora dönüktür. Boğa strateji isteyen işlerde, finansal konularda, ofislerde, daha sabit olacağı alanlarda olmayı yeğler. Saha dan çok mutfakta olmayı tercih edecektir.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

İKİZLER BURCU

MİTHUNA

(14 Haziran – 14 Temmuz)

Kozmik alemde zeka, öğrenme, bilgi, paylaşma ve iletişim için var olmuştur. O zekanın, bilginin iki yönünü temsil eder. Bu nedenle hep ikizler ile sembolize edilir. Evrenin iletişim köprüsüdür. Konuşma, anlatma, paylaşma odaklandığı noktalardır. Hızlı ve çabuk öğrenir ve aynı hızla çevresine yayar. Ruh burada bir şekilde iletişimi daha iyi anlamak ve paylaşma deneyimi ile iç içedir. Ancak gölge tarafında dedikoduyu, gereksiz konuşmayı, anlamadan aktarmayı, yüzeysel bilgiyi de temsil edebilir. Yıldız haritanızda İkizler sizin iletişime ve paylaşmaya açık olduğunuz, o alanın hareket içinde olduğu, durağanlıktan uzak olduğu bölümdür. İletişimle birlikte konuşma ve ifade yeteneği burada vuku bulur. Dil kabiliyeti, yabancı dillere yatkınlık, pratik zeka, esprili ifade şekli öne çıkar. İkizler ele aldığı her alanda beceriklidir. Pratik ve çözümsel yaklaşımları vardır. İkizler değişken tabiatıyla çabuk sıkılan, bir işi tamamlamakta zorlanan, başlamaya hevesli ama bitirmekte sabit olamayan enerjisi Vatta etkisi taşır. İkizler hayata iletişim için gelmiştir. Ruhun bu alanda tekamülünü tamamlarken, bunu iletişim ve haberleşme yoluyla yapar. Yöneticisi Merkür, algılamanın ve haberleşmenin efendisi olarak burada İkizleri beslemektedir. İkizler sorumluluk almaktan, yükümlülüklerden hoşlanmaz. Yıldız haritanızda İkizlere denk gelen alan, iletişime açık, bilgiye ve haberleşmeye dönük bölümünüzdür. Bu alan bizim dışarı dönük yüzümüzdür.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

YENGEÇ BURCU

KARKA

(14 Temmuz – 14 Ağustos )

Yengeç kozmik alemde, evrensel bilinç ile hayatın pratik gerçeklerini anlamaya çalışır. Yengeç’in sert kabuğu onu hayata karşı koruma içinde tutar. Mükemmelliği arayan Yengeç’in Satvik yanları onları saf ve temiz bir iç dünyada tutar. Ruhsal alan ile dünyevi yaşam arasında denge bulmak onlar için önemlidir. Maddi konulara da yatkın olan bu burç, finans konularında beceriklidir.  Yengeç’ler evrensel yolculukta hisleriyle ve duygularıyla yol alma becerileri yüksek insanlardır. Öncü tarafları korumacı ve sahiplenici bir yapıda olmalarına neden olurken, bu koruma daha çok kendi alanları ile sınırlıdır. Aileleri, yaşam alanları önemlidir. Evlerine olan düşkünlükleri içe çekilme ve duygusal iniş çıkışlarını izole olarak koruma güdülerinden kaynaklanır. Duygusal olarak güvende olması önemli olan Yengeç burcu, sürekli savunmada kalır. Onun alanına girmezseniz herhangi bir hareket veya tepki görmezsiniz ama sınırları içine girdiğinizde sizi tartar ve ölçer, gerekirse savunmaya geçer. Yıldız haritanızdaki Yengeç alanı sizin duygusal güven ihtiyacı hissettiğiniz bölümdür. O alan içinde dışarıya daha kapalı olabileceği gibi, kendinizi hangi yollarla güvende ve korunaklı tuttuğunuzu da gösterir. Soğuk ve mesafeli duruşu arkasında hep koruma ve korunma eğilimi yatar. Geleneklere ve değerlerine sahip çıkarak, eskiyi yeni ile uzlaştırma misyonları olan ruhlardır.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

ASLAN BURCU

SİMHA

(14 Ağustos – 14 Eylül)

