MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE -1 TARAFLAR

İşbu Mesafeli Hizmet Satış Sözleşme; (Sözleşmede kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.)

 1. Vedik Akademi Astroloji Ltd. Şti-Şebnem Ekşib

Kaptan Arif Sok. No:24/19 Suadiye Kadıköy/İSTANBUL

Tel:

E:posta:vedikakademi@gmail.com

 

 1. Katılımcı/Üye Ad-Soyad

Adres:

E:posta:

arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde uzaktan iletişim aracı ile akdedilmiştir.

Site’ye üye olarak Sözleşme konusu hizmete ilişkin siparişini tamamlayan ve onaylayan kişi işbu sözleşme çerçevesinde ‘’KATILIMCI/ÜYE’’ sıfatını kazanır ve sözleşme ile doğacak olan hizmet bedeli, vergi ödemesi gibi giderleri üstlenmeyi kabul ettiğini taahhüt etmiş olur.

MADDE -2 TANIMLAR

 • YETKİLİ: Astroloji eğitimini veren ve işbu sözleşmeyi hazırlayan Vedik Akademi Astroloji Ltd. Şti-Şebnem Ekşib ‘i ifade etmektedir.
 • KATILIMCI/ÜYE : Sözleşmedeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, YETKİLİ’nin ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla YETKİLİ’ye ait SİTE’deki hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan gerçek kişiyi ifade etmektedir.
 • SİTE: KATILIMCILARIN/ÜYELERİN YETKİLİ tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkan veren, YETKİLİ’ye ait www. sebnemeksib.com.tr alan adından oluşan web sitesini ifade eder.
 • UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: internet, web sitesi, elektronik posta mesaj gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,
 • SEVİYELER: Seviye giriş: Temel Seviye Hazırlık (isteğe bağlı)
 1. Seviye : Temel Seviye ve aynı yıl içinde bu seviyeyi takip eden Orta Seviye
 2. Seviye: İleri Seviye
 • KURS FORMATI:  Her seviye Şebnem Ekşib’in belirleyeceği şekilde 8 veya 9 ay / modül devam edecektir.

                – Derslerin her biri 2,5 saat sürecektir.

                – Her 4 ders 1 modülü oluşturacaktır.

                – Öğrenci her ay 1 modül ders görecektir.

                – Her yıl toplam 8 veya 9 modül ders yapılır.

– Dersler modül olarak belirlenir.

                – Dersler online olarak gerçekleştirilecektir.

 • KATILIM BELGESİ: KATILIMCI ’ya katıldığı seviye sonunda YETKİLİ tarafından verilen – katıldığı seviyeye ilişkin derslerin en az %80 katılarak almaya hak kazandığı- VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB KATILIM BELGESİ isimli prestij belgedir.
 • BAŞARI BELGESİ: KATILIMCI ‘ya tüm seviyelerde verilen derslerin en az %80’ne katılarak ve İLERİ seviye sonunda yapılan YETKİLİ’nin yaptığı SINAV’ı geçerek almaya hak kazandığı VEDİK ASROLOJİ alanında danışmanlık yapmaya imkan veren VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB BAŞARI BELGESİ isimli prestij belgedir.
 • SINAV: YETKİLİ tarafından hazırlanan,

1-KATILIMCI’nın ortaseviyeden ileri seviye geçmek için temel konulardaki öğrenme ve  kullanma başarısını ölçmek için kullanılan yazılı sınav/test çalışması ve/veya sözlü sınav yöntemlerinden bir veya bir kaçını ifade eder

2- KATILIMCI’nın tüm seviyelerdeki konuları öğrenme ve kullanma başarısıyla, danışmanlık yapma yeterliğini ölçmek için kullanılan yazılı sınav/test çalışması ve/veya sözlü sınav yöntemlerinden bir veya bir kaçını ifade eder.

