Yay burcu ilişkilerini nasıl yaşar?

Yay burcu merak eden, öğrenmeyi seven, idealist, bağımsız, hareketli ve iyimser yapısı ile hayata karışık olmaktan uzak, net bakan insanlardır. Esprili yapıları, yaşamı eğlenceli bir biçimde ele alış şekilleri onları karşı cins için farklı ve çekici kılmaktadır. Çocuksu enerjileri hiç bitmez, hayatı fazla ciddiye almadan, güzel yönleriyle ve en çok eğlenceli taraflarıyla ele almayı severler. Dışa dönüktürler. Gezmeye, görmeye doğal bir merakları vardır ki bu merak onların çağlardan beri seyyah olmalarına neden olmuş, dünyanın keşfedilmesinde, kâşif ruhları nedeniyle önemli rol oynamışlardır.  

Arkadaşlıkla aşkı kolay karıştırırlar. Dostluğa verdikleri önem, ilişkinin arkadaş tarafını da besleme ihtiyaçları, sosyal anlamda geniş bir çevre verirken, özel ilişkilerinde iletişimin öne çıkmasına neden olur. Ateş elementine bağlı olan Yay’lar, ani karar verebilen, tez canlı ve öfkesi çabuk alevlenen insanlardır. Pire için yorgan yakabilirken, iyimser bakış açıları beraberliklerindeki pürüzleri geç görmelerine veya zor fark etmelerine neden olur. Duygusal olarak tutkulu insanlardır. Özgürlüklerine düşkün, aşkı ve heyecanı seven, beraberliklerinde eğlenceli insanlardır. Kolay bağlanmaz, çabuk sıkılır ama tutkuyla bağlandıklarından da kolay vazgeçmezler. Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Eve değil, hayata dönüktürler. Yaşam alanları önemlidir ama dışarıda keşfedilmesi gereken çok fazla yer vardır. Özellikle erkek Yay’lar ilişkide kök salmak, bağlanmak daha zor olabilir. İlişkiyi keşfedecekleri bir alan gibi görüp, sonra yeni insanlara karşı da heyecan ve merak duyabilirler. İyi niyetli, özü sözü bir bu insanlar gizli kapaklı, çözülmesi zor kişiler değillerdir. Ama durağan ve sıkıcı, eskimiş veya fazla tutucu insanlarla uzun soluklu ilişkiler yürütmeleri zordur.  

İlişkide adrenalin ve tutku bitmesin isterler. Ateş etkisi nedeniyle empati kurmaları zor olabilir. İlişkiyi kendi bakış açılarıyla yorumlayabilirler. Diğer yandan sezgisel hareket eden ve giderken veya kalırken dürüst bir şekilde bunu ortaya koyan bakış açıları vardır. Bir yay kadını ilişkiye çıkarları veya beklentileri ile değil yüreği ile girer. Örneğin, sırf zengin diye bir adamla ömür geçirmez. İlişkiye stratejik bakmazlar. Gönlünde biteni herhangi bir sebeple devam ettirmez, yoluna devam eder. Zekâya, anlayışa, özgür bırakılmaya, kısıtlanmadan ve eğlenerek beraberliklerini yaşamaya önem verirler. Onlar bu hayatın neşe kaynağı, gezgin ruhlarıdır. Bu nedenle evlilikte veya uzun soluklu ilişkilerinde her şeyin kendi akışında gittiği, monoton beraberlikler onları sıkabilir. Aktiviteye, spora, hareketli yaşama dönüktürler.  

Yay burcu ve Koç İlişkisi 

Hayata bağlı, çabuk hareket etmeyi seven, enerjik ve öğrenme merakı yüksek iki burç renkli bir ilişki yaşayabilir, hatta uzun zaman bunu kopmadan sürdürebilirler. Bu ilişki veya evlilik genellikle uzun solukludur. Yay, çocuksu yönleri, hareketli yapısı, paylaşımcı doğası ile Koç’un bu ilişkide sıkılmadan ve kendini rahat hissederek yürümesine olanak verir. Ne de olsa ikisi de Ateş grubundan ve benzer etkileri olan iki kişidir. Dolayısı ile Yay’ın özellikle seyahat merakı, sürekli bir şeyler yapma ve yeni yerleri keşfetme içgüdüsü Koç’ a cazip gelecektir. Yay da bu renkli, eğlenceli ve sıkılmayacağı, kendine uyum sağlayan burç ile rahat ve keyifli vakit geçirebilir. Bu ilişkinin en kritik yönü, sonunu düşünmeden hareket edebilen iki kişinin özellikle evlilikte harcamaları ve sorumlulukları açısından birbirlerini fazla tetiklemeleri ve bir şey sahibi olmakta zorlanmaları olarak aktarılabilir. İkisinin de gününü gün etme eğilimi oldukça yüksektir. 