Aslan kozmik alemde egosu yoluyla kendi varlığını ifade etmeyi temsil ederken, Aslan’ın tekamülü bireyselliğinden geçer. Ateş elementi ile yapılanmış olan bu burç, egoyu ve ben bilincini çözmeye çalışır. Satvik olması onu idealist yapar ve özünde temiz ve saf bir enerji ile donatılmıştır. Satvik yönü ile soylu davranışlar sergileme potansiyeli vardır. Etrafına cömert ve koruyucudur. Gücün hayatımızda kullanılma şeklidir. Güç ve ihtişam ile ödüllendirilmiş olan Aslan, bu hayatında gücünü kullanma biçimi ile sınanır. Eril doğası onu lider kılarken, yöneticisi Güneş onu yönetim güdüleri ve dikkat çekici etkilerle donatır. Sabit niteliği onu istikrarlı ve kararlı yaparken, bir yandan da Pitta özellikleriyle değişime ve yenilenmeye de açıktır. Aslan gösterişi, kendini ortaya koymayı ve öne çıkmayı en genel hali ile parlamayı ve çevresinin de parlak olmasını sever. Gösteriş onun için önemlidir. Alkışa, başarıya, kendini göstermeye ve ispatlamaya dönüktür.Başkalarının ne düşündüğü, eleştirilerini önemser. Aslan’ın iç dünyasında gurur perdeleri arkasında saklanan kırılgan bir çocukta bulunabilir. Bazen sadece kırılacağı veya örseleneceği endişesi ile mücadeleyi bırakabilir. Gururludur. Aslan enerjisi haritasında önde olan kişiler, bu hayatlarında egoları ve gururlarıyla ilgili önemli sınavlardan geçerler.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

BAŞAK BURCU

KANYA

(14 Eylül – 14 Ekim )

Kozmik alemde dünyevi değerleri ve alanları tecrübe etmeyi temsil eden Başak burcu, çalışmaya, işe, günlük rutine ve koşturmalara dönük, evrenin adeta işçi arısıdır. Çalışkan ve becerikli yönlerini ona armağan eden Merkür, organizasyon ve planlama üstadı yaratmıştır. Ele aldığı her şeyi analiz eder, inceler ve detaylandırabilir. Kozmik alemde hizmet etmek, çalışmak ve çalışarak yol almayı temsil eden Başak burcu, disiplinli ve toparlayan, düzenleyen yapısı ile bağlayıcı, düzene koyucu ve uyumu korumaya yönelik önemli bir noktada durur. Ayrıntıda kaybolan ve bazen detaylandırmada ipin ucunu kaçırabilen bu titiz insanlar, ruhsal alanlarını geliştirmeyi de öğrenmekle yükümlüdürler. Genellikle sürekli koşturdukları dünyevi işleri arasında doğuştan gelen ruhsal yeteneklerini görmezler bile. Yıldız haritanızda Başak burcu hangi alandaysa, orası sizin titiz, detaycı, özenli olduğunuz alandır. Hayatınızın o alanıyla ilgili daha hassas ve inceleyici, eleştirel olabilirsiniz. Yıldız haritanızda Başak’ın bulunduğu alan sizin öne çıktığınız bölüm değildir genellikle. Zira Başak, Aslan’ın aksine arkada ve geride durmayı, kendine ait bir dünya kurmayı sever. Aslandaki gösteriş, başakta mütevazı bir bakış açısına geçer.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

TERAZİ BURCU

TULA

(14 Ekim – 14 Kasım)