 MADDE -3 SÖZLEŞME’NİN KONUSU

3.1 İşbu Sözleşme’nin konusu, KATILIMCI’nın YETKİLİ’ye ait www.sebnemeksib.com.tr ve/veya başka domain adres veya adreslerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen eğitim/ürününsatışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2 KATILIMCI, YETKİLİ’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere hizmet bedeli, ödeme şekli, ve masrafları vs. satışa konu hizmet  ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde YETKİLİ  tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Elektronik ortamda verilen sipariş ancak işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda kabul edilmesi ile tamamlanır.

MADDE 4- EĞİTİM HİZMETİ BEDELİ

2023- 2024 Dönemi eğitim hizmet bedeli Temel+Orta Seviye için aylık 1.750 TL+ %20 KDV’dir.

İleri seviye için eğitim hizmet bedeli aylık 1.750 TL+ %20 KDV’dir.

Ödemeler YETKİLİ’nin kayıt esnasında bildireceği banka hesabına yapılacaktır.

Sözleşme KATILIMCI’nın mesafeli satış sözleşmesini okuyup onayladığı an itibariyle kurulmuş sayılır. Bundan sonra Taraflar arasında, genel hükümler çerçevesinde KATILIMCI’nın hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüğü, YETKİLİ’nin ise ön bilgilendirme metninde içeriğini ve şartlarını belirttiği ürün hizmeti teslim etme yükümlülüğü doğmuş olur.

MADDE -5 YETKİLİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) YETKİLİ, KATILIMCI’ ya Astroloji Uzmanı Şebnem Ekşib veya kendisinin belirlemiş olduğu başka bir/birkaç uzman tarafından VEDİK ASTROLOJİ eğitimi verileceğini taahhüt eder.

2) KATILIMCI’ya  (2) aşamalı eğitimlerin devam şartını sağlaması durumunda kişiye özel VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB KATILIM BELGESİ verilecektir. KATILIMCI  iki aşamalı eğitimi tamamladıktan sonra dilerse YETKİLİ’ nin yapacağı sınava katılarak VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB BAŞARI BELGESİ  almaya hak kazanacaktır.

3) YETKİLİ, dersleri ilan edilen tarihlerde yapacaktır ancak zorunlu haller ve resmi ve dini tatiller veya YETKİLİ’nin kontrolü dışında olan sebeplerle önceden bilgi vererek dersi iptal etme ve dersi farklı bir tarihte yapma hakkı saklıdır. Bu durumda değişiklikler YETKİLİ tarafından KATILIMCI’ lara ayrıca e-posta yoluyla bildirilecektir.

4) Ödemesi alınan derslerin kararlaştırılan gün ve saatte online olarak KATILIMCI’lara  verilmesi YETKİLİ’NİN sorumluluğundadır. YETKİLİ’nin kontrolünde olmayan   Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde YETKİLİ bundan sorumlu olmayacaktır. Yapılamayan eğitim farklı bir tarihte gerçekleştirilecektir.

MADDE -6 KATILIMCI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) KATILIMCI, Site’ye üye olduktan sonra, işbu Sözleşmede ve Site’nin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı eğitimin içeriği, hizmet bedeli, vergiler, koşulları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde KATILIMCI tarafından satış öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkına dair maddelerive KVKK Aydınlatma metnini okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler doğrultusunda bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

2) KATILIMCI, online verilecek ders öncesinde bilgisayar ayarlarını kontrol edeceğini, YETKİLİ’nin bilgisayar ve programlara ilişkin hiçbir teknik destek ve hizmeti bulunmadığını, derslere bu yüzden katılamaması veya ders tekrarını izleyememesi halinde sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