Yay  burcu ve Boğa ilişkisi 

Yay için bu ilişki başlarda, romantik Boğa’nın çekim alanında kaldığı, değer verildiğini hissettiği, güvenli bir liman gibidir ama zamanla bu dingin liman biran önce açık denizlere yelken açmak isteyeceği bir yere dönüşebilir. Boğa’nın sabit ve hareket etmeden önce düşünen, ince eleyen yönü Yay’a sıkıntı vereceği için genellikle uzun süre devam etmesi zor bir beraberliktir. İki taraf taban tabana zıt yapıdadırlar. Boğa sakin ve kararlı, Yay aklına estiği gibi hareket etmeyi seven çocuksu tarafını hiç kaybetmeyen ve yetişkinliğe kolay geçemeyen biridir. Boğa ise doğuştan olgun, sorumluluklarına düşkün ve sabit etkileri ile değişken Yay için fazla sıkıcı gelebilir. Bu ilişkide Boğa, olmazsa olmaz gördüğü güven duygusunu bir türlü tatmin edemez. Zira Yay ne yapacağı belli olmayan ve hep yeni keşifler yapmayı seven biridir. Zor bir ilişkidir özellikle de Boğa açısından… Bu ilişki ancak iki tarafın da kendinden yana ciddi özverilerde bulunması ile yürüyebilir. 

Yay burcu ve  İkizler ilişkisi 

Her iki taraf da dışa dönük, gezmeye, öğrenmeye açık ve meraklı insanlardır. Bu etki ilişkiyi canlı tutacaktır. Yay merak eder, keşfetmek ruhunda vardır. İkizler insanı bilgiyi ve öğrenmeyi severken, Yay insanı gelişmeye açıktır ve eğitime önem verir. Dolayısı ile zihinsel olarak tamamlayıcı etkileri güçlü bir ilişki olacaktır. Diğer yandan Ateş etkisi güçlü Yay, çabuk parlar ve İkizler buna adapte olmakta zorlanabilir. Her ikisi de bağımsız yönleri yüksek ve kendi alanlarına dönük, bağlanmaktan, bağlı kalmaktan çok hoşlanmayan enerjiler taşırlar. Bu da zamanla kopmalara, ilgilerinin azalmasına neden olabilir. Ortak alanlar oluşturulmalı, ilişki kendi haline fazla bırakılmamalı ve ortak payda da yapılabilecek aktivitelere önem verilmelidir. Çabuk gerginleşen Yay, kendisi gibi değişken etkileri yüksek ikizler ile arkadaş olarak iyi etkiler taşısa da sorumluluklarından ikisinin de kaçma eğilimi vardır. İlişki yüzeysel bir hale çabuk dönüşebilir. Bu nedenle ikisi arasında çekim güçlü olsa da, ilgileri uzun süre ilişkide kalmayabilir.  