Vedik astrolojisinde Terazi, Zodyak’ı yarılamış bir burç olarak, artık dünyevi alandan, ruhsal alana geçmek için maddeden ruhsallığa doğru adım atmaya hazırlanan enerjileri temsil eder. Vedik inanışına göre maddesel alan bizim sınavlardan geçtiğimiz karanlık bölümdür. Aydınlık, ruhsal alan ile başlar ve işte Terazi tam bu noktanın ortasındadır. Dolayısı ile Kozmik alemde iki dünya arasında dengeyi bulmayı veya bulma adına adım atmayı temsil eder. Bu durum aslında Terazi’nin kendi tekamül süreciyle de çok ilgilidir. Karar vermekte çok zorlanan Terazi, tekamül sürecinde kararları ile sıklıkla sınanır. Hayatında hep dengeyi ve uyumu ister ama kendi özünde dengesi çok kolay bozulabilen etkiler içindedir. Duyarlı ve hassas yapıları ile barışçı ve kavgadan uzak yaşamak isterler. Terazi alanı yıldız haritasında öne çıkan kişilerin hayattaki gelişimleri ve alacağı dersler genellikle yaşadıkları özel ilişkiler ile bağlantılıdır. Bu nedenle de yaşamlarında ilişki, aşk ve sevgi üzerine öğrenecek ve gelişecek tecrübeleri olabilir. Sosyal hayatta lider olurlar, öncü bir burç olması bu özelliğini daha çok sosyal çevresiyle bağlantılı çalıştırır. Rajas olan yapısı onu bu hayata, konfora ve yaşamın lüks tarafına bağlı kılabilir. Yönetici olan Venüs, onu dünya nimetlerine dönük ve hayata bağlı, lüks ve konfora önem veren bir yapı verebilir. Ancak Zodyak’ın orta yerinde spritüel dünya ile materyal zevkler arasında duran Terazi aslında bu dengeyi sağlamak ve her ikisine de yüzünü dönmek için bir anlamda hayata gelmiştir. Eğer ruhsal ve kişisel gelişimine de önem verip, doğuştan gelen spritüel enerjisini doğru kullanabilirse ruhsal olarak önemli gelişmeler yaşayabilir.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

AKREP BURCU

VRİŞCHİKA

(14 Kasım – 14 Aralık)

Akrep materyal dünya ile bağlarımızın zayıflamaya başladığı burçtur. Burası spritüal gücümüzün artık yüzeye çıktığı önemli bir alandır. Spritüal dünyaya yeterince hakkını vererek dünyaya gelmiş Akrep’ler açısından bile kişinin ruhu hala daha yeterince olgun değildir. Bu nedenle büyük bir disiplin ve özveri ile ruhsal yeteneklerini hazmetmesi ve doğru kullanmayı öğrenmesi gerekir. Burada ki önemli nokta bilginin ve içsel yeteneklerin henüz ham olmasıdır. Akrep’leri çevreleri ile zor ilişkilerde tutan esas nokta da ham bilginin gelişmeye mecbur olması diyebiliriz. Sezgileri çok kuvvetli, ruhsal gelişime açık olan ruh, bu yetenekleri şeytani yönde kullanmaya da açık etkilere sahiptir. İçgüdüsel olarak sahip oldukları spritüal yetenekleri doğru şekilde kullanmayı öğrenmek tekamüllerinin önemli bir basamağıdır. Vedik astroloji, Batı astrolojisi gibi Akrep’i cinsel alana odaklamaz ya da bu burcu cinsellikle iç içe geçirmez. Vedik Astrolojide Akrep burcuna mal edilen cinsel isteklerden ve doyumsuzluklardan ziyade, ruhsal açılımlara ve gelişmeye olan eğilim ve yeteneklerdir. Dolayısı ile Akrep burcunun bu dünyadaki önemli deneyimleri, var olan yüksek potansiyelli içsel yeteneklerini doğru kullanmak üzerine olacaktır. Derin gözlem kabiliyetleri, yüksek sezgiler, idrak etme yeteneklerini materyal arzuları ve hayatları ile birlikte ruhsal gelişim adına da doğru değerlendirmeli ve geliştirmelidirler.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

YAY BURCU

DHANUS

( 14 Aralık – 14 Ocak)