3)YETKİLİ tarafından Vedik Akademi Astroloji Ltd. Şti bünyesinde sunulan derslere ait tüm eğitim materyalleri ve eğitim programının TELİF hakları YETKİLİ’YE aittir. Eğitimle ilgili tüm materyallerin, uzaktan eğitim ile KATILIMCI’ya sunulan içerik ve görsellerin izinsiz olarak kayıt edilmesi, çoğaltılması, yayılması ve satışa sunulması yasaktır. KATILIMCI online eğitim devam ederken ilgili slayt, not gibi materyallerden not tutabilir ancak bunları her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4) KATILIMCI ders kapsamındaki kendisine verilen ve bu kapsamda edindiği her türlü bilgi, belge ve ses dosyalarının, görüntülerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KATILIMCI bu bilgi, belge ve sair ilgili dokümanların sadece tarafına teslim edileceğini ve iş bu bilgi belge ve sair dokümanların izinsiz bir şekilde her türlü yayımının yasak olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5) KATILIMCI online eğitimin tamamının ya da bir kısmının her ne amaçla olursa olsun kaydedilmesinin ve/veya paylaşılmasının yasak olduğu hususunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. KATILIMCI gerek eğitimin gerekse de YETKİLİ ile katılımcıların (isim soy isim vb ) kişisel veri ve bilgilerinin gizli tutulabilmesi amacıyla, tarafların eğitim sırasında paylaşılan herhangi bir görüntü ya da veriyi ne şekilde ve ne amaçla olursa olsun kaydetmesi, paylaşması dağıtması ve ifşa etmesi yasaktır. KATILIMCI ders içeriğini, derslerde yaşanılanları, eğitimlerde anlatılan gerçek/sanal olaylara ilişkin örnekleri diğer  katılan kişilerin isim/soy isimleri dahil olmak üzere katılımcılara  ve ayrıca YETKİLİ’ye ilişkin paylaşılan tüm veri ve bilgileri, süresiz gizli tutacağını, kayda almayacağını, her ne ad ve amaçla olursa olsun 3. Kişilerle ve/veya sosyal medya ortamında, watsup grup ve sair mecralarda paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6) Yukarıda belirtilen 3).4.) ve 5 Alt maddelere aykırılık halinde zarara uğrayan KATILIMCI ve YETKİLİ’nin her türlü yasal hakkı saklı olup bu kapsamda aykırılığı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında her türlü yasal yola başvurulma hakkı saklıdır.

7) Online Eğitim ve Sınavlar Perculus Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden gerçekleştirmekte olup, adı geçen platformda eğitim almak için KATILIMCI’nın adına tanımlanmış şifre ve kullanıcı adı KATILIMCI’ya özel olup, KATILIMCI bunları başka  kişi ya da kişilere vermeyeceğini, paylaşmayacağını, kullandırmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

8) KATILIMCI, ileri seviye eğitimi sonucunda VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB BAŞARI BELGESİ aldığı takdirde bile telif hakları YETKİLİ ’ye ait olan eğitimle ilgili materyalleri veya ders içeriklerini kullanarak YETKİLİ ’den izin almadan aynı ya da benzer içerik ile eğitim, ders veya seminer vermeyeceğini kabul, beyan,  ve taahhüt eder. Aksi bir durum YETKİLİ’nin fikri mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelir.

9) KATILIMCI, VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB BAŞARI BELGESİ almadan danışmanlık yapmayacağını, hiçbir şekilde ve hiçbir mecrada ŞEBNEM EKŞİB ve/veya Vedik Akademi Astroloji Ltd. Şti vedik astroloji eğitimini işaret ederek, danışmanlık vermeyeceğini, tanıtım, reklam yapmayacağını, YETKİLİ’nin izni olmadan ismini ve “vedik akademi by şebnem ekşib” markasını kullanamayacağını, beyan, kabul ve taahhüt ederler. yapıldığı takdirde YETKİLİ hiçbir şekilde 3.kişilere karşı sorumlu olmayacaktır ve bu konuda doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk KATILIMCI’nın kendisine aittir. Bu maddenin KATILIMCI tarafından ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, hangi kurda olursa olsun KATILIMCI’nın eğitim hakkı geriye dönülmez şekilde sonlandırılacaktır.