Yay burcu ve Yengeç ilişkisi 

Hareketli ve yerinde duramayan Yay, meraklı, eğlenceli, hayatın keyfine varmayı seven bakış açısı ile Yengeç için renkli bir insandır. Yengeç’in gizemli ve derin tarafından da Yay etkilenir. Ancak Yay’ın aşırı bağımsızlığına düşkün, hareketli ve çocuksu tarafını Yengeç bir süre sonra yorucu, hatta daha sonraları sıkıcı bulabilir. Hayatı coşkulu yaşamayı seven Yay, ayakları yere salam basan Yengeç ile kısıtlanmış hissedebilir. Bu ilişkide çiftler birbirine zor uyum sağlar. Evcimen, domestik Yengeç, gezmeyi, dışarda vakit geçirmeyi seven Yay’a uyum sağlayamaz. Biri ne kadar evine bağlıysa, diğeri de o kadar dışarıyı ve hayatı gezerek, tanıyarak yaşamaya dönüktür. Maddi konularda da aranızda ciddi uçurumlar vardır. Yay hayatı sevdiği için zevkleri için para harcamaktan çekinmez. Oysa Yengeç korumacı tutumunu parası için de gösterir ve Yay’ı çok savruk ve düşüncesiz bulabilir. Bu noktada YAY,  Yengeç’ten kazançlarını iyi kullanmayı, doğru ve planlı harcamayı öğrenebilirse, Yengeç de onun neşeli, hayatın keyfini çıkaran yönlerine adapte olabilirse ilişki devam edebilir. Yay iyimserdir, Yengeç ise çabuk karamsarlaşır ve depresyona meyillidir. Yengeç, Yay’ın hayat enerjisini sorumsuzluk olarak almadan ve onu sürekli ebeveyni gibi yönlendirmeye çalışmadan ilişkide bir orta noktayı bulabilirlerse beraberlik yürüyebilir. 

Yay burcu ve Aslan ilişkisi 

Renkli kişilikleriyle çevreleri tarafından da sevilen bir çift olabilirler. Ancak sıklıkla öfke patlamaları yaşanabilir. Yay ve Aslan ateş grubuna bağlı ve tüm ateş enerjileri gibi sezgisel davranan, çabuk parlayan etkilere sahiptirler. Dolayısı ile Yay ve Aslan,  çabuk gerginleşebilen ve ortamı fazla idare etmeye eğilim göstermeyen mizaçtadır. Yay’ın ideallerini, yapmak istediklerini Aslan motive edecek ve Yay’ın önünde durmayacaktır. Bu enerji Yay’ın kendini rahat ve özgür hissetmesi ve baskı altında kalmaması adına önemlidir. İkisi de gezmeye ve eğlenmeye düşkün olduklarından birlikte zaman geçirmekten hoşlanacaklar, birçok ortak alanda buluşabileceklerdir. Yay, paylaşımcı yönleriyle Aslan’ın kendisini önemli hissetmesini sağlayabilir. Buradaki en hassas nokta bazen patavatsızlığa varan açık sözlülüğünü Aslan bir süre sonra gergin tepkilerle karşılayabilir. Zira Aslan övülmekten, yaptığının alkış almasından çok hoşlanır. Yay diline sahip çıkar ve kıskançlık ve kısıtlama eğiliminde olmazlarsa güzel bir beraberlik ortaya çıkarabilirler. 

Yay burcu ve Başak ilişkisi 

Bu ilişki birbirine tezat iki kişinin ortak bir noktada kalma çabasına dönüşebilir. Öncelikle Yay kişisel özgürlüğüne düşkündür ve bu alana fazla müdahale edilmesinden hoşlanmaz. Başak ise tenkit eden, değiştirmeye çalışan ve ilişkisini mükemmelleştirme eğilimde olacak ve bu durum Yay’ı sıkacaktır. Başağın ilişkide Yay’ı düzeltmeye olan eğilimini, Yay kendinden taviz veriyor şeklinde algılayabilir. Bu algı başlarda çekici bulduğu Başak’tan uzaklaşmasına veya ani öfke patlamalarıyla ilişkide gerilimin çabuk tırmanmasına neden olabilir. Yay, bir süre sonra kavga çıkarma veya gerginleşme belirtileri verecek ve Başak tarafının bu tepkileri oldukça kişisel algılamasına neden olacaktır. Başak’ın sorumluluklarına olan bağlılığı, Yay’ın hayatı yaşamaya ve eğlenmeye olan eğilimine ters düşebilir. Yay, gezmek, görmek ve keşfetmek isterken, Başak önce yapılması gerekenler ve ardından eğlence şeklinde bir bakış açısına sahiptir. Kaldı ki, Başağın parasal konularla ilgili muhafazakâr tutumunu, Yay gereğinden fazla paraya düşkün olarak algılayabilir. Velhasıl bu ilişki de başlangıçtaki heves her iki taraf açısından zamanla sönebilir. Veya beraberlik çiftlerin birbirini aşırı zorladığı, iğnelediği, çok çabuk gerginleşen huzursuz bir yapıya dönüşebilir. Taraflardan birinin veya tercihen ikisinin birbirlerinin burçlarıyla yani başak ve Yay olarak bağlantılı olması, yükselen veya Ay burçlarının bu noktalarda olması ilişkiyi daha rahat bir alanda yürütebilir. Aksi durumda çatışma çoktur. 