Yay burcu, Vedik astrolojisinde kendini keşfetme ile ilgilidir. Bu burçta ruh, çıktığı yolculuğunda savaşçı ve mücadelecidir. Burası ruhun olgunlaşmak adına konakladığı önemli duraklardan biridir. Batı astrolojisinde Yay burcu seyahat ve yolculuklar, keşifler ile bağdaştırılır. Vedik astrolojide ise Yay burcunun yolculuğu gerçekte kendi içine doğru olurken, görmesi gereken alanlar, kendinde keşfetmesi gereken idrak ve bilinç ile bağdaştırılır. Yay burcu, öğrenmeye ve bilgiye doğal olarak açık olarak dünyaya gelirken, bilgi İkizler burcunun aksine derinlerde aranır ve içselleştirilir. Yay burcu bilgiyi ve anlamayı keşfedip, anladığı veya öğrendiğini içselleştirirken bir guruya, öğretmene, hocaya teslim olma eğilimi içindedir. Bu noktada kendi bilgeliğini keşfetmek ve bilgiyi, idrakı, inançlarını fazla abartmadan, inançlarının içinde kaybolmadan ve mürit olmayı büyütmeden yolunu bulmak zorundadır. Aksi halde inandığı alanda yobaz bir yaklaşıma da çok kolay meyil gösterebilir. Yay burcu hayatında zor seçimler ve zor deneyimler yaşayabilir. Yaşadıklarını neden sonuç bağlantısı ile örtüştüremezse, kendi yolunu bulmakta çok zorlanabilir. Onda, cinsel dürtüler dünyevi hazlar ile manevi olan arasında kalmak ve çatışma yaşamak sık görülebilen bir durumdur. Dünyevi başarılar uzun süre Yay burcunu tatmin etmez. O, iç mutluluğunu dünyevi alanlardan çok ruhsal alanlardan bulmak için gelmiştir. Bu nedenle Yay burcunun kendi özünü ve ruhsal yeteneklerini bulması, geliştirmesi oldukça önemlidir. Disiplin ve bağlı kalma onun bu hayattaki önemli sınavlarından biridir. Maddeye fazla değer vermeyen, sürekli bırakıp gitmeye, özgürce kendi içinde veya belki de dünyada yolculuğa çıkmaya hazır bekleyen bu burç insanları, disipline olmayı, hayatlarından öncelik sırasını iyi belirlemeyi, dünyevi konularla ruhsal arayışlarını iyi dengelemeyi öğrenmek üzere geldikleri bu hayatta gitmek kadar, durmayı da öğrenmek zorundadırlar.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

OĞLAK BURCU

MAKARA

( 14 Ocak – 14 Şubat)

Oğlak burcu, Vedik astrolojisinde “Timsah” ile sembolize edilir. Kişi geçmiş hayatında zor seçimlerden geçmiş, birçok bedel ödemiş ve bu hayatında seçimleri bir anlamda düzenlemeye organize etmeye gelmiştir. Timsah, suda yaşayan ama gerektiğinde karaya da çıkabilen bir hayvandır. Timsah ile temsil edilen Oğlak ise, materyal dünya (kara) ile su (evrensel enerji-ruhsal boyut) arasında gidip gelebilir. Sert görüntüsü, onu zorluklara karşı gardını alan bir yapıda tutarken, kolay yıkılmaz. Öncü nitelikler, liderlik vasıflarını desteklerken, Oğlak para ve güç ile ruhsal açılımları dengelemek, karada fazla kalmayarak (maddi hayata çok fazla dalmayarak), arınmak ve idrak etmek için, geçmiş hayatlarında birçok kez deneyimlediği ruhsal bilgilerini de kullanmalıdır. Hedefine giderken, hırslı ve sonuç odaklıdır. Kararlı ve öncü etkileri ile zor kararları alabilen, ölçüp tartan ve kolay güvenmeyen mesafeli duruşu vardır. Vedik astrolojisine göre zor burçlardan biridir. Öncelikle cinsel gücünün yüksek olduğuna inanılır. Dünyevi alanda hırslı ve acımasız olabilir. Topluma fazla karışmadan yalnız bir duruşu olabilir, sevecen, yumuşak ve şefkatli olmaktan uzaktır (Sembolü Timsah gibi). Ama yaptığını iyi yapan, çalışkan ve etik olmak özünde vardır. Diğer yandan kişi kendi ruhsal yeteneklerini geç keşfedebilir veya hiç farkına varmayabilir. Dünyevi tarafı ağır basan Oğlak burcu, ruhsal düzeyde karmasını temizlemek ve değerlerinden ayrılmadan bunu yapmak durumunda olan burçlardan biridir. Oğlak burcunun geçmiş hayatından getirdiği karması ile bu hayatında yüzleşeceğine inanılır. Zor seçimleri olabilir. Dayanıklıdır.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