10) KATILIMCI tarafından ders ödemeleri aylık olarak YETKİLİ’YE ödenecektir. KATILIMCI her ayın yedinci gününe kadar katılacağı seviyenin ücretini ödemekle yükümlüdür. Ödemesi alınamayan KATILIMCI derse girme hakkını kaybedecektir. KATILIMCI’nın katıldığı seviyenin ücretinin tamamını  kurs başlamadan yatırması durumunda ,derslere katılması zorunludur. Katılmaması durumunda mücbir sebepler dışında  ve cayma hakkını kullanabileceği durum dışında ücret iadesi yapılamaz.

11) Eğitim sonucunda verilen VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB Başarı Belgesi, VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB Katılım Belgesi veya eğitim içeriği sonucunda öğrenilen bilgiler kullanılarak hiçbir şekilde tıbbi tanı konmaz ve tedavi önerilmez. Tıbbi tanı ve tedavi mutlaka alanında eğitim almış Tıp Doktorları tarafından yapılması gereken ve uzmanlık isteyen bir işlemdir. Ruhsal, zihinsel ve bedensel rahatsızlık konularında mutlaka TIP doktoruna danışılmalıdır. KATILIMCI bu ilkeyi bildiğini, hazırlayacağı ödevlerde ve öğrenme maksatlı yapacağı analizlerde kişileri bu konuda yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendireceğini ve analiz sırasında bu ilkeye uygun hareket edeceğini aksi halde kişilerle yaşanabilecek sorunlardan ve buna bağlı doğabilecek taleplerden kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12) KATILIMCI, gerek eğitim dönemi boyunca gerek ise sonrasında YETKİLİ’yi karalayıcı ve/veya YETKİLİ’nin itibarını zedeleyici herhangi bir tutum veya davranışta bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

13) Yukarıda belirtilen 6.3, 6.4, 6.5, 6.6., 6.8, 6.9, 6.12 maddelerinin ihlali halinde YETKİLİ’nin  Kanun’dan doğan haklarının yanı sıra, KATILIMCI’yı kurstan çıkarma hakkı saklıdır.

MADDE  -7  CAYMA HAKKI

KATILIMCI işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onayladığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, YETKİLİ’ye  yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bununla birlikte işbu Sözleşme kapsamında satış işlemi gerçekleştikten sonra elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin iadesi veya tekrar satışı mümkün olmadığı için bu hizmetler hakkında cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8- SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ ve FESHİ

İşbu sözleşme KATILIMCI tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte  yürürlüğe girmiş olup, KATILIMCI’nın katıldığı eğitim seviyesinin eğitimlerini tamamlaması ve o seviyeye ilişkin VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB KATILIM BELGESİ ya da tüm eğitimleri tamamlayıp YETKİLİ tarafından yapılacak sınavda da başarılı olması halinde verilen VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB BAŞARI BELGESİ’ni alması ile başkaca hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. KATILIMCI, aldığı eğitimin bir üst seviyesini almak istemesi durumunda sözleşme kendiliğinden katılmak istediği eğitimin sonunda alacağı katılım belgesinin verileceği süreye kadar uzamış sayılır. Bu durumda eğitim hizmet bedeli bir sonraki seviye için geçerli olan eğitim hizmet bedeli baz alınarak ödenecektir. İleri seviye eğitim de bu süre BAŞARI BELGESİ almak isteyenler için BAŞARI BELGESİ alacağı sürenin sonuna kadar kendiliğinden uzamış sayılır. İşbu sözleşmenin 6.3, 6.4 ve 6.5 maddeleri taraflar için süresizdir.

MADDE  -9 SÖZLEŞME’NİN UYGULANABİLİRLİĞİ

İşbu Sözleşme’de belirtilmemiş bilcümle hususlar hakkında 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunacaktır. Bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması Sözleşme’nin tamamının ve/veya diğer hükümlerinin geçersizliği sonucunu doğurmaz; sözleşme, diğer hükümleri ile yürürlükte kalır.

MADDE  -10 DİĞER HÜKÜMLER

1) Her bir eğitim seviyesi eğitimcinin uygun göreceği biçimde 8 veya 9 aydan oluşur; her ay 4 ders uygulanır. Her ders 2,5 saat sürmekte olup 1 modül 4 dersten oluşmaktadır.