Yay burcu ve Terazi ilişkisi 

Hareketli, neşeli ve eğlence insanı olan Yay, ilişkide tek düzeylikten hoşlanmayan Terazi için cazip biridir. İki tarafta birbirinden çabuk etkilenir. Birlikte birçok yer keşfetme, yeni olanı bulma, hareket halinde olma açısından oldukça doyurucu bir ilişkidir. Fiziksel çekim vardır ama bu beraberlikte daha çok iyi vakit geçirme söz konusudur. Dolayısı ile ilişkinin en kritik noktası derinlik kurmakta zorlanma ve yüzeysel bir ilişki yaşama şeklinde olabilir. Bu da taraflardan birinin ilişkiden zamanla sıkılması ve her şeyi çok yüzeysel bulması gibi bir tehlikeyi barındırır. Özellikle ilk gençlik yıllarında başlayan bir Terazi Yay ilişkisi, güzel vakit geçirme şeklinde gelişebilir. Ama beraberliğin uzun yıllara dayanması olasılığı düşüktür. Bu beraberlik daha çok ikinci bahar dediğimiz orta yaş veya ikinci evliliklerde daha sorunsuz yürür. Zira tarafların birbirinden çok yüksek beklentisi yoktur.  

Yay burcu ve Akrep ilişkisi 

Akrep, birlikte olduğunuz insanla yaşamak ve yaşlanmak, daha yakın olmak isterken, Yay özgür ve araştırmacı yönü ile daha kendine dönük ve kendine yeten biridir. Sosyal yönü gelişmiş olan Yay, kendiyle de barışık ve yalnızlığına da düşkün bir yapı sergileyebilir. Bu etki Akrep’in kendini yalnız ve dışarda kalmış gibi hissetmesine neden olabilir. Yay’ın ele avuca sığmaz, meraklı ve bağlanmaktan hoşlanmayan tarafı, Akrep için kabul etmesi zor bir alandır. Akrep’in kontrol merakı Zodyak’ın bu haylaz çocuğunda pek işe yaramaz. Zira Yay, yönlendirilmekten asla hoşlanmaz. Sadakate önem veren Akrep, eve sokmakta zorlanacağı Yay ile sadece kıskançlık krizleri yaşamakla kalmaz, en iyi ihtimalle kendini dışlanmış da hissedebilecektir. Akrep’in tutumlu para anlayışı, paranın harcamak ve yaşamak için var olduğuna inanan Yay için diğer bir katlanılmaz durum olabilir. Sonuçta yürütmesi oldukça zor bir ilişkidir. 

Yay burcu ve Yay ilişkisi 

Hayatı idealize eden Yay, aynada kendi yansımasını bulmuş gibidir. Karşısındaki kişide yani diğer Yay’da gördükleri aslında kendi eksikleri veya farklı alanlarıdır. Dolayısı ile ele avuca sığmayan, bağımsızlığına önem veren ve kısıtlanmayı ilişkiyi bitiren zehir gibi gören bu iki insan kendi alanlarına fazlaca dalıp, beraberliğin getirdiği sorumluluk veya yükümlülükleri zorluk olarak görebilirler. Bu ilişki haşarı ve büyümeyen iki çocuğun ilişkiyi oyun gibi görmelerine çabuk dönüşebilir. Kırgınlıklar, çabuk pes etmeler, dargınlıklar veya alınganlıklar ilişkiyi gerçeklerden çabuk koparabilir. Bağlanmakta zorlanabilir, beraberliği özgürleştirme adına kopuşlar yaşayabilirler ve uzaklaşabilirler. Diğer yandan iki tarafta sosyal etkinliklerden, geniş arkadaş çevreleriyle vakit geçirmekten zevk alacakları ve dışarı dönük olacakları için, ilişki hiç monotonlaşmaz ve belki de bu en önemli tutucu noktadır. Her iki tarafında savurgan ve parayı idare etmekten uzak olması, iki yakalarını bir araya getirmekte zorlayabilir. Genel olarak bakıldığında fazla benzer etkiler nedeniyle zorlayıcı olsa da bu ilişki sıkıcı olmayacaktır.  