KOVA BURCU

KUMBHA

(14 Şubat – 14 Mart)

Kova burcunun Sanskritçe ismi olan Kumbha, nefes kelimesinden türemiştir. Vedik felsefesinde nefes, Prana’nın önemli bir parçasıdır. Prana ise evrensel enerjiyi temsil eder. Nefesimizi kontrol etmek, düzenleyebilmek, evrensel enerjimizi de anlamak ve idrak etmek demektir. Zira sembolik olarak nefes, hayatının gizemini ve ölümün sırrını anlayabilmektir. İlk nefes ile hayata başlar ve yaşamdan ayrılırken, önce nefes ile bedeni terk ederiz. Kova burcunun sembolü olan Testiden akan su, işte bu evrensel enerjinin akmasını, bu hayatta evrensel enerji ile bağlantı kurabilmeyi temsil eder. Kova burcu baş Çakrası ile bağlantılıdır. Baş çakrası ise kozmik plan ile irtibatı anlatır. Kova, gökyüzü ile yüksek bağlantıda olan yegane burçtur. Bu nedenle Astroloji ile bağlantısı vardır ve birçok astrolog Kova burcundan çıkar. Kova, anlamak ve idrak etmek için gelmiştir. Sahip olduğu bilgeliği başkalarıyla paylaşmak adına bu hayattadır. Ancak bunu yaparken, bireysellikten uzaklaşarak, toplumun veya bütünün hayrına olacak adımlar atmak ister. Çünkü o, eski bir ruh olarak buraya çok çalışmak (Satürn ile yönetilmesi), sahip olduğu bilgeliği ve bilgiyi (dolu testiden suyun dökülmesi) başkaları ile paylaşmak, yol göstermek, bir kişiye veya bireye değil, topluma mal olmak için gelmiştir. Ruhsal olarak görevleri yoğun olan kişiler olduklarına inanılır. Vedik Astrolojide yine zor burçlardan biri olarak aktarılır. Hayata bakışları kendilerine has, yaratıcı ama ekstrem kişilerdir.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

BALIK BURCU

MİNA

( 14 Mart – 14 Nisan)

Burçlar aleminde son burç olarak Balık, hep suda yaşayan, derin denizlerde ve okyanuslarda rahat eden bir hayvan ile sembolize edilir. Ruhsal derinliği çok yüksek olan bu burç insanları, yaratıcı, hassas, sezgiseldirler. Bu hayatın ağır dünyevi zorlukları onları çok yorar. Zira sembolü olan Balık, karaya (yani dünyevi hayata) uygun bir yapıda değildir. Ruh artık bu dünyadan gitmeye hazırlanmakta ve bir ayağı ile henüz burada iken diğer ayağı ile adeta başka bir boyuta geçmek üzeredir. Dünyevi olaylar onun başa çıkabileceğinin üzerinde anlamlandıramadığı etkiler içerdiği için derin sulara, rahat ettiği alanlara kaçmak ister. Bu nedenle olayların üzerine giden değil, kendi derinliklerinde rahat eden ve kaçan bir yapısı vardır. Bu durumun onun adına en büyük zorluğu kurban rolüne çabuk bürünmesidir. Balık burcu ruhsal düzeyde gitmeye ve başka bir alem deneyimlemeye hazır olan bir yolcu gibi bavulu elinde bekler. Bu da onun bu hayata zor adapte olmasına neden olur. Dünyevi zorluklar onu yıpratır. Sudan çıkan balığın nefes alamaması gibi… Balık burcuna düşen gezegenler pasifleşirler. Bu alan bizim dünyevi hırslarımızdan sıyrıldığımız ve ruhsallığa doğru yola çıkmayı adeta beklediğimiz bölümdür. Yaratıcı enerjileri çok yüksek bir alandır. Bu nedenle şairler, yazarlar, aktörler, tasarımcılar, sinema sektörü gibi alanlarda birçok Balık burcuna rastlarsınız.

***Şebnem Ekşib / Vedik Astroloji – Kaderin Şifrelerini Çözme Sanatı Kitabımdan alıntıdır…Ayrıntıları Vedik Astroloji kitabımda bulabilirsiniz.

©Şebnem EKŞİB Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.