2) Dersler online olarak gerçekleştirilecektir. Online dersler aynı zamanda canlı katılım gerektirir. Katılımcıya ders tekrarı sunulması dışında ders notu veya doküman gönderilmeyecektir. Yetkilinin yayınlanmış ders kitapları kaynak kitap olması yanı sıra ders tekrarları yapma olanağı sunulmaktadır.   Ayrıca KATILIMCI’ya sistem üzerinden ders tekrarı izleme hakkı verilebilir. KATILIMCI’nın online verilecek derslerin tekrarını izleme süresi 15 gündür. Bu süre sonunda dersler yayından otomatik olarak kaldırılacaktır.

3) Online olarak canlı verilen ve sistem tarafından KATILIMCI’nın sonradan izlemesi için kaydedilen derslerin yüzde 80’ inine katılması durumunda bitirdiği seviye için KATILIMCI ‘ya katıldığı ve bitirdiğini seviyeyi gösteren VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB KATILIM BELGESİ verilir. Katılımcı Orta Seviye’den YETKİLİ’nin yapacağı Sınav’ı geçmesi durumunda ileri seviyeyi almaya hak kazanır. Tüm seviyelerin %80’nine katılım sağlayan ve ikinci seviye sonunda YETKİLİ tarafından yapılacak Sınav’da başarılı sayılan KATILIMCI’ya VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB BAŞARI BELGESİ verilir. Sınava katılmak istemeyen KATILIMCI’ya sadece ileri seviyeye kadar katıldığını gösteren VEDİK AKADEMİ BY ŞEBNEM EKŞİB KATILIM BELGESİ  verilir.  KATILIM BELGESİ KATILIMCI’ya danışmanlık yapma hakkını vermez.

4) KATILIMCI kursu uygun gördüğü zaman bırakma hakkına sahiptir, YETKİLİ de  herhangi bir sebep göstermeksizin KATILIMCI’nın  devam etmemesini isteme hakkına sahiptir. Bu halde KATILIMCI’yı kurstan çıkarması durumunda katıldığı ders saati ücreti mahsup edildikten sonra kalanı iade edilir. KATILIMCI’nın eğitimi bırakması veya 6.maddenin ihlal edilmesi sebebi ile YETKİLİ’nin KATILIMCI’yı kurstan çıkarması durumunda KATILIMCI’ya ödediği ücret iade edilmez. YETKİLİ’nin ayrıca Kanundan doğan hakları saklıdır.

5) İşbu Sözleşme ve ayrılmaz parçaları ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle ARABULUCULUK yoluyla çözümlenecek olup taraflar, arabuluculuk masraflarına eşit olarak katılacaklardır. Çözülemeyen uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6) Taraflar işbu sözleşmede kendi bildirdikleri posta adreslerini ve e-posta adreslerini resmi tebligat adresi olarak kabul ederler. Taraflar bu adreslerine UZAKTAN İLETİŞİM ARACI ile yapılan usulüne uygun tebligatların/bildirimlerin, kendilerine ulaşsın ya da ulaşmasın geçerli olarak hukuki sonuç doğuracağını kabul beyan ve taahhüt ederler. Taraflar adres ve e-posta adres değişikliklerini, adres değişikliğini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde, karşı tarafa UZAKTAN İLETİŞİM ARACI ile bildirmeleri gereklidir. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat yapılmış sayılacak ve bundan kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluk adres değişikliğini bildirmeyen veya geç bildiren taraf üzerinde doğacaktır.

MADDE  11- YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, YETKİLİ’nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen KATILIMCI arasında sözleşmenin altında yer alan “Mesafeli satış sözleşmesini okudum kabul ediyorum.” butonunun tıklanarak, kabul beyanının YETKİLİ’nin kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olur.

Sözleşme’nin KATILIMCI tarafından onaylandığı tarih : …/…/