Yay burcu ve Oğlak ilişkisi 

Zoru seven Oğlak, kendisi gibi iddialı olan Yay’a kapılabilir. Ama sorumluluk duygusu Oğlak’tan çok farklı olan Yay, savurganlığı, hayata önce eğlence sonra iş olarak bakması ve yaşamın çokta ciddiye alınmaması gerektiğine inanması nedeniyle Oğlak’la zıt bir karaktere sahiptir. Diğer yandan azimli ve zeki Oğlak, ele avuca sığmayan Yay enerjisinden etkilenebilir. Yay’ı dizginlemek ve hatta kontrol altına almak adına ciddi gayret harcayabilir. Fakat zamanla Yay’ın uç noktalarda yaşama eğilimi Oğlak’ı gerginleştirebilir. Her şeyden önce bu iki insanın yaşama bakışı çok farklıdır. Ciddi ve sorumluluk sahibi Oğlak, Yay burcu için bir süre sonra sıkıcı ve fazla sabit kalabilir. Bu ilişki iki tarafın sabırlı ve anlayışlı olmaları, birbirlerini anlamak ve ilişkiyi yürütmek adına çaba sarf etmesi durumunda uzun yıllar devam edebilir. Aksi halde özellikle Yay, tarafı sıkılıp kendi yoluna çabuk geçebilir. 

Yay burcu ve Kova ilişkisi  

Bu ilişki iki taraf içinde keyifli olabilir. Öncelikle Yay, ele avuca sığmaz ve özgür ruhu ile dışa dönük ve bağlanmaya kolay yanaşmayan taraftır. Gezmek, eğlenmek, yeni yerleri tanımak, seyahat etmek en büyük zevkidir. Kültürlüdür. Öğrenmeye açıktır. Kova ise değişken kişiliği, en az Yay kadar özgürlüğüne bağlı hali, sürekli değişim peşindeki ruhu ile Yay’ı kısa zamanda etkileyecektir. Yay ve Kova, ilişki bir yana öncelikle çok iyi dost olabilir, güçlü bir iletişim kurabilirler. Bu nedenle ilişkinin ikisi içinde önemli olan arkadaş ve iletişim tarafı beslenecek ve birlikte vakit geçirmekten hoşlanacaklar, paylaşacak birçok konu bulabileceklerdir. Yay ve Kova, birbirlerini iyi anladıklarını, başkaları tarafından tuhaf bulunan birçok yönlerinin örtüştüğünü görerek, uzun yıllar devam eden, arkadaş tarafı da güçlü bir beraberlik oluşturabilirler.  

Yay burcu ve Balık ilişkisi 

Balık, derinleşen ve sıklıkla derinliklerde kaybolabilen bir yapı sergiler. Duygusaldır. Olaylar, acılar veya sorunlar karşısında içe kapanır, dış dünya ile bağlarını bir süreliğine bile olsa kapatabilir. Hassasiyetleri yüksektir. Gerçeklerden çabuk kaçan, görmek istediği gibi gören, altından kalkamadığında, kendi yarattığı dünyaya çekilebilen biridir. Yay ise özgür, bağımlılıktan hoşlanmayan, çabuk sıkılan, dikkati çabuk dağılan ve nerdeyse tamamen dışa dönük biridir. Derinliklerde kaybolmak bir yana, bir konuya yoğunlaşması çok kolay değildir. Direk ve nettir. Patavatsızlığa varan açık söyleme ve fazla dolanmaktan hoşlanmayan bir yapısı vardır. Duruma direk bağlantı kurarken, aşırı duygusal biride değildir. Yay daha çok heyecanı, âşık olma duygusunu ve ilişkiyi yeni bir alan gibi algılayıp keşfetmeyi sever. Tüm bu farklı algılar bu iki insanı bir arada tutunması oldukça zor bir zeminde ilerletecektir. Bu ilişkinin uzun sürmesi, ancak kişisel haritalarda ki özel durumlara bağlıdır. 

 

Astrolog Şebnem Ekşib 

www.sebnemeksib.com.tr                                                

©Şebnem EKŞİB  Yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ve kopyalanamaz.

Mesaj Